Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Är det hets mot folkgrupp att bära hakkorsflaggor? Åklagare yrkar på villkorligt fängelse eller böter

Från 2021
Nordiska motståndsrörelsen bär den nazistiska hakkorsflaggan under demonstration på självständighetsdagen 2018. Polisen griper in.
Bildtext Enligt stämningsansökan var polisen tvungen att ta till våld för att få demonstranterna att lämna från sig hakkorsflaggorna.
Bild: Lehtikuva

På självständighetsdagen 2018 beslagtog polisen flera hakkorsflaggor som bars under Nordiska motståndsrörelsens demonstration. Nu tas fallet upp i Helsingfors tingsrätt.

Åklagaren menar att det är fråga om hets mot folkgrupp och yrkar på villkorligt fängelsestraff eller böter för fem män som deltog i demonstrationen. 

Enligt åtalet bar tre av männen de nazistiska flaggorna med hakkors, en gick med i flaggparaden och en annan fungerade som demonstrationens arrangör och deltog också själv i marschen. 

Åklagaren anser att hakkorsflaggandet förutom att vara judefientligt också var en hotfull invandrarfientlig markering. 

“De åtalade måste ha insett flaggans hotfulla och kränkande natur”, skriver åklagaren i sin stämningsansökan.

Fyra av männen åtalas också för hindrande av tjänsteman, eftersom de inte lämnade ifrån sig flaggorna när polisen gav order om det. Enligt stämningsansökan blev poliserna tvungna att avlägsna flaggorna med våld.

Alla åtalade bestrider anklagelserna.

Främlingsfientligt tal behandlas också

En av männen som står åtalad i fallet med hakkorsflaggorna åtalas också för ett annat fall av hets mot folkgrupp. Fallet berör ett tal som mannen höll nära skolan Merilahden koulu i Helsingfors i april 2018.

I fallet åtalas också en kvinna som filmade talet och publicerade det på nätet.

Enligt åklagaren var talet hotfullt och kränkande mot invandrare och försökte sprida hat och förakt gentemot dessa grupper.

Åklagaren yrkar på 3–6 månaders villkorlig fängelse samt böter för mannen som höll talet och för kvinnan som filmade det. 

För de fyra andra männen som deltog i demonstrationen med hakkorsflaggorna kräver åklagaren 30–60 dagars villkorligt fängelse eller höga böter. 

Enligt riksåklagaren Raija Toiviainen är det här första gången som man väcker åtal för bärande av hakkorsflaggor i Finland. 

Fallet behandlas i Helsingfors tingsrätt på tisdag och onsdag.

Högsta domstolen beslöt förra hösten att förbjuda Nordiska motståndsrörelsen i Finland. Enligt domstolen stred verksamheten mot lag och god sed genom att sprida hatpropaganda om bland annat judar, invandrare och sexuella minoriteter.

Källa: STT