Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Mögelhund orsakade ekonomisk skada för tusentals euro – branschen fortfarande oreglerad

Från 2021
Den belgiska vallhunden Harmi kniper ihop ögonen och har munnen öppen..
Bildtext Det är viktigt att även hundföraren har tillräcklig kompetens inom byggbranschen för att optimera nyttan av en mögelhund.
Bild: Antti Haanpää / Yle

Trots att användningen av mögelhundar ökat de senaste åren saknas det en standardiserad certifiering för hundförarna. Det här innebär att verksamheten är oreglerad och inte kan övervakas.

Mögelhundar är brukshundar som tränats att söka och markera dolda mögelangrepp. Hundens uppgift är att visa var mögel sannolikt förekommer, så att prover kan tas.

Har man otur kan ett dåligt utbildat ekipage orsaka ekonomisk skada vilket skedde vid en husförsäljning i Tavastehus.

- Spekulanten hade olovligt hämtat en mögelhund till fastigheten och hunden markerade för mögel i hela huset. Mäklaren blev så klart skrämd och sa att huset inte går att sälja så vi var tvunga att göra en omfattande analys av inomhusluften och fuktmätningar och fick slutligen rena papper igen, berättar en disponent som vill vara anonym på grund av ärendets känslighet.

Huset i fråga var byggt 1929 och hade torvisolering som kan ge utslag för mögel. Om hundföraren saknar utbildning inom byggnadsteknik blir det lätt sådana här missförstånd.

Hundföraren hade inte gått utbildningen vid Mellersta Österbottens folkhögskola och de felaktiga markeringarna kostade husbolaget flera tusen euro.

Vem som helst kan starta mögelhundsverksamhet

Mögelhundar är inte tjänstehundar i samma mening som narkotika- eller polishundar. För dem och deras förare finns därför inget officiellt system för certifiering och ingen standardiseringskontroll som organiseras av en myndighet eller staten.

- Det är väldigt svårt att säga hur många aktiva mögelhundsföretagare det finns idag, och det visar på en del av problemetiken. Det är lite vilt på det viset att vem som helst egentligen kan starta upp en webbsida och påstå sig vara mögelhundsförare, säger Kai Harju, koordinator vid Mellersta Österbottens folkhögskola.

Det är den enda skolan som utbildar mögelhundar i Finland och Harju uppskattar att det utexaminerats cirka 150 mögelhundar och förare de senaste 10 åren. Man tror att omkring 50 är aktiva företagare idag.

Också företagarna skulle välkomna en standardiserad certifiering.

- Det skulle ge oss som jobbar i branschen tydliga ramar att förhålla oss till och kunden skulle ha enklare att navigera när de letar efter seriösa företagare, säger Jenna Knuutinen som är ordförande för Föreningen för mögelhundar i Finland.

Mögelhund sniffar i ett badrum, en kvinna observerar utanför.
Bildtext En mögelhund är ett utmärkt hjälpredskap för att till exempel lokalisera lämplig plats för vidare undersökning vid misstanke om mögel.
Bild: Privat

Hon har själv bedrivit mögelhundsverksamhet i nio år och märker av det ökade intresset för tjänsterna. Bland annat används hundarna i allt fler sammanhang, till exempel vid bostadsaffärer.

- Brukshundar i allmänhet, som vid tullen och nu senast coronahundarna, syns mer i medier och de har blivit mer allmänt accepterade som ett arbetsredskap bland många andra, säger Kai Harju.

En standardiserad certifiering med krav på kunskapsnivå skulle hjälpa vid planeringen av mögelhundsutbildningen.

- Nu bygger vi upp skolningen baserat på hur man gör i andra länder. Jag tror ändå vi har rätt så god koll och håller en hög nivå. Vi använder långt samma metoder som används för andra slags tjänstehundar, säger Harju.

Mögelhundens ära på spel

Sedan 2014 har det gjorts 18 reklamationer som gällt missnöje med mögelhundstjänsterna.

- Jag tycker inte det är så väldigt många, de flesta fall handlar om hus som granskats vid en fastighetsförsäljning eller då man misstänkt mögelskada i en bostad, säger Henrik Sillanpää, specialsakkunnig vid Konkurrens- och konsumentverket.

I ett fall hade en husägare som misstänkt mögelangrepp haft två olika mögelhundar på besök. Båda markerade för mögelskada men på olika platser. Beställaren hade då reklamerat hundarna eftersom hen ansåg att de inte uppfyllt förväntningarna.

Koronakoira Kosti ja kasvomaski.
Bildtext Coronahundarna visade på hundnosarnas mångsidighet.
Bild: Matti Myller / Yle

- Då det saknas tydliga och officiella kriterier och riktlinjer för just mögelhundar, och för att tjänsten är så osäker då det handlar om djur, så måste alla fall bedömas individuellt. Det är kanske viktigt att kunden är medveten om tjänstens natur, och att de snarast används för att lokalisera eventuella problem, säger Sillanpää.

Jenna Knuutinen tror att en standardisering skulle vara bra för att upprätthålla mögelhundens rykte som verktyg.

- Vi gör så gott vi kan och håller årliga tester och fortbildningar för våra medlemmar, men det är ju förstås koncept som baserar sig på det vi inom föreningen kommit fram till att är viktigt. Skulle det komma tydliga direktiv från myndigheterna så skulle vi ha något mer konkret att förhålla oss till och sikta mot, säger hon.

Ingen reglering på kommande

Myndigheter förhåller sig reserverat till mögelhundar och varken Åbo, Tammerfors eller Vasa stad använder sig av mögelhundar vid misstanke om mögel.

Redan 2013 lyftes frågan om den oreglerade mögelhundsbranschen upp i riksdagen. Där konstaterades att "ett mer detaljerat, förslagsvis frivilligt certifieringssystem för branschen är nödvändigt för att förbättra kvaliteten på tjänsterna och deras användbarhet."

Men myndigheterna har som bäst inga planer på att komma med en certifiering.

- Mögelhundsverksamheten innehåller så många osäkerhetsfaktorer, mer än till exempel för tullhundar. Att göra ett standardiserat prov är inte helt enkelt och vad jag känner till finns det inga planer på att utarbeta en officiell certifiering för mögelhundar, säger Katja Outinen vid Stadsrådets projekt Sunda lokaler 2028.

Ett gammalt beige hus på Drottninggatan i Lovisa.
Bildtext I gamla hus kan mögelhundar markera på grund av till exempel torvisolering som innehåller mikrober
Bild: Yle / Fredrika Lindholm

Hon kom i kontakt med frågan under sin tid vid Miljöministeriet för några år sedan och känner till problematiken.

- I första hand ser jag det som företagarnas ansvar att förbättra standarden och öka kvalitén på tjänsterna, och det har man även gjort. Men så länge som mögelhundarna inte finns med i lagstiftningen som en godkänd undersökningsmetod är det inte helt enkelt för myndigheterna reglera verksamheten heller, säger Outinen.

Däremot har man planer på att uppdatera de anvisningar som finns för kunder och mögelhundsförare. Men vid mögelhundsföreningen och de som utbildar mögelhundar är man besviken på myndigheternas ointresse att ta upp frågan till behandling.

- Det skulle vara enklare att bygga upp utbildningen om vi hade tydliga direktiv från myndigheterna. Det går inte heller att ge någon officiell garantistämpel på tjänsterna som det är nu, säger Det är inte svårt att bygga upp ett sådant standardiserat prov heller och det finns ganska färdiga mallar för det, säger koordinator för mögelhundsutbildningen Kai Harju.

Diskussion om artikeln