Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Daghemsenheten Barnholken i Sundom nedläggningshotad igen: "Det känns sorgligt och besvärligt"

Uppdaterad 26.05.2021 10:38.
Lekplats med rutschbana. I bakgrunden skymtar havet.
Bildtext Barnholken ligger naturskönt och engagerade föräldrar kämpar för att bevara dagiset. För få föräldrar har ändå varit villiga att köra de extra kilometrarna hit och försöket med tvåårig förskola placerar många barn i centrum av byn istället.

Idag onsdag avgörs ödet för daghemsenheten Barnholken i Sundom i Vasa – än en gång. Tidigare i år bestämde man att Barnholkens verksamhet får fortsätta, men i och med att Sundom daghem valts ut till försöket med tvåårig förskola föreslås Barnholken än en gång läggas ner.

Ärendet om att Barnholken i Sundom ska stängas är aktuellt för tredje gången inom ett halvår. Barnholken har länge haft svårt att fylla platserna trots ett ökat antal barn inom dagvården i Vasa.

I december återremitterades frågan om att lägga ner Barnholken och i februari beslöt nämnden för fostran och undervisning att låta verksamheten fortsätta, eftersom man lyckades samla ihop tillräckligt med barn.

Men nu är ärendet aktuellt igen eftersom Sundom daghem har valts till försöket med tvåårig förskola. De som idag går i Barnholken kommer nästan alla att flyttas över till Sundom förskola i höst och kvar blir bara en handfull barn. Därför föreslår man än en gång att Barnholken läggs ner.

Kvinna ler mot kameran framför ett gult hus.
Bildtext Föräldraföreningens ordförande Sofia Sandin-Andersson är besviken över att Barnholken igen är nedläggningshotat.

Sofia Sandin-Andersson är ordförande i föräldraföreningen på Barnholken. Hon frågar sig varför beslutet som togs för bara ett par månader sedan inte kan fortsätta gälla.

- Det känns sorgligt och besvärligt. Nämnden beslöt i februari att Barnholken inte ska stängas. Så vi frågar oss på föräldraföreningen varför det inte gäller och jag kan säga att vad jag förstått på nämnden så frågar de sig också varför, säger Sandin-Andersson.

Gård på ett daghem. I förgrunden står en sten och en flaggstång. bakgrunden skymtar hus och träd.
Bildtext Barnholken har inte mer än en handfull barn anmälda till i höst.

Taina Råtts har sitt barn på Barnholken. Hon har varit engagerad i daghemmets framtid och blev överraskad över att ärendet blev aktuellt igen.

- När saken togs upp i nämnden beslöt man att Barnholken får fortsätta. Efter det fick vi förbättringsförslag och utvecklingsidéer för Holken. Vasa stad har inte gjort tillräckligt för att utveckla förslagen. Därför känns det som att den här saken kommer allt för snabbt på nytt. Nu borde vi fullborda utvecklingsidéerna och se på saken efter det.

En annan situation nu än för några månader sen

Anne Savola-Vaaraniemi är direktör för småbarnspedagogiken i Vasa. Enligt henne har situationen för Barnholken ändrats drastiskt sedan början av året på grund av försöket med tvåårig förskoleundervisning som inleds i bland annat Sundom daghem i höst.

- Undervisnings och kulturministeriet har valt Vasa till en av de försökskommuner där tvåårig förskoleundervisning inleds i augusti. Och ministeriet meddelade i mitten av april, ganska sent, vilka daghem som deltar i försöket. Sundom daghem valdes med i försöket, och vad betyder det för Barnholken? Det betyder att de femåringar som är där börjar två år i förskolan i Sundom lärcenter.

Enligt Savola-Vaaraniemi har det redan i nio år varit problem med att fylla platserna på Barnholken.

- Nu finns det allt färre barn kvar i dagis. Och jag tror att den tvååriga förskolan fortsätter efter försöket. Försöket pågår i två år. Sedan bestämmer man om man fortsätter.

Gräsmatta med en stor sten på. I bakgrunden skymtar hus.
Bildtext Barnholken ligger vackert men byggnaden skulle kräva arbete för att bli tillgänglig och för att kunna ta emot också yngre barn.

- Ur Barnholkens synvinkel känns det jätteledsamt. Vi skulle kanske ha förespråkat att en förskola skulle få vara på Holken så att man skulle slippa stänga det, säger Sandin-Andersson.

Enligt Savola-Vaaraniemi var det ändå inget alternativ att placera en av förskolorna på Barnholken eftersom det rörde sig om ett ministeriebeslut.

Svalt intresse för dagisplatserna

Barnholken har redan i flera års tid haft svårt att fylla platserna, och enligt staden är det dyrt att betala underhåll för en lokal som inte används fullt ut.

Sandin-Andersson påpekar att Sundom är ett växande område och säger att Barnholken därför fortfarande behövs. För tillfället är det bara sex barn anmälda till Barnholken i höst, men sådant hinner ändras ända fram till hösten, säger hon.

Savola-Vaaraniemi håller med om att Sundom växer.

- Sundom växer i riktning mot Björsberget och sedan Myrgrundet. Kanske om några år byggs nya bostäder på Vasklot. Vi behöver ett dagis som betjänar dessa områden. Vi behöver ett dagis där, säger Savola-Vaaraniemi.

Önskan om förbättringar

Enligt Sandin-Andersson skulle förbättringar göras på Barnholken i och med det senaste beslutet att daghemmet får fortsätta med verksamheten. Den ena förbättringen skulle vara att skapa en småbarnsenhet för barn under tre år.

- Då kan också storasyster vara med så att de är på lilla sidan eller stora sidan eller tillsammans. Den möjligheten har nu inte funnits. Och det krävs inte så stora förändringar. Det måste vara ett blöjbytesställe och vissa praktiska ställen skulle kunna ändras om lite men det är inte något jättestort arbete, säger Sandin-Andersson.

- Om man sänkte åldersgränserna till ett till fyraåringar kunde man ge barnet möjlighet att börja på Holken från början. Situationen är nu sådan att när barnet börjar i ett daghem för barn under tre år är valen andra än Barnholken. De flesta föräldrarna vill inte byta daghem när man väl börjat på ett eftersom det kan vara en stor förändring för barnet, vilket är förståeligt, säger Råtts.

Sofia Sandin-Andersson står leende omt kameran. I bakgrunden ser man en lekplats.
Bildtext Sofia Sandin-Andersson tycker det känns sorgligt att lägga ner en daghemsenhet som ligger så vackert som Barnholken, inte minst idag då naturdagis efterfrågas alltmer.

För att Barnholken skulle få en småbarnsenhet krävs renoveringar och utredningar, påpekar Savola-Vaaraniemi. Dessutom är huset i två våningar. Att tvätta barnen i källarvåningen är svårt. Då måste man kanske lämna barnet ensamt på övre våningen om där inte finns tillräckligt med personal på till exempel morgonen.

- Sen finns det en utmaning med tillgänglighet också. Att man kan gå överallt med vagnar och rullstol. Nuvarande lagstiftning kräver tillgänglighet.

Förutom att huset i sitt nuvarande skick inte passar sig för en småbarnsenhet berättar Savola-Vaaraniemi också att det har varit brist på personal.

- Dessa saker är inga nyheter. Det är det nya projektet med tvåårig förskoleundervisning som förändrar läget radikalt, menar Savola-Vaaraniemi.

Lång omväg lockar inte

En orsak till att intresset för Barnholken varit så svalt är att det ligger tre kilometer från Sundom centrum. Det är en lång väg för många föräldrar.

Savola-Vaaraniemi berättar att många föräldrar sagt rent ut att det är för långt till Barnholken. Något som Taina Råtts inte håller med om.

- Några minuters körväg är inte ett hinder för mig. De flesta föräldrar skjutsar sina barn med bil och några minuter längre resväg utesluter inte Barnholken. Barnholken är ändå mycket närmare än om man var tvungen att föra sitt barn till centrum.

Kvinna står med armarna i kors och ser rakt in i kameran.
Bildtext Taina Råtts tycker inte att Vasa stad gjort tillräckligt för att utveckla Barnholken.

Nära naturen

Sandin-Andersson påpekar att det är trendigt med naturdagis.

- Holken är på ett vackert område med havet och skogen nära. Det är det vackraste dagisstället i hela Sundom. Det är ett lugnt ställe. Man ser årstidernas skiftningar. Islossningen ser man där.

Samtidigt är havet väldigt nära ifall man skulle starta en småbarnsenhet, poängterar Savola-Vaaraniemi.

- Och skogarna runt om är privatägda så man måste fråga om lov ifall man vistas mycket i dem, säger Savola-Vaaraniemi.

Savola-Vaaraniemi förde fram ärendet med Barnholken på nytt eftersom hon inte ser att mer tid kan hjälpa daghemmet.

- Det har funnits lediga platser i nio år. Vad skulle ändra? De hade öppna dagen vid Barnholken för någon vecka sedan men ingen kom dit och det är sorgligt. Det är ett härligt ställe och ett unikt ställe och jag tycker också om det, säger Savola-Vaaraniemi.

Beslutet om Barnholkens framtid fattas på onsdag kväll.

Diskussion om artikeln