Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Helsingfors skolor riskerar att drabbas av resursbrist på hösten – politiker vädjar till borgmästare Vapaavuori att öppna upp budgeten

Från 2021
Uppdaterad 26.05.2021 15:42.
Barn i ett klassrum räcker upp sina armar i luften.
Bildtext Skolorna i Helsingfors behöver mera pengar för att klara av hösten. Det behövs för att bland annat anställa fler lärare och hålla gruppstorlekarna mindre.
Bild: Benjamin Suomela / Yle

Coronapandemin har drabbat elever och lärare väldigt hårt, vilket har lett till att skolor behöver mer resurser och finansiering.

Otillräcklig finansiering leder till större grupper av elever och färre lärare, och det kan vara realiteten i Helsingfors skolor från och med nästa höst. För att undvika denna situation har utbildningsnämnden nästan enigt sagt att man borde öppna upp budgeten för att stödja skolgången.

Också flera stora partier stöder ett öppnande av budgeten. Men borgmästaren Jan Vapaavuori (Saml) vägrar fortfarande att ta upp budgetöverskridningen i stadsstyrelsen.

På måndagens stadsstyrelsemöte vägrade borgmästaren att behandla ett förslag gällande budgetöverskridningen som De Gröna och Socialdemokraterna lade fram. Förslaget skulle ha tvingat Vapaavuori att ta upp budgetöverskridningen under stadsstyrelsens möte den 31 maj.

Jan Vapaavuori
Bildtext Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori (Saml) vägrar att öppna upp stadens budget.
Bild: Mikko Ahmajärvi / Yle

I en intervju med Helsingin Sanomat i mars konstaterade Vapaavuori att man inte ska öppna upp en redan godkänd budget – inte heller under valår.

Hör till borgmästarens uppgifter

Det är borgmästarens uppgift att bereda budgetförslaget som presenteras först i stadsstyrelsen och därefter stadsfullmäktige. Endast fullmäktige kan ändra på budgetens innehåll under budgetåret.

Helsingfors stadsstyrelse bestämde om nedskärningarna i utbildningen i december, som en del av det här årets budget. Stadsstyrelsen bestämde också att en budgetöverskridning på 9 miljoner euro skulle vara möjligt på grund av coronapandemin.

I april föreslog utbildningsnämnden däremot en ökad budgetöverskridning på 17,5 miljoner euro som skulle gå till skolor och daghem i Helsingfors.

"Snart är det för sent"

Tiden håller trots allt på att rinna ut eftersom stadsstyrelsen måste behandla ärendet innan lärarnas och rektorernas semestrar börjar. Rektorerna måste hinna rekrytera nya lärare innan semestern.

Det osäkra finansiella läget leder till att skolorna inte vet hur många nya lärare de kan rekrytera eller hur stora grupper eleverna kommer att vara i.

Enligt biträdande borgmästare Pia Pakarinen (Saml) med ansvar för utbildningssektorn är den ökade finansieringen väldigt viktig för skolorna. Hon hoppas på att ärendet skulle gå vidare så snabbt som möjligt.

Pia Pakarinen , apulaispormestari Helsinki plk
Bildtext Biträdande borgmästare Pia Pakarinen (Saml) hoppas på att borgmästaren skulle föra vidare ärendet till stadsstyrelsen.
Bild: Jaani Lampinen / Yle

– Ännu är det inte för sent men snart är det, vi hoppas på att borgmästaren tar upp ärendet i stadsstyrelsen före den andra juni, säger hon.

Det allra sista datumet för att stadsstyrelsen ska hinna behandla ärendet i tid är den 16 juni, säger Pakarinen.

"Oansvarigt av borgmästaren"

Flera andra partier är också av den åsikten att Vapaavuori borde föra budgetöverskridningen till stadsstyrelsen.

Mia Haglund (VF) anser att nedskärningarna i utbildningen var onödiga från första början och att man kunde ha undvikit denna situation genom att fatta ett annat beslut i december. Hon anser också att det är oansvarigt att borgmästaren inte än fört fram ärendet till stadsstyrelsen när det finns en klar majoritet som vill återinföra finansieringen till utbildningssektorn.

– Jag tycker faktiskt att borgmästaren inte följer den demokratiska viljan i den här frågan, säger hon.

Leende kvinna i halvbild.
Bildtext Mia Haglund (VF) anser att det är oansvarigt att borgmästaren inte fört fram ärendet till stadsstyrelsen.
Bild: Catariina Salo

"Pengarna behövs nu"

Enligt Marcus Rantala (SFP) är ökade resurser till utbildningssektorn viktiga just nu. Han anser också att det är frustrerande att tidtabellen är så oklar.

- Vi förde en diskussion om det i stadsstyrelsen på måndag och jag tycker att det är synd att borgmästaren låter processer styra för mycket, säger Rantala.

Yle Huvudstadsregionen lyckades inte nå Jan Vapaavuori för en kommentar.

Artikeln uppdaterad 26.6.2021 klockan 10.35 med länk och hänvisning till artikel i Helsingin Sanomat, i vilken Vapaavuori säger att han inte tycker man ska öppna upp en budget som redan godkänts.