Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Planerna för en ny idrottshall i Pargas gick vidare – staden går i borgen för PIUG

idrotts- och ungdomsgård
Bildtext Den nya idrottshallen ska byggas intill PIUG:s nuvarande hall.

Planerna för en separat idrottshall intill det nya skolcentret i Pargas tog ett steg vidare då Pargas stadsfullmäktige godkände planen på sitt möte på tisdagen. Idrottshallens finansiering väckte ändå diskussion, eftersom staden även går i låneborgen för PIUG Ab.

Tanken är att staden i framtiden ska ha tre idrottshallar i användning, det vill säga den befintliga hallen i PIUG, den nya hallen och hallen på Vapparvägen 4. Tanken är att en del av Vapparvägens hall kunde hyras ut till Musikinstitutet Arkipelag från år 2024, då det nya skolcentret är klart. Vapparvägens hall ägs och hyrs ut av staden, medan den nya hallen och PIUG:s nuvarande hall skulle ägas och drivas av PIUG.

Budgeten för hallen, som skulle bli ungefär 1000 kvadratmeter stor, är totalt 2,35 miljoner, varav 800 000 euro är stadens bidrag. Dessutom hoppas staden på ett statligt bidrag på 705 000 euro och beviljar låneborgen på 845 000 euro till PIUG.

Eftersom staden äger PIUG Ab och går i borgen för lånet, så var alla ledamöter inte nöjda med förslaget. De Grönas Mia Forssell tyckte att staden då går in med ca 1,6 miljoner istället för de avtalade 800 000 och föreslog en remittering, men förslaget fick inte understöd.

Viktigt att hyran för den nya hallen inte blir för hög

Samlingspartiets Markku Orell upprepade sitt förslag från stadsstyrelsen, det vill säga att fullmäktige konstaterar att budgeten överskrids och att staden borde öka bidraget till PIUG med högst 87 000 euro per år. Det här skulle betyda att timdebiteringen blir 30 euro per timme för användarna.

Enligt beräkningarna skulle en hyra på 40 euro per timme vara det optimala om stadens bidrag till PIUG hålls oförändrat och det här tyckte en del ledamöter att var för dyrt.

Fullmäktige röstade om Orells förslag. Rösterna föll 23-12 för stadsstyrelsens förslag. Det här innebär att idrottshallsbygget går vidare, och tanken är att hallen ska bli klar samtidigt som det nya skolcentret hösten 2023.

Nu ska PIUG göra en beräkning av investeringar och driftskostnader så att den slutliga ansökan kan lämnas in till staten i december i år. Utan bidraget från staten är det i nuläget inte möjligt att bygga hallen, så ett negativt beslut från staten kan leda till att byggandet av idrottshallen fördröjs betydligt.