Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg beslutade vem som får bygga hyresbostäder för äldre i centrum - rösterna föll 5-5

Uppdaterad 26.05.2021 20:34.
Ritning över fyra nya byggnader i flera våningar.
Bildtext Längst till höger på det här bildmontaget syns mataffären mellan Järnvägsgatan och Prästängsgatan. Strax till vänster om affären ligger den tomt som stiftelsen nu ska få köpa. Det vita huset visar ungefär var stiftelsen vill bygga.

En stiftelse ska få bygga hyresbostäder för pensionärer på en central tomt i Ekenäs centrum, endast ett stenkast från det stora äldrecentrumet som Raseborgs stad tänker bygga.

Stadsstyrelsen har beslutat sälja en central tomt till en privat stiftelse.

Beslutet kom till efter en ytterst jämn omröstning i stadsstyrelsen (24.5). Rösterna föll 5-5 så att ordföranden Anders Walls (SFP) röst avgjorde resultatet.

Alla var eniga om att hyresbostäder för äldre eller andra grupper med specialbehov behövs i centrum av Ekenäs, nära all service. Däremot var åsikterna delade när det gällde vem som ska bygga bostäderna: staden själv eller en privat aktör.

SFP-politikerna ville tacka ja till att sälja tomten till stiftelsen Domus Bene, medan de andra partiernas representanter röstade emot en försäljning.

Tomten ligger nära K-Supermarket mellan Prästängsgatan och Järnvägsgatan i Ekenäs.

Expertnämnden: Staden borde bygga själv

Social- och hälsovårdsnämnden fick också säga sin åsikt innan stadsstyrelsen fattade beslut. Expertnämnden ville inte att tomten säljs utan tyckte att staden själv borde bygga bostäderna och driva verksamheten i egen regi. Av nämndens medlemmar var det endast Roger Engblom (SFP) som var villig att sälja tomten.

Politikerna i social- och hälsovårdsnämnden ansåg också att staden i och med en försäljning skulle ta ett beslut vars konsekvenser inte har bedömts.

Frågan har heller inte speglats mot det bostadspolitiska programmet som staden länge har jobbat och som snart är klart, ansåg social- och hälsovårdsnämnden.

Också äldrerådet hördes. Majoriteten av äldrerådet såg inget hinder för tomtaffären. Isa Forsbäck (SFP) var den enda som motsatte sig.

Vanhus rollaattorin kanssa kävelemässä kohti kauppaa.
Bildtext Alla är eniga om att hyresbostäder för äldre behövs i centrum av Ekenäs där det finns service. Arkivbild, inte från Ekenäs.

Domus Bene: Vi är ingen fastighetsutvecklare utan en allmännyttig stiftelse

Men stadsstyrelsen beslutade alltså annorlunda än vad social- och hälsovårdsnämnden tyckte.

Stadsstyrelsens motivering till att sälja tomten till stiftelsen var att stiftelsen inte är ute efter någon vinst och lovar en konkurrenskraftig hyresnivå.

Stadens tjänstemän säger också att det är osäkert om staden på grund av den stundande vårdreformen ens skulle tillåtas investera i ett hyreshus för äldre.

Det finns en lag som nu inför vårdreformen begränsar stora kommunala investeringar i vårdfastigheter. I praktiken gäller begränsningarna byggen som är värda över 5 miljoner euro.

Stiftelsens bygginitiativ har väckt en del diskussion bland politikerna och stiftelsen har därför skrivit ett brev till stadsdirektören Ragnar Lundqvist.

Brevet är daterat den 5 maj, det vill säga efter att stadsstyrelsen hade behandlat tomtaffären en första gång (29.3). Då fattade styrelsen inte beslut utan remitterade ärendet för att bland annat fråga vad social- och hälsovårdsnämnden tänker om saken.

I brevet säger stiftelsen att ingen social grupp har förtur när invånarna väljs.

I brevet står det dessutom bland annat: "Stiftelsen Domus Bene är en allmännyttig stiftelse som betalar statsskatt 20 procent på verksamhetens resultat. Normal fastighetsskatt till kommunen betalas av bostadsaktiebolagen. Stiftelsen är inte ett byggbolag eller en grynder."

Stiftelsen Domus Bene var tidigare Stiftelsen Blomsterhemmet

Stiftelsen Domus Bene hette tidigare Stiftelsen Blomsterhemmet och de uppger att de nu ska bygga enligt liknande koncept som deras hus vid Järnvägsgatan 17.

En karta som visar några tomter vid Järnvägsgatan och Prästängsgatan i Ekenäs centrum.
Bildtext Stiftelsen ska få köpa den röda tomten till vänster där det står Raseborgs stad. Det röda till höger är platsen där staden Raseborg tänker bygga boende och service för äldre.

Tomten har en byggrätt på 2 700 kvadratmeter. Stiftelsen vill bygga ett hisshus med anpassade ettor och tvåor och några större bostäder. Lägenheterna är avsedda för äldre och personer med funktionsnedsättningar.

Stadsstyrelsens beslut blev att stiftelsen får reservera tomten i 18 månader och under den tiden köpa den för lite under 450 000 euro. Huset ska byggas inom fyra år från affären.

Så här röstade stadsstyrelsen

SFP-politikerna i stadsstyrelsen som röstade för att sälja tomten till stiftelsen var Anders Walls, Bella Alén, Filip Björklöf, Jan-Mikael Ekholm och Anita Westerholm.

SFP:s Kerstin Ilander lade ned sin röst.

De som röstade mot att sälja till stiftelsen var Kimmo Koivunen, Camilla Grundström och Mats Lagerstam (alla tre SDP), Roger Hafström (Saml) och Kati Sointukangas (Grön).

Sointukangas, Hafström och Koivunen lämnade efter beslutet också in sin avvikande mening.

Korrigering 26.5 klockan 20.05: Det stod tidigare att social- och hälsovårdsnämnden inte motsatte sig försäljningen av tomten till stiftelsen. Det var fel: nämnden var emot en försäljning. Det var medlemmarna i äldrerådet i Raseborg som inte såg ett hinder för försälning, endast Isa Forsbäck i rådet motsatte sig. De här uppgifterna finns nu med i texten.
Klockan 20.34: Camilla Grundströms namn lades till i stycket om omröstningsresultatet i stadsstyrelsen.