Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Östnylands Andelsbank fusioneras igen – servicen på svenska fortfarande viktig

Från 2021
bussar och bank med andelsbankens fana
Bildtext Östnylands Andelsbanks huvudkontor ligger invid Borgå torg.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Tre andelsbanker i Nyland – Helsingforsnejdens Andelsbank, Östnylands Andelsbank och Nylands Andelsbank – planerar att gå samman.

I ett pressmeddelande skriver bankerna att orsaken till fusionen är att man vill åstadkomma en andelsbank med bättre konkurrenskraft och bättre service i Finlands viktigaste tillväxtområde.

Styrelserna vid Helsingforsnejdens Andelsbank, Östnylands Andelsbank och Nylands Andelsbank utreder som bäst möjligheterna till en fusion och detaljer i samband med den.

Den bank som bildas via fusionen skulle storleksmässigt vara betydande såväl regionalt som i hela landet.

Till exempel skulle bankens andel av bolånestocken i Finland vara hela tio procent. Banken skulle ha över 600 000 kunder och närmare 340 000 ägarkunder.

Bankens omsättning skulle vara nästan 20 miljarder euro och kundrörelsen 32 miljarder euro. Kapitalbasen skulle uppgå till cirka 1,26 miljarder euro.

Den nya banken skulle också vara en stor kapitalförvaltare med tillgångar på 7 miljarder euro.

Större är bättre

En annan orsak till planerna är den snabba förändringen både i kundbeteendet och i finansbranschen.

Den större banken skulle på ett bättre sätt kunna erbjuda omfattande bank-, skadeförsäkrings-, kapitalförvaltnings- och fastighetsförmedlingstjänster för privatkunder och företagskunder i hela Nyland.

"Det viktigaste målet med fusionen är ändå att erbjuda en utmärkt kundupplevelse. Den nya banken skulle ha utmärkta förutsättningar att erbjuda förstklassig kundbetjäning till konkurrenskraftiga priser åt privatkunder och små- och medelstora företag", säger Harri Nummela i ett pressmeddelande.

Nummela är styrelseordförande för Helsingforsnejdens Andelsbank samt affärsrörelsedirektör för OP-Gruppens bankrörelse för privatkunder och små- och medelstora företag.

Inte första gången

Det är inte första gången som Östnylands Andelsbank förhandlar om fusion. År 2016 fusionerades banken med Porvoon Osuuspankki.

Den fråga som då engagerade kunderna var hur det skulle gå med den svenskspråkiga servicen.

– Den frågan måste man ställa. Jag kommer ihåg att jag fick den för fem år sedan också och då sade jag att vi tar hand om de svenskspråkiga kunderna. Deras andel i vår bank är stor och antalet blir ännu större i den nya banken. Det är ytterst viktigt för oss att vi kan betjäna våra kunder på deras eget modersmål, säger Östnylands Andelsbanks vd Mauri Molander till Yle Östnyland.

Mauri Molander, vd för Östnylands andelsbank framför bankens dörr i Borgå
Bildtext Mauri Molander, vd för Östnylands Andelsbank, säger att kontoren blir kvar liksom personalen fusionen till trots.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Inte heller då det kommer till andra frågor behöver de östnyländska kunderna vara oroliga.

– Ingenting förändras. Till exempel bibehålls de gamla kontonumren och övrig service, säger Molander.

Och antalet kontor? Hur blir det med dem?

– Vi har inga planer på att förändra vårt kontorsnät. Tillväxten i Nyland är stark, så personalen blir kvar. Vi behöver våra anställda och i synnerhet i den sektor som arbetar med att stärka kundkretsen är behovet stort, säger vd Mauri Molander.

Ändringen har förberetts i bankernas styrelser under våren. Målet är att det slutliga fusionsbeslutet fattas i höst vid bankernas fullmäktigesammanträden.

Den nya banken skulle enligt planerna inleda sin verksamhet före utgången av 2022. Bankens hemort skulle vara Helsingfors. Enligt planen skulle de cirka 1 100 anställda i de tre bankerna övergå i den nya bankens tjänst som gamla arbetstagare.

Diskussion om artikeln