Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Bostäder och kontor får plats på Novias område i Ekenäs – byggrätten i Seminarieparken ökar inte

Från 2021
Ett gammalt gult trähus
Bildtext Det forna lärarseminariets hus i Seminarieparken. Pingstkyrkan i Ekenäs köpte 2020 huset av ägaren, Kustregionens utbildningsfastigheter.
Bild: Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson

Det ska bli möjligt att använda en del av byggnaderna i Seminarieparken i Ekenäs som bostäder. Men byggrätten på området ska inte öka.

Byggnaderna i Seminarieparken i Ekenäs ska i framtiden få användas mer mångsidigt än idag.

Staden jobbar med att ändra detaljplanen för området. Det är ägaren, Kustregionens utbildningsfastigheter, som har tagit initiativ till detaljplaneändringen.

Under planeringens gång har fyra olika alternativ för att utveckla Seminarieparken varit på tapeten.

Ett alternativ var att göra området till en företagspark, ett annat var att göra det till en wellnesspark. Ett tredje alternativ var att skapa en konstnärspark med plats för utställningar och arbetsrum för konstnärer. De här alternativen går staden inte vidare med.

Seminarieparken ska kunna användas mångsidigt

Den plan staden och ägarens planläggningskonsult nu arbetar med går ut på att husen i Seminarieparken kan användas för många olika funktioner. Enligt förslaget ska det gå att använda byggnaderna som bostäder, kontor, affärer eller samlingslokaler.

Ägaren till området vill sälja nästan alla hus på området. I planbeskrivningen står det: "Kustregionens utbildningsfastigheter, som äger området och byggnaderna, har som målsättning att avstå från samtliga byggnader som inte mera används för utbildningsändamål, det vill säga de flesta byggnaderna. Endast skolans tillbyggnad från 2004 används fortsättningsvis för undervisning."

Novias enhet i Raseborg.
Bildtext Yrkeshögskolan Novia använder numera endast sin nyaste tillbyggnad från 2004. Alla övriga byggnader på området har fastighetsägaren för avsikt att sälja.
Bild: Yle/Minna Almark

Förslaget till ny plan för Seminarieparken ökar däremot inte byggrätten i området.

De kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna ska skyddas och området ska ha en parklik karaktär.

Området delas upp så att de olika byggnaderna får egna tomter. En ny gång- och cykelväg ska byggas genom området.

Planläggningsnämnden fattade i onsdags (26.5) beslut om att lägga fram planen offentligt. Det innebär att myndigheter och andra kan komma med åsikter och utlåtanden om planen innan arbetet går vidare och den nya planen kan godkännas.

Enligt den nuvarande detaljplanen får byggnaderna bara användas för undervisning, men den nuvarande aktören på området, Yrkeshögskolan Novia, behöver inte längre så mycket plats.

En del byggnader används nu för verksamhet som står i strid med den nuvarande detaljplanen, och en del byggnader står tomma.
Det forna lärarseminariets gula huvudbyggnad såldes för en tid sedan till pingstkyrkan i Ekenäs.

Diskussion om artikeln