Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Under en femtedel av alla unga rör på sig tillräckligt – tidsbrist en vanlig orsak

Från 2021
Uppdaterad 27.05.2021 08:24.
Löpning
Bild: Lev Dolgachov

Endast 14 procent av alla gymnasister rör på sig en timme om dagen. Det här kommer fram i  en undersökning beställd av Statens idrottsråd.

Största delen av ungdomarna rörde på sig 3-4 dagar i veckan eller 5-6 dagar i veckan. Cirka en femtedel rörde på sig endast 0- 2 dagar i veckan. 

Enligt undersökningen var det bara 14 procent av alla i åldern 16 till 20 år som motionerade åtminstone en timme om dagen. Men bland dem som deltog i exakta mätningar av mängden motion var det bara 2,6 procent som rörde på sig tillräckligt.

Det var också vanligare bland finskspråkiga än bland svenskspråkiga att röra på sig varje dag. 

Undersökningen är en del av LIITU-projektet som sedan 2014 samlat in information om ungas motionsvanor i Finland. Tidigare har den riktat sig till elever i grundskolan och det här är första gången som man samlat in information om unga på det andra stadiet. 

I undersökningen deltog främst gymnasister i åldern 16-20 år och ungefär 5 300 unga deltog i studien. 

Stöd från familj och vänner avgörande 

Största delen av gymnasisterna rörde på sig på egen hand, en dryg tredjedel deltog i föreningars verksamhet och en tredjedel i olika företags verksamhet.

De populäraste motionsformerna var att promenera eller jogga, att gå på gym, på sommaren cykling och fotboll och på vintern olika spel på isen. 

De flesta unga angav välmående, god kondition, glädje och god hälsa som orsaker till varför de rör på sig. 

De vanligaste orsakerna till att man inte rörde på sig var tidsbrist, andra hobbyn eller helt enkelt brist på ork och lust. Särskilt flickor nämner också stress som en avgörande orsak.

Enligt undersökningen har det stöd de unga får en stor inverkan på hur mycket de rör på sig. De unga som hade föräldrar eller kompisar som stödde dem i motionerandet angav också att de rörde på sig mer än de som inte fick något stöd.