Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Polisen får tre miljoner euro för att förebygga ungdomsbrottslighet – minister Ohisalo: "En del ungdomar mår mycket dåligt"

Från 2021
Maria Ohisalo fotograferad nerifrån. Hon tittar åt sidan.
Bildtext Inrikesminister Maria Ohisalo är glad över de nya satsningarna.
Bild: Silja Viitala / Yle

Mängden brott som begås av unga har ökat, vilket väckt oro. Nu får polisen mer resurser för att förebygga den här typen av brott.

Polisen får tilläggsfinansiering på tre miljoner euro i regeringens tilläggsbudget. Pengarna går till förebyggande verksamhet för barn och unga.

– Barn och unga har varit tvungna att bära en orimligt tung börda till följd av coronarestriktionerna. I synnerhet barn som redan befinner sig i en svår situation har lidit mycket. En del ungdomar mår mycket dåligt och reagerar på det till och med genom att begå brott, säger inrikesminister Maria Ohisalo.

Hon säger att dessa ungdomar måste stödjas och att psykisk ohälsa bland unga bör förebyggas. 

– Här spelar också polisen en stor roll och jag är mycket glad över att vi kan rikta mer finansiering till polisens förebyggande arbete.

Regeringen hoppas att pengarna ska öka myndigheternas möjligheter och förmåga att ta itu med ungdomars problem i ett så tidigt skede som möjligt.

Del av en större satsning

Regeringen satsar sammanlagt 111 miljoner euro i tilläggsbudgeten på att hjälpa barn och unga som drabbats av coronakrisen. Pengarna går till att förbättra ungas välmående och ork, samt till att åtgärda inlärningssvårigheter.

Grundskoleutbildningen och daghemmen stöds i tilläggsbudgeten med 40 miljoner euro,. Samtidigt satsar man 15 miljoner euro extra på gymnasieutbildning och fem miljoner euro på vardera bildningsarbete och yrkesutbildning.

Även högskolorna får tilläggsstöd: fyra miljoner euro extra.

– Ett samhälle som mår bättre och är lyckligare förutsätter att varje barn får det stöd som behövs, inom småbarnspedagogiken och skolan. Varje barn har rätt att få sådant stöd som hans eller hennes individuella situation förutsätter genast när behovet uppstår, säger undervisningsminister Jussi Saramo.

Skolavslutning
Bildtext Regeringen satsar på barnens och ungas välmående både hemma och i skolan.
Bild: Yle/Sarah Karjalainen

Saramo berättar att man lagt fram ett lagförslag om att öka antalet psykologer och kuratorer i skolor.

Enligt förslaget borde det inom den grundläggande utbildningen och på andra stadiets utbildning finnas samma mängd kuratorer och psykologer i förhållande till antalet elever och studerande.

En kurator föreslås per 670 elever och studerande och en psykolog per 780 elever och studerande.

Regeringen stöder också mentalvården – man har reserverat 16 miljoner euro för mentalvårdstjänster och 23 miljoner euro för rusmedelsförebyggande vård.

Diskussion om artikeln