Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Mediebolaget Sanoma vill begränsa Yle Arenan

Från 2021
Uppdaterad 27.05.2021 17:13.
Sanomahuset i Helsingfors
Bildtext Sanomahuset i Helsingfors. Sanoma har riktat en klagan mot Yles verksamhet bland annat på Yle Arenan.
Bild: Yle

Sanomakoncernen, som bland annat ger ut tidningen Helsingin Sanomat, efterlyser klarare regler för public service i en klagan till EU. Klagomålen är nu två till antalet, eftersom Medieförbundet som är intressebevakare för de kommersiella medierna, redan tidigare lämnat in en klagan till EU-kommissionen.

Mediekoncernen Sanoma har lämnat in en klagan till EU:s konkurrensmyndigheter. Sanomas medie- och kulturdirektör Hanna Johde bekräftar detta för Yle i ett e-postmeddelande.

Enligt Johde är avsikten att klargöra om huruvida Yle i sin verksamhet följer EU:s reglemente för statsstöd.

Exakt vad klagan går ut på avslöjar Johde inte.

Merja Ylä-Anttila, vd för Yle, säger att klagan riktar sig mot Yle Arenan och utbildningsinnehållet på Yle Oppiminen.

– I klagan ifrågasätter man finländarnas älskade och högt uppskattade Yle Arenan, dess framtid och sättet på vilket Yle publicerar innehåll där, säger Ylä-Anttila.

Konkurrensen inom direktstreamingen ökar hela tiden och de nationella streamingtjänsterna har fult sjå med att hålla sig kvar i konkurrensen.

Yles ståndpunkt är klar: Klagan ifrågasätter grunden för en framtida public service. Vidare framhåller man att riksdagen enhälligt har slagit fast Yles roll och finansiering.

Sanoma: Spelreglerna måste definieras på en liten marknad

Med sin klagan vill Sanoma ingripa i Yles verksamhet.

– Speciellt på små marknader som den finländska måste spelreglerna övervägas och definieras noga. På så sätt kan kommersiella medier och public service fungera parallellt och vara starka också på sikt, säger Hanna Johde.

Risken är enligt henne att konkurrensen med public service oavsiktligt inskränker de kommersiella medierna manöverutrymme.

Sanoma är Finlands största mediekoncern om man beaktar omsättningen.

Medieförbundets klagan leder till ändringar i Yle-lagen

Tidigare har också de kommersiella mediernas intressebevakare Medieförbundet lämnat in en klagan till EU-kommissionen gällande Yle. Enligt Medieförbundet publicerar Yle en elektronisk dagstidning på nätet och inskränker därmed tidningarnas digitala marknad.

Medieförbundets klagan har lett till en ändring i Yle-lagen. Ändringen behandlas som bäst i riksdagen.

Både Sanomas och Medieförbundets klagan riktas sig mot finska staten, eftersom riksdagen övervakar Yle.

Kommunikationsminister Timo Harakka meddelar att han inte kan kommentera fråga eftersom innehållet inte är offentligt.

Det kan ta flera år för EU-komissionen att behandla frågan.

Diskussion om artikeln