Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Nu blir det möjligt att simma och låna böcker igen när huvudstadsregionen lättar på restriktionerna

Simstadion
Bildtext Simstadion i Helsingfors får öppna när huvudstadsregionen lättar på restriktionerna.

Huvudstadsregionens coronakoordineringsgrupp meddelade på torsdag eftermiddag att offentliga utrymmen och verksamheten i dem öppnas upp i begränsad mån.

Vi går sakta mot ljusare tider, och kan hoppas på en återgång till något vi kanske kan kalla det "det nya normala" om vi ännu orkar hålla ut ett litet tag till.

Så kan man sammanfatta budskapet borgmästaren och stadsdirektörerna kom med under den presskonferens som huvudstadsregionens coronakoordineringsgrupp höll på torsdag eftermiddag.

Allmänna utrymmen och hobbyverksamhet öppnas upp, samtidigt som man iakttar restriktioner enligt principen "barn och unga först".

Man tar också hänsyn till grupper som drabbats hårdast av begränsningarna, som åldrande, ensamma, mindre bemedlade och barnfamiljer.

Koordinationsgruppen följer med situationen, och vid behov kan man bestämma om nya stängningar med snabb tidtabell.

De här öppnar

Gruppens rekommendationer följs av Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla. Från och med 1.6.2021 sker följande förändringar:

Simhallar

Simhallar och friluftsbad öppnar för allmänheten, besökarantalet begränsas till högst hälften av den normala kapaciteten. I omklädningsrummen tas en del av förvaringsskåpen ur bruk, så att det går att hålla rekommenderat säkerhetsavstånd på 2 meter. Gymmen i samband med simhallarna hålls stängda.

Bibliotek

Biblioteken får öppna, också de med halverat besökarantal. Utrymmen för gruppverksamhet samt läsesalar hålls stängda, bibliotekens verktyg och hobbyredskap får inte användas. Bibliotekens utrymmen ses över så att säkerhetsavstånd går att iaktta enligt rekommendationerna. Biblioteken följer med besökarmängderna, och vid behov begränsas inträdet.

Museer

Utställningsutrymmen i museer, kulturinrättningar och andra offentliga utrymmen får hålla öppet för små mängder besökare. Högst tio personer får vistas samtidigt i ett utrymme, och ett museum får ta in högst femtio besökare samtidigt. Besökarantalet begränsas ytterligare ifall det är nödvändigt för att säkerhetsavståndet ska kunna beaktas.

Personalen övervakar att begränsningarna efterföljs, och ger vid behov instruktioner till besökarna. Om det uppstår köer ska de organiseras med tillräckliga avstånd.

Hobbyverksamhet för vuxna

Tävlingar inom hobbyverksamhet för vuxna får ordnas utomhus, i enlighet med rådande säkerhetsföreskrifter. Åskådare är tillåtna i enlighet med de begränsningar och rekommendationer som regionförvaltningsverket har utfärdat.

Privata tillställningar

För privattillställningar gäller tillsvidare rekommendationen om högst tio deltagare inomhus och högst femtio deltagare utomhus.

- Det är fint att studenterna nästa vecka kan få sina mössor i sina egna skolor, det känns säkert viktigt för dem, sa Esbos stadsdirektör Jukka Mäkelä.

Mäkelä berättade att de också inom familjen firar en student, men nu bara med de allra närmaste släktingarna och vännerna.

- Vi hoppas att vi kan ordna en större fest senare, kanske i augusti, sa Mäkelä och avslutade sitt anförande med att hälsa till studenten i fråga.