Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finland försörjningsberedskap får kritik i ny rapport: Systemet är stökigt och måste uppdateras genast

Från 2021
Långa rader av Försörjningsberedskapscentralens lagerhyllor i flera våningar.
Bildtext Den nya rapporten kritiserar på flera punkter den nuvarande förvaltningen kring försörjningsberedskapen.
Bild: Huoltovarmuuskeskus / Försörjningsberedskapscentralen

Finlands försörjningsberedskap måste förbättras bedömer rapportförfattarna i en utredning för arbets- och näringsministeriet, skriver Yle Uutiset.

Enligt rapporten måste Finlands försörjningsberedskap snabbt utvecklas. Den är viktig exempelvis med tanke på landets cybersäkerhet.

Rapporten kritiserar på flera punkter den nuvarande förvaltningen kring försörjningsberedskapen. Enligt rapportförfattarna verkar samarbetet mellan olika ministerier vara oklart och inkonsekvent.

Bland annat finns oklarheter kring hur ministeriernas och Försörjningsberedskapscentralens roller och ansvarsområden ska förverkligas i praktiken. Utredarna skriver att ingen av de ansvarspersoner som intervjuats vid ministerierna hade en klar bild av vilken roll deras egna ministerium har för försörjningsberedskapens helhet.

Transparens i pengaanvändning efterlyses

Också Försörjningsberedskapscentralens interna processer och ledarskap kritiseras. Enligt rapporten borde verkställande direktörens befogenheter och ansvarsområden klargöras.

Försörjningsberedskapscentralens styrelse har formellt en stark roll, men enligt rapporten använder den egentligen rätt lite makt, medan vd:n tagit många beslut på egen hand.

Särskild uppmärksamhet fästs vid brist på transparens när det gäller användningen av försörjningsberedskapsfondens medel.

– Att finansiera verksamheten för flera år framåt med fondmedel utgående från styrelsens beslut följer inte statsbudgetlagens anda och principen om budgetens fullständighet, sägs det.

Bedömer helhetsbilden, inte agerandet under pandemin

Arbets- och näringsministeriet uppger att rapporten är gjord av en utomstående expertgrupp. Den poängterar att utredningen inte gäller verksamheten under coronapandemin, utan är en bedömning av helheten.

Under år 2020 var Försörjningsberedskapscentralen inblandad i oklara skyddsutrustningsaffärer, vilket ledde till att centralens dåvarande vd Toni Lounema avgick. Också två andra personer i ledningen sparkades på grund av härvan kring köp av oanvändbara munskydd.

Texten är en bearbetning av Yle Uutisets artikel Suomen huoltovarmuuden hoitaminen on sekavaa – Ylen haltuunsa saama raportti vaatii nopeita muutoksia, skriven av Inka Haukka och översatt av Mikaela Remes.

Diskussion om artikeln