Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Långvarigt samarbete med universiteten gav ÅUCS en fördel – nu kan 2 500 coronatest analyseras dagligen

Uppdaterad 28.05.2021 11:43.
Testpanelen förbereds innan coronatesterna analyseras.
Bildtext Arkivbild. Här förbereds testbädden innan proverna går igenom analyskedjan.

Universitetssjukhusens virologiska laboratorium i Helsingfors och Åbo har haft en nyckelposition i kampen mot coronaviruset. Utan dem hade Finlands testningskapacitet varit mycket lägre än den har varit under pandemin.

En orsak till att exempelvis Åbo universitetscentralsjukhus har lyckats öka kapaciteten vid laboratoriet är det täta samarbetet med stadens universitet.

- Vi har en tradition av långvarigt samarbete med främst Åbo universitet men också Åbo Akademi, säger Antti Hakanen som är områdesdirektör för ÅUCS laboratorieverksamhet. Under många år har avhandlingar gjorts på forskningsområdet diagnostik och virologi och nu kan vi skörda den frukten.

Tittar vi bakåt så har utvecklingen varit enorm. Hösten 2019 innan coronapandemin slog till med all sin kraft gjorde laboratoriet vid Kinakvarnsgatan 10 mellan 300 och 1 200 PCR-test av luftburna virus i månaden. Under influensasäsongen 2017/2018 gjordes cirka 12 000 test på sju månader och det ansågs då vara en stor mängd.

Läkaren Antti Hakanen berättar om coronadiagnostik.
Bildtext Antti Hakanen är väldigt nöjd med hur laboratoriet har lyckats utveckla sin diagnostik och öka kapaciteten under pandemin.

Idag är siffran uppe på 2 500 PCR-test dagligen och totalt har ÅUCS lyckats analysera totalt 325 000 coronatest totalt.

- Ibland har det känts som om jag är en fabrikschef som delar ut order och inte en läkare vid ett laboratorium, säger Kaisu Rantakokko-Jalava som är ansvarsområdesdirektör och överläkare vid laboratoriet för klinisk mikrobiologi. Det har tidvis varit mycket hektiskt men samtidigt mycket intressant.

Enligt Hakanen står PCR för polymeraskedjereaktion och är en molekylärbiologisk metod som bland annat används för att söka efter sjukdomsalstrande smittämnen i provmaterial. Två av metodens styrkor är dess snabbhet och förmågan att detektera mycket små mängder av smittämnet i fråga.

PCR-maskiner undersöker coronavirustester vid laboratorium.
Bildtext I de här mörkröda lådorna har tusentals coronatest analyserats under pandemin. Som värst så analyserades 2 500 test i dygnet just i dessa PCR-apparater.

- Det går snabbt och enkelt att analysera proverna men vår egen utvecklade analysdiagnostik, säger Hakanen.

ÅUCS lyckades utveckla egen kostnadseffektiv analyseringsmetod

Laboratoriet i Medisiina D, ligger så att säga mitt mellan universiteten och läkemedelsföretagen intill ÅUCS i stadsdelen Kuppis i Åbo. Det känns som att laboratoriet är navet i kampen mot corona och ligger strategiskt placerat bland otroligt mycket kunskap.

Läkare Kaiusu Rantakokko-Jalava presenterar molekylärlaboratoriet.
Bildtext Det har varit både hektiskt och intressant att jobba här under pandemin anser Kaisu Rantakokko-Jalava.

- Det har varit till mycket fördel att vi är grannar med läkemedelsföretag som utvecklar egna diagnostikapparater, säger Tytti Vuorinen som är överläkare på enheterna för molekylmikrobiologi och virologi. Går något sönder kan företagen skicka stödpersoner direkt och vi behöver inte vänta i veckor.

Men en annan fördel är att det täta samarbetet mellan universiteten, sjukvårdsdistriktet och läkemedelsbranschen lockar utbildad personal till orten.

- Vi har cirka 100 personer som jobbar här och en del av dem är bakteriologer och immunologer som har jobbat på andra håll men som nu har utbildats i hur man använder PCR-metoden då provsvaren analyseras, säger Hakanen.

Vuorinen håller med och betonar att det täta samarbetet mellan alla som är verksamma i Åbo möjliggjorde att ÅUCS laboratorier lyckades utveckla en egen kostnadseffektiv analyseringsmetod.

Läkare undersöker coronatestresultat.
Bildtext Varje provsvar analyseras och verifieras av en från personalen berättar överläkare Tytti Vuorinen.

- Vi valde snabbt att inte köpa in en stor maskinpark utan gick en annan väg och kunde utveckla egen diagnostik som möjliggjort att vi har en så kallad in-house produkt som har hjälpt oss under pandemin, säger Vuorinen. Vi har flera produktionslinjer där laboratorietesterna analyseras och alla test verifieras alltid av någon från personalen så att testerna är akademiskt verifierade.

Då pandemin ebbar ut kan kapaciteten minskas utan problem

Eftersom laboratoriet använder egen utvecklad diagnostik som baserar sig på mångårigt forskningssamarbete mellan stadens universitet så kan kapaciteten minskas då coronapandemin ebbar ut.

- Vi är inte beroende av stora dyra apparater utan kan snabbt återgå till normal verksamhet utan att det påverkar den fastanställda personalen i någon större utsträckning, säger Hakanen. Visst har vi visstidsanställda som inte kan fortsätta men i nuläget finns det jobb som det räcker för alla inom vårdsektorn.

Hink med pipetter som klassas som sjukhusavfall.
Bildtext Så här ser avfallet ut och det som blir kvar då analysen av coronatesterna är färdiga. Tusentals minipipetter som skickas vidare för fortsatt behandling.

Hakanen säger att ÅUCS laboratorier är nu bättre förberedda för nästa pandemi men betonar också att det är viktigt att inse att mikrober inte alltid är något dåligt utan de är också mycket viktiga för mänsklighetens fortlevnad.

- Jag tror att vi står på randen till något helt nytt just nu och analysmetoderna och diagnostiken har under coronapandemin tagit jättekliv framåt, säger Hakanen. Vi och andra laboratorier i Finland är mer förberedda men nu kan vi också använda vår kunskap för att ta forskningen och utvecklingen framåt.

Coronapandemin har utvecklat och förbättrat laboratoriet vid ÅUCS
Coronapandemin har utvecklat och förbättrat laboratoriet vid ÅUCS - Spela upp på Arenan