Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

De gamla järnvägshusen i Karis kan snart säljas via anbudsförfarade

Från 2021
Uppdaterad 01.06.2021 12:22.
En gul trävilla, gammal arbetarbostad med fler bostäder. Målfärgen flagar, stockarna är ruttna vilket lett till hål i ytterväggarna.
Bildtext Två av bostadshusen är i dåligt skick och behöver grundrenoveras.
Bild: Yle / Tiina Grönroos

Bostadshusen och ekonomibyggnaderna i den gamla järnvägsidyllen i Karis kan snart säljas via anbudsförfarande. Styrelsen för Ab Karis Industrifastigheter har beslutat att bostadshusen och ekonomibyggnaderna vid lokstallet sätts till försäljning.

Byggnaderna ska säljas för att minska på Karis Industrifastigheters renoveringsskuld.

Det är Raseborgs stad som äger bolaget och stadens beslutsfattare ska godkänna försäljningen innan anbudsförfarandet inleds.

På området vid Lokföraregatan finns tre bostadshus och en bastubyggnad. På det 1,2 hektar stora området finns också sex ekonomibyggnader.

När byggnaderna säljs är det tänkt att bolaget fortsätter äga markområdet och arrenderar marken till köparen.

Karis Industrifastigheter köpte området av staten år 1998 i ett samarbete mellan Karis stad och Karis kurscenter. I tio års tid arrenderade Karis kurscenter området.

Ett bostadshus är renoverat

Karis kurscenters hantverkarutbildning fanns i lokstallet. Avsikten var att sanera samtliga byggnader för att använda dem till utbildning, kurser, inkvartering och boende.

Endast ett bostadshus, en bastubyggnad och två ekonomibyggnader sanerades innan Karis kurscenter flyttade bort från området.

De övriga byggnaderna är i dåligt skick eftersom bolaget inte har haft råd att renovera dem.

Miljö- och byggnadsnämnden i Raseborg krävde i våras att Karis Industrifastigheter reparerar de två bostadshusen och ekonomibyggnaderna som är i dåligt skick.

Raseborgs stadsutvecklingssektion behandlar försäljningen på måndag (31.5). Förslaget är att sektionen föreslår att stadsstyrelsen godkänner att Karis Industrifastigheter sätter samtliga byggnader till försäljning via anbudsförfarande.

Köparen är skyldig att renovera byggnaderna enligt miljö- och byggnadsnämndens beslut. Byggnaderna är inte skyddade, men är kulturhistoriskt värdefulla. Köparen ska därför följa Miljöministeriets och Museiverkets direktiv för området.

Tillägg 1.6: Ärendet gick enligt förslag i Raseborgs stadsutvecklingssektion 31.5, frågan går nu vidare till stadsstyrelsen.