Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Polisen inleder en förutredning av statsminister Marins frukostförmån

Uppdaterad 30.05.2021 07:45.
Sanna Marin i vitprickig skjorta.
Bildtext Den måltidsersättning som statsminister Sanna Marin fått är föremål för polisens förundersökning. Marins agerande utreds inte understryker polisen, bedöms endast hur tjänstemännen vid Statsrådets kansli har agerat.

Polisinrättningen i Helsingfors har inlett en förutredning av statsminister Sanna Marins (SDP) måltidsersättning. Avsikten är att klarlägga om något tjänstebrott eller annat brott har begåtts.

Helsingforspolisen har fått ta emot en begäran om att saken utreds. Begäran är baserad på de uppgifter som har förekommit i offentligheten.

Polisen är i det här fallet tvungen att åtminstone inleda en förutredning.

En förutredning är inte samma sak som en förundersökning. En förutredning görs för att utreda om det finns skäl att inleda en förundersökning.

I förutredningen bedöms om det finns anledning att misstänka tjänstebrott eller alternativt något annat brott när statsministerns måltider har ersatts, även om den lag som reglerar det här inte verkar möjliggöra det om man utgår från lagens formuleringar.

– Jag betonar att det här ingalunda har något att göra med statsministern eller hennes tjänsteutövning, säger kriminalinspektör Teemu Jokinen som ansvarar för utredningen.

I det här skedet bedöms endast hur tjänstemännen vid Statsrådets kansli har agerat säger Jokinen till Svenska Yle. Han tror att förutedningen kommer bli klar under sommaren 2021.

Ett eventuellt beslut att om att inleda en förundersökning om statsministerns agerande fattas inte av polisen utan av riksdagens grundslagsutskott. Om grundlagsutskottet anser att fallet borde utredas går det till statsåklagaren. Statsåklagaren ger i sin tur ger Centralkriminalpolisen i uppgift att utreda fallet.

Frågan om Marins måltidsersättning kom upp i offentligheten tidigare i veckan när Iltalehti skrev att livsmedel, avsedda för privat bruk för Marins familj, ersätts av staten för cirka 300 euro per månad.

Marin kommenterar ärendet på Twitter

Statsminister Sanna Marin kommenterar själv på Twitter att hon i går bett att alla anskaffningar som angår detta upphör.

“Som statsminister har jag varken begärt måltidsersättning eller deltagit i beslutsfattandet i frågan. När jag tillträdde har jag fått höra att tjänsten inkluderar att bo och övernatta på Villa Bjälbo, och att detta också har varit fallet för tidigare statsministrar”, kommenterar Marin på Twitter.

“Det är bra att förfarandet klargörs. Jag har litat på den information och vägledning jag fått från tjänstemännen. Jag har inte gjort inköpen själv. Alla inköp har gjorts av tjänstemännen vid Statsrådets kansli”, fortsätter Marin.

Diskussion om artikeln