Hoppa till huvudinnehåll

Tro

Om skapelsen och nåden – temaandakter i Yle Vega

Från 2021
Uppdaterad 28.06.2021 12:13.
två personer sitter bredvid varann vid solnedgången
Bildtext Det blir temaveckor i Andrum under sommaren och hösten. Det första temat är gemenskap.
Bild: Unsplash

Den 31 maj inleds nya temaveckor i Andrum med Gustav Björkstrand, Fred Wilén, Katarina Gäddnäs, Kalle Sällström och Maria Repo-Rostedt. Deras första ämne är gemenskap.

Förutom gemenskap reflekterar andaktsredaktörerna över teman som skapelsen, trygghet, tacksamhet, nåd och försoning.

Med temaandakterna hoppas man kunna erbjuda lyssnarna både bredd och fördjupning inom tro och livsåskådning.

Andaktstalarna upplever konceptet som inspirerande men också utmanande. Här är några reflektioner av dem du hör i morgonandakten.

Skammen gick djupast

Hans Växby, Vanda, säger att det har varit mycket stimulerande att vara med i tidigare temaveckor för andakterna i Yle Vega.

Han gillar att jobba med precisa uppdrag och tycker det är svårare att ”hitta på” själv.

– Före första veckan kändes det som att ge sig ut i de okända och jag tyckte det skulle ha varit bra med någon form av samordning. Men när jag sedan följde slutresultatet i sändningen, märkte jag att vi kompletterade varandra på ett ganska spännande sätt. Det kändes som en bekräftelse på att uppdraget hade sanktion från Högsta ort.

Den svåraste andakten enligt Växby var temat svaghet och styrka, eftersom rubriken redan sa det självklara om ämnet. Och han tycker det är problematiskt med det förutsägbara.

– Andakten om skam var den där jag gick djupast i mig själv och min övertygelse om hurdan Gud är och hur Gud ser på oss människor. Det är också den andakt jag fått mest feedback på i de här serierna, berättar Hans Växby.

kvinna porträttbild
Bildtext Johanna Evenson har genom arbetet med andakterna funnit nya dimensioner i välkända begrepp
Bild: Privat

Ord som lera och utmaning

Att skriva en andakt baserat på ett enda ord är som att arbeta med en lerklump, konstaterar Johanna Evenson, Hammarland.

– Jag får skapa fritt så länge jag håller mig till denna klump. Under mitt arbete med ”lerklumpen” insåg jag att alldagliga ord som skönhet, givmildhet och försoning var mer mångbottnade än jag tidigare insett.

Det hände att talarna som skrivit om samma tema tänkte i ungefär samma banor, men i alla andakter fanns en personlig infallsvinkel som gjorde att de ändå skiljde sig åt, menar Evenson.

– När temaordet var nåd var jag speciellt nyfiken på att se hur många av oss som skulle välja Amazing Grace som musikstycke. Det visade sig att tre av fem valde den kända sången Oändlig nåd, dock valde vi olika versioner!

Johanna Evenson har sett temaandakterna som en välkommen utmaning som hon gärna antar igen. 

Möjlighet till fördjupning

Gustav Björkstrand, Åbo, tycker att det ska bli intressant att se hur det nya konceptet med ett tema för en vecka fungerar.

– Det finns möjlighet till fördjupning av temat eftersom de som håller andakterna säkert har olika uppfattningar om och erfarenheter av det.

Eftersom den tid som finns till förfogande för Andrum är begränsad hoppas Björkstrand att andakterna kompletterar varandra. Också musiken är viktig i sammanhanget.

– Jag tycker att det är bra om musiken fördjupar och berikar det som sägs. Här kan psalmerna och inte minst samlingen Sång i Guds värld ge inspirerande och belysande bidrag.

kvinna i prästdräkt
Bildtext Katarina Gäddnäs har funderat på hur viktigt det är att bygga en gemenskap där alla ryms in.
Bild: ©tinca björke

Begränsning ökar kreativiteten

Katarina Gäddnäs, Mariehamn, tycker att det är jätteroligt med temaandakter och tycker att det ska bli spännande att se skillnader och likheter i innehåll och form under en och samma vecka.

– Märkligt nog så fungerar det ofta så att ju mer begränsad en uppgift är desto större blir kreativiteten.

Gäddnäs har funderat mycket på temat gemenskap, som är ämnet för den första veckan. Hon tror att om kyrkan skall kunna behålla sin relevans i framtiden är det avgörande hur vi klarar av att bygga en levande gemenskap.

Att kyrkan finns till med hjälp och tröst anser många nog som självklart, men Katarina Gäddnäs tror också det är viktigt att alla får känna sig behövda och bidragande för att uppleva livet som meningsfullt.

– Vi har alla gåvor som bara väntar på att få bli satta i användning. Vad kan du? Vad vill du? Vad drömmer och längtar du efter? Det är viktiga frågor vi behöver ställa åt varandra i kyrkan och våra församlingar.

Musiken kräver sitt

Att välja musik till radioandakter tar ofta orimligt lång tid för henne själv. Gäddnäs föredrar instrumental musik.

– Det blir annars lätt så himla många ord att ta till sig. Musiken skall passa i morgonens radioflöde, men jag vill också att den skall vara "själfull". Exakt vad det är vet jag inte förrän jag hittar just den musiken, förklarar Katarina Gäddnäs.

De som talar i Andrum under temaveckorna är Gustav Björkstrand måndagar, Fred Wilén på tisdagar, Katarina Gäddnäs, onsdagar, Kalle Sällström torsdagar och Maria Repo-Rostedt på fredagar.

Temat för veckorna är Gemenskap 31.5 – 4.6, Skapelsen 21 - 25.6, Trygghet 12 - 16.7, Tacksamhet 2 - 6.8, Nåd 23 - 27.8 samt Försoning 13 - 17.9.

Andrum sänds i Yle Vega vardagar 6.54, 9.54 och finns på Arenan.