Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Faktagranskning: Lyfts en tredjedel av utkomststödet av invandrare? Och vilka har högre sysselsättning, hemmamammor eller barnlösa män? Vi kollade partiledarnas påståenden

Uppdaterad 31.05.2021 15:26.

Yle faktagranskar politikers och partiers påståenden under kommunalvalskampanjen. Allt från påståenden om torven och invandring till regeringens klimatmålsättningar. Du kan själv testa om påståendena är sanna eller inte.

Påståendena placerar vi på trestegs skalan: stämmer inte, något ditåt, stämmer. Ett påstående stämmer då alla uppgifter i det är sanna och stämmer inte när uppgifterna är falska. Om påståendet innehåller både sådant som stämmer och sådant som inte stämmer klassar vi det som “något ditåt”. 

Vi granskar endast påståenden som innehöll fakta där vi kunde stödja oss på tillförlitliga källor. Vi granskar inte åsikter eller politikernas visioner om framtiden.

Du kan själv innan du får svaret på vår granskning kolla om påståendet är sant, inte sant eller något ditåt genom att trycka på någon av knapparna.

"På god väg med klimatmålen"

Påstående: “Vi har fått igenom gemensamma målsättningar i regeringen. I själva verket har det fattats beslut för hälften av de åtgärder som behövs för att nå de mål vi satt upp för att hejda klimatförändringen”. 24'38

"Konsumenten betalar om vi kör ner torven"

Påstående: “Det är också rätt att förändringen sker under kontrollerade former. En alltför snabb nedkörning av torvförbränningen betyder att de som bor i ett höghus måste betala extra för uppvärmningen. Det här beror på att investeringar i nya uppvärmningssätt har varit så oerhört dyra för kommunala värmebolag. Den som bor i ett höghus ska inte bli den som betalar för förändringen. Här finns också kopplingar till energipriserna och priset på uppvärmningen.” 45:10

"Spara pengar på privatiserad vård"

Påstående: “Ett exempel är det berömda Länsi-Pohja, sydvästra Lappland, där man har privatiserat all vård. Det är något som nästan alla partier har stött. Det har sparat mycket pengar.” 41:02

"Femton procent utan examen på andra stadiet"

Påstående: "Vi har haft många väldigt välgrundade projekt i Finland vars syfte har varit att förhindra att studerande på andra stadiet slås ut. Vi har haft en ungdomsgaranti för att förhindra att ungdomar marginaliseras. Trots det har antalet ungdomar som blivit utan en examen på andra stadiet rört sig runt 15 procent under hela 2000-talet." 42:46

"Babypeng gav fler invånare"

Påstående: "Lestijärvi är ett tydligt exempel på en kommun som lyckats få fler invånare med att satsa på en barnpeng för alla nyfödda". 29:41

"Hemmamammor sysselsatta"

Påstående: "Om man tittar på sysselsättningsstatistik idag är barnlösa män i lägre grad sysselsatta. Det vill säga i samma åldersgrupp har barnlösa män en lägre sysselsättningsgrad i den här åldersgruppen än kvinnor som är hemma och lyfter hemvårdsstöd." 31:05

"Arbetskraftsmodell ger jobb"

Påstående: “Finansministeriet har uppskattat att kommunernas arbetskraftsmodell har en betydande inverkan på sysselsättningen.“ 49:12

Om jag minns rätt så uppskattade Finansministeriet att inverkan var ganska stor, att det var fråga om flera tusen eller var det till och med i tiotusensklassen. Det var i alla fall verkligt stor inverkan men nu minns jag inte hur mycket det var. 49:38

"Utlänningar lyfter utkomststöd"

Påstående: “Regeringen stöder en invandrarpolitik som leder till  över en tredjedel av dem som lyfter utkomst- och bostadsstöd är utlänningar.” 14:40

"Klarar sig inte på dålig lön"

Påstående: ”När man tar hit människor för att göra billigt arbete är problemet framför allt att de inte klarar sig på den dåliga lönen. Detta gäller framför allt huvudstadsregionen. För det andra så sjunker deras sysselsättningsgrad drastiskt, under befolkningens medeltal, efter att de varit några år i Finland” 42:40

"Kommunen har en hel del att hämta på oregistrerade fastigheter"

Påstående: “Det man kan göra är till exempel att gå igenom fastigheterna. Fastighetsskatten betyder att skatt måste betalas för varenda fastighet. Men om fastighetsskatteregistret inte är uppdaterat kan kommunen ha en hel del att få in. Det här borde varje kommun kontrollera”. 29:28

Ordförandeutfrågning: Anna-Maja Henriksson
Ordförandeutfrågning: Anna-Maja Henriksson - Spela upp på Arenan

Artikeln ändrades 31.5 2021 kl.1511 med ett förtydligande av Jussi Halla-ahos påstående och klargörande av defintionen av invandare.