Hoppa till huvudinnehåll

Yles pressmeddelanden

Klagan ifrågasätter finländarnas storfavorit Yle Arenan

Från 2021
En grupp olika människor i en trädgård, samlade kring en bärbar dator.
Bildtext Yles ståndpunkt är klar: klagan ifrågasätter hela grunden för det framtida genomförandet av bolagets public service.
Bild: Laura Mainiemi / Yle

Att begränsa publiceringar på Yle Arenan skulle försvaga finländarnas medietjänst avsevärt. Begränsningarna skulle också innebära att Yles public service på lång sikt tynar bort.

En klagan om Yles public service-uppdrag har lämnats in till Europeiska unionens kommission.

Föremålet för klagan är särskilt det sätt på vilket Yle kan publicera innehåll på Yle Arenan samt Yles tjänster för lärande på webben. Klagan har lämnats in av Sanoma Abp.

Enligt klagan är den finansiering som Yle erhåller genom Yleskatt för seriepublicering av videoinnehåll, som erbjuds under en längre tid på Yle Arenan samt tjänsterna för lärande på webben, olagligt statsunderstöd.

Yles ståndpunkt är klar: klagan ifrågasätter hela grunden för det framtida genomförandet av bolagets public service. Riksdagen har enhälligt fastställt bolagets finansiering och uppdrag.

”Enligt lagen om Rundradion Ab ska Yle göra ett omfattande allmännyttigt programutbud tillgängligt för alla på lika villkor. Yle Arenan i dess nuvarande form och tjänsterna för lärande på webben är en del av denna lagstadgade uppgift”, konstaterar Arto Satonen, ordförande för Yles förvaltningsråd.

”Betydelsen av traditionella tv- och radiokanaler i mediekonsumtionen minskar och de digitala plattformarna blir allt viktigare. Tjänster såsom Yle Arenan är nödvändiga för att människor ska ha lika möjligheter att använda Yles innehåll. En kraftig reduktion skulle försämra Arenans funktionsförmåga på ett avgörande sätt och de kommersiella aktörerna erbjuder inte alltid alternativa innehåll”, konstaterar Matti Apunen, Yles styrelseordförande.

I framtidens medievärld är den centrala principen i lagen om Rundradion att betjäna alla på lika villkor, allt mindre förknippad med broadcastdistribution och allt mer med hur olika befolknings- och användargrupper ska betjänas på ett ändamålsenligt sätt.

”Det skulle vara ett hårt slag att försvaga den älskade Yle Arenan som är en uppskattad, prisbelönt webbtjänst – det är inte bara ett slag mot finländarna utan också mot inhemska kulturinnehåll. Det förstärker inte heller mediebolagen på den inhemska marknaden, utan ökar snarare de stora internationella aktörernas övertag. Att begränsa Yle Arenans verksamhet till linjära sändningar skulle innebära att public service tynar bort på lång sikt”, säger Merja Ylä-Anttila, Yles verkställande direktör.

Innehållen för lärande och självutveckling är avsedda för alla. Yle producerar inte och har inte för avsikt att producera innehåll enligt skolornas läroplan.

Yle är inte part utan finska staten, representerad av kommunikationsministeriet, svarar på klagan.

På andra språk