Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Mest livskraft i Jakobstads centrum

Från 2021
Gågatan i Jakobstad
Bildtext Centrum av Jakobstad.
Bild: Yle/Kjell Vikman

Den årliga livskraftsundersökningen av städernas centrum visar minus för Vasa och Karleby, men ett ordentligt plus för Jakobstad.

I 21 av 32 undersökta städer minskade centrums livskraft från 2020 till 2021.

Men inte i Jakobstad, där var ökningen 13,2 procent och faktum är att med den siffran har man den högsta livskraften av alla. Så har varit fallet sedan år 2017.

Citygruppens Ida-Marie Jungell är givetvis nöjd.

- Vi har i många år haft det mest livskraftiga centrumet och i år var det en verkligt stor ökning.

- Trots coronan har det skett positiva förändringar. Vi har mycket färre tomma lokaler, företagare har sökt sig tillbaka till centrum och vi har också många nya företag, säger Jungell.

Neråt i Vasa och Karleby

I Vasa minskade livskraften i centrum med 8,7 procent från 2020 till 2021 och i Karleby med 5,1 procent.

Pandemiläget har under det senaste året synts tydligt även i Vasa centrums besökarantal. Centrums livskraft har trots allt hållits på en bra nivå och just nu finns det många positiva tecken i luften, detta enligt Visit Vaasa.

- Min förväntan är att affärsverksamheten återhämtar sig så småningom och med den förbättras livskraften. Coronan kommer att inverka endast tillfälligt men vi måste samtidigt fortsätta med att aktivt arbeta för ett livskraftigt centrum, säger Vasas tekniska direktör Markku Järvelä i ett pressmeddelande.

I Karleby kommenterar utvecklingsdirektör Jonne Sandberg i ett pressmeddelande:

- Stadskärnans situation i Karleby motsvarar den även nationellt sett utmanande situationen. Beaktansvärt är att andelen restauranger har vuxit för vår del. För att utveckla och liva upp stadskärnan krävs betydligt mer resurser och fler åtgärder.

Ett centrums livskraftsindex tas fram genom att subtrahera antal företag som betjänar på lördagar med antalet tomma utrymmen och sätta talet i relation till kommunens invånarantal. Livskraftsindexet i stadskärnor har i medeltal ändrat med -3,7 procent under de fem senaste åren.

Resultaten publiceras av Levande Stadskärnor rf. Martti Wilhelms på Palvelu Salokorpi är den som utfört undersökningen.