Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Granskning: Kommunalvalskandidater hemlighåller domar för partiet – parti med nolltolerans mot våldsbrott ställer upp kandidat som dömts för misshandel flera gånger 

Uppdaterad 30.05.2021 12:48.
Valaffischer i Helsingfors centrum.
Bildtext Blå framtid går till val med en slogan om ett tryggare Helsingfors samtidigt som en av partiets kandidater dömts för misshandel. Partiet är långt i från det enda med dömda kandidater på listan.

Flera kandidater som ställer upp i kommunalvalet har inte varit öppna med att de dömts för brott. Svenska Yles granskning visar bland annat att en kandidat har två misshandelsdomar, en annan har dömts för misshandel av sina egna barn, en tredje för att ha tafsat på en kollega i polisbilen och tre kandidater har dömts för att ha bedragit FPA.

Mer eller mindre alla partier och sammanslutningar som ställer upp kandidater i kommunalvalet vill få reda på eventuella domar på förhand. Flera partier vill att kandidaterna fyller i en blankett där de intygar att de ärligt berättat om de dömts eller utreds för brott.

I Sannfinländarnas kandidatavtal står så här:

"Jag bekräftar att jag har berättat ärligt om mitt liv, bland annat huruvida jag har dömts för ett brott eller utretts för vad som kan klassificeras som ett brott"

Och på Vänsterförbundets blankett står:

"När jag ställer upp som kandidat för Vänsterförbundet anger jag ärligt ifall jag har en fällande dom i ett brottmål eller en pågående utredning som gäller brott, har dömts till betydande böter eller något motsvarande som kan komma fram i samband med kandidaturen".

Svenska Yles granskning visar att det här inte är någon garanti för att partierna får reda på färska domar.

Så gjordes granskningen

Namn på åtalade vid tingsrätterna i Helsingfors, Västra Nyland och Östra Nyland har jämförts med namn på kommunalvalskandidater i Esbo, Grankulla, Helsingfors, Kyrkslätt och Vanda.

Åtal som har väckts mellan 2017 och 2020 har tagits med i granskningen.

Namnen på de dömda kandidaterna publiceras inte eftersom Svenska Yle bedömer att personerna ifråga inte har en så ansvarsfull ställning i samhället att det kan anses befogat. I det avvägandet stöder vi oss dels på Journalistreglerna, dels på Yles egna etiska regler för program- och innehållsproduktion.

Tafsande polis kandiderar för Sannfinländarna

En polis som kandiderar för Sannfinländarna i Esbo dömdes 2020 i Helsingfors tingsrätt för sexuellt antastande och brott mot tjänsteplikt till 30 dagsböter. Domen har överklagats till hovrätten.

Enligt domen stannade han polisbilen på grund av ett trafikhinder och medan hans kollega skrev på datorn började han smeka hennes lår med handen. Hon skrek "Rör mig inte!". Han höll kvar sin hand och kvinnan fick själv flytta bort den.

Hon hade ångest efter händelsen och sökte hjälp hos läkare och psykolog. 

"Det är beklagligt att kandidater inte berättar när de får en direkt fråga om det"

Tre andra kandidater för Sannfinländarna i Esbo har också färska domar i bagaget. En har dömts för grovt rattfylleri och förande av fortskaffningsmedel utan behörighet till 45 dagars villkorligt fängelse, en annan för olovligt bedrivande av taxitrafik och en tredje för hets mot folkgrupp. 

För Paavo Määttä, tidigare ordförande för Sannfinländarna i Esbo, kommer domarna som en överraskning. Bara Teemu Lahtinens dom för hets mot folkgrupp känner han till.

– Förstås vill vi veta om kandidaterna har dömts. Vi frågar det både muntligt och skriftligt. Det är beklagligt att kandidater inte berättar när de får en direkt fråga om det, säger Määttä, som intervjuade kandidaterna men senare avsattes som ordförande för Sannfinländarna i Esbo.

Sannfinländarnas valreklam i Kampen i Helsingfors.
Bildtext Sannfinländarna har flest dömda kandidater enligt Svenska Yles granskning av kandidaterna i huvudstadsregionen.

Värnar om barnens välmående, har dömts för barnmisshandel

Sannfinländarna toppar granskningen när det gäller antalet dömda kandidater.

En Sannfinländsk kandidat i Kyrkslätt uppger enligt partiets webbplats värna om familjen och barnens välmående. Samtidigt dömdes han 2019 för misshandel av sina egna barn. 

Enligt domen har han luggat sina barn och misshandeln har skett 2014-2016 då hans två barn varit 7-10 år respektive 3-6 år gamla. Han dömdes till 40 dagsböter.

"Jag har tagit väl hand om barnen och de är viktiga för mig"

När Svenska Yle ringer upp säger han att han berättat om domen för partiet. 

– Jag har pratat om det med partiet. Det är inget att vara stolt över, men alla gör fel i livet, säger han.

Familjen och barnens välmående är viktiga för dig. Hur går det samman med att du har dömts för misshandel av dina barn?

– Det handlar om gamla händelser. Jag har senare enligt rätten fått omvårdnaden om barnen i samband med skilsmässan. Jag har tagit väl hand om barnen och de är viktiga för mig, säger han.

Ordförande för Sannfinländarna i Kyrkslätt, Aleksander Polkko, vill först inte svara på frågan om lokalavdelningen känner till misshandelsdomen. Senare återkommer han och uppger att lokalavdelningens styrelse har behandlat ärendet men vill inte svara på följdfrågor eftersom ärendet inte är offentligt.

Så många har dömts för brott

Så här många kandidater per kommun har identifierats i granskningen och dömts för brott. Domen har i vissa fall inte vunnit laga kraft.

Esbo: 8 kandidater (4 Sannf, 1 Blå framtid, 1 Kristallpartiet, 1 Rörelse Nu, 1 Saml)
Grankulla: Inga dömda kandidater
Helsingfors: 16 kandidater (4 SFP, 2 Asukkaiden Helsinki, 2 Blå framtid, 2 VF, 1 Centern, 1 Djurrättspartiet, 1 Gröna, 1 Rörelse Nu, 1 Sannf och 1 valmansförening)
Kyrkslätt: 3 kandidater (1 Gröna, 1 Pro Kirkkonummi, 1 Sannf)
Vanda: 12 kandidater (4 Sannf, 3 Saml, 2 Centern, 2 VF, 1 SDP)

Körde bil med 3,25 promille i blodet

Största delen av de dömda kandidaterna har dömts till dagsböter, men vissa har dömts till villkorligt fängelse. En kandidat som ställer upp för Samlingspartiet i Vanda dömdes 2017 för grovt rattfylleri till fyra månaders villkorligt fängelse. Han körde bil med 3,25 promille alkohol i blodet.

Det är inte trevligt att få reda på det först senare

― Sami Kanerva, ordf. för Saml i VandaHan berättade inte om domen för partiet före han godkändes som kandidat. Istället fick Samlingspartiet i Vanda reda på den i en granskning i Helsingin Sanomat om dömda kandidater.

– Vi funderade på hur domen påverkar kandidaturen. Det har gått en tid sedan den gavs och den har avtjänats. Vi ansåg därför att gamla händelser inte kan följa med för evigt och vill ge en ny chans, säger ordförande för Samlingspartiet i Vanda, Sami Kanerva.

"Mer beklagligt att man inte har berättat"

Två andra kandidater för Samlingspartiet i Vanda har också dömts för trafikbrott, en för rattfylleri och en annan för grovt äventyrande av trafiksäkerheten. Båda domarna kommer som en nyhet för Sami Kanerva.

– Vi vill gärna veta om liknande domar när vi överväger vilka kandidater som får ställa upp. Det är inte trevligt att få reda på det först senare.

Är det värre att någon har dömts för ett brott eller att kandidaten inte har berättat om domen för partiet?

– Det är mer beklagligt att man inte har berättat. Det handlar om förtroende och vi önskar därför att kandidaterna öppet berättar till exempel när de intervjuas om sin kandidatur. Då kan vi fundera hur en dom påverkar, säger Kanerva.

SFP plockar bort kandidat som kört bil amfetaminpåverkad

Fyra av SFP:s kandidater i Helsingfors har en färsk dom. En dömdes för läkemedelsbrott 2020, en annan för brott mot bestämmelserna om explosiva varor, vållande av skada och straffbart bruk av narkotika 2017 och två kandidater dömdes för rattfylleri 2018.

– Vi frågar alla kandidater om de har dömts för brott och avgör sedan från fall till fall om en kandidat har en dom i bagaget. Vi litar på vad kandidaterna berättar för oss, säger Anna Strömberg, verksamhetsledare för SFP i Helsingfors.

Strömberg känner till två av domarna, men att två kandidater har dömts för rattfylleri kommer som en överraskning. 

En av dem körde påverkad av amfetamin och dömdes också för straffbart bruk av narkotika. Efter att SFP fick reda på det här plockades han bort från partiets valmaterial.

– Brottets natur och att han inte informerat oss på förhand om dessa brott avgjorde saken, säger Strömberg.

Valaffisch för Rörelse Nu där det på svenska står "valuta för skattepengar".
Bildtext Två av Rörelse Nu:s kandidater har dömts för att olovligen ha fått bidrag från FPA.

Två kandidater för Rörelse Nu bedrog FPA

Liike Nyt eller Rörelse Nu på svenska profilerar sig som ett parti som jobbar för ärlighet och öppenhet mot korruption. Två av partiets kandidater har samtidigt färska domar om bedrägeri i bagaget. Ena ställer upp i Esbo och den andra i Helsingfors.

Båda har dömts för att ha bedragit Folkpensionsanstalten och därmed olovligt fått bidrag. Domarna gavs 2018 respektive 2019.

– Det har varit viktigt för oss när vi första gången ställer upp i ett kommunalval att våra kandidater är lämpliga för ett förtroendeuppdrag. Kandidaterna ska därför ge en försäkran om att de inte har en anteckning i straffregistret och vi frågar om det här när de intervjuas. Det som skiljer oss från andra partier är att vi också ringt till tingsrätten och frågat om kandidaterna har dömts för någonting, säger Rörelse Nu:s partisekreterare Juhani Klemetti.

Men ändå har två av era kandidater dömts för bedrägeri?

– Det är beklagligt. De här personerna har försäkrat att de inte har anteckningar i straffregistret och jag vet inte varför dessa domar inte har kommit fram i våra utredningar.

Båda kandidaterna har dömts till dagsböter och dagsböter syns inte i straffregistret. Partisekreterare Juhani Klemetti anser ändå att domarna är allvarliga och att de borde ha kommit fram innan kandidatlistorna slogs fast.

"Inte nödvändigt att berätta eftersom ärendet är slutbehandlat"

En kandidat som ställer upp för SDP i Vanda dömdes 2017 likaså för att ha bedragit FPA. Hon fick under närmare två år obefogade bidrag på över 3 000 euro. Hon har inte berättat om domen för partiet. 

Alla som kandiderar för SDP ska intyga att man berättat om man dömts för något, utreds för något, har en betydande bötesdom eller motsvarande. När Svenska Yle försöker ställa frågor om domen till lokalavdelningen och till henne själv svarar hon med ett blogginlägg där hon skriver att hon inte ansåg det nödvändigt att berätta eftersom ärendet är slutbehandlat.

Även Vänsterförbundet vill att kandidaterna ärligt uppger om de har dömts för ett brott. Men trots det har partiet kandidater med en färsk dom. 

– Det räcker tydligen inte att det står på blanketten som kandidaterna fyller i, säger Minttu Sillanpää, ordförande för partiets kandidatnomineringsgrupp i Vanda.

"Jag är besviken på att det här inte kom fram tidigare"

En kvinna som kandiderar för VF i Vanda dömdes 2018 till sju månaders villkorligt fängelse för grov oredlighet som gäldenär och bokföringsbrott. Domen var inte känd när hon nominerades.

– Jag är besviken på att det här inte kom fram tidigare. Men domen skulle inte ha stoppat hennes kandidatur i kommunalvalet, säger Sillanpää. 

Vi har nolltolerans mot sexual- och våldsbrott

― Toni Ahva, ordf. för Blå framtid i Helsingfors

Även Blå framtid kräver att kandidater på förhand fyller i en blankett där de försäkrar att de ärligt berättar om de har dömts eller utreds för brott. Trots det finns dömda kandidater på partiets lista.

– Vi har nolltolerans mot sexual- och våldsbrott. Vi har föreslagit att sexual- och våldsbrottslingar inte ska vara valbara. Vi förhåller oss väldigt strikt mot att någon dömts för brott, säger Toni Ahva, ordförande för Blå framtid i Helsingfors.

Kandidat för Blå framtid har två misshandelsdomar

En av partiets kandidater i Helsingfors dömdes för bara några veckor sedan i Helsingfors hovrätt för bokföringsbrott till 40 dagsböter. Hovrätten lindrade hans dom. Han dömdes i tingsrätten 2019 till villkorligt fängelse för grovt skattebedrägeri och grovt bokföringsbrott.

Toni Ahva kände inte till domen men säger att den skulle ha lett till en allvarlig diskussion i kretsstyrelsen. 

En annan av partiets kandidater i Helsingfors dömdes både 2018 och 2021 för misshandel. Den senare domen gavs för att han slagit och strypt sin tidigare flickvän. Straffet blev sju månaders villkorligt fängelse.

Domarna kommer som en överraskning för partiet. Partiet har nu skridit till åtgärder och kandidaten kommer att plockas bort från valreklam och en uteslutning från partiet förbereds. Men den för misshandel dömda kandidaten finns med på valaffischerna utomhus, som har sloganen "För ett tryggare Helsingfors", eftersom affischerna redan har placerats ut.

Diskussion om artikeln