Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

RFV begränsar inte längre antalet deltagare i Österbotten

Från 2021
Uppdaterad 28.05.2021 19:22.
Vargdemonstration på Vasa torg.
Bildtext Demonstration på Vasa torg år 2018.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Från och med den 2 juni har Regionförvaltningsverket inte längre något att säga till om gällande antalet deltagare på evenemang i Österbotten. I Mellersta Österbotten är läget betydligt värre och där fortsätter restriktionerna.

Social- och hälsovårdsministeriet har kommit med nya riktlinjer och i enlighet med dem meddelar Regionförvaltningsverket att nya beslut gällande hur många personer som får samlas vid offentliga tillställningar i Österbotten inte längre kommer att fattas av dem. De nuvarande restriktionerna är i kraft till den 1 juni.

Det här förfarandet är möjligt endast i områden som befinner sig på epidemins basnivå.

När RFV nu inte längre får begränsa evenemangen vad gäller deltagare, faller ansvaret på de enskilda kommunerna.

- Varje kommun har rätt att fatta beslut om sammankomstbegränsningar, säger Marko Pukkinen, överdirektör på Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.

Sjukvårdsdistrikten kan också fortfarande ge sina rekommendationer vad gäller privata tillställningar.

Smittskyddslagen förpliktigar ändå

Och coronan kommer fortfarande att märkas av under evenemangen, även om RFV inte längre utfärdar begränsningar gällande antalet deltagare.

- Framöver får fast tusen personer samlas på ett evenemang, men arrangörerna måste ändå göra upp en plan för hur de övervakar avstånd och hygien, säger Pukkinen.

Och som sagt kan kommunerna besluta om begränsningar av antalet deltagare.

Arrangörer måste följa smittskyddslagens temporära paragrafer och bland annat redogöra för hur man ordnar med handtvätt, tillräckliga avstånd och rengöring av utrymmen.

RFV påminner också kommunerna om deras skyldighet att övervaka hälsosäkerheten på evenemangen.

Redan nu får över 50 personer samlas

Enligt de restriktioner som RFV beslutat om tidigare och som fortfarande är i kraft i Österbotten (fram till den 1 juni) får över 50 personer samlas vid offentliga tillställningar så länge THL:s anvisningar om hygien och avstånd följs.

- Det finns på det sättet ingen övre gräns. Men i något skede tar ju utrymmet slut och man måste kunna hålla säkerhetsavstånden, sade Marko Pukkinen den 11 maj när beslutet fattades.

Således kan man hävda att på sin höjd väldigt lite ändrar i juni för Österbottens del.

Men det väsentliga här, är att så länge ett område är "stabilt på basnivån" (RFV:s egna formulering), införs framöver inga begränsningar från RFV:s sida.

- Så länge ett område inte är nära accelerationsfasen är utgångsläget att RFV inte inför några begränsningar, säger Pukkinen.

Mildare restriktioner i Mellersta Österbotten

I Mellersta Österbotten, som befinner sig i fasen för samhällsspridning, förlängs restriktionerna men med vissa lättnader.

I Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt begränsas antalet deltagare inomhus till 10 personer och i avgränsade områden utomhus till 50 personer mellan den 2 och 15 juni.

Texten uppdaterad klockan 19.20 med förtydligandet att arrangörer fortsättningsvis måste beakta hälsosäkerheten.

Diskussion om artikeln