Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

EMA rekommenderar Pfizer-Biontechs coronavaccin för personer över 12 år

En ung pojke på Pfizers coronavaccin.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA ger grönt ljus för att ge Pfizer-Biontechs coronavaccin till unga mellan 12 och 15 år. Tester visar att vaccinet ger ett liknande eller rentav starkare skydd i den här åldersgruppen än hos äldre individer.

EMA har tidigare redan rekommenderat Pfizer-Biontechs coronavaccin för 16 år gamla och äldre, och på fredag fick ännu yngre personer grönt ljus.

– EMA har i dag godkänt användandet av Pfizer-Biontechs vaccin på unga mellan 12 och 15 år. Vi har nu data, som visar att vaccinet också är säkert för personer mellan 12 och 15 år, sa chefen för EMA:s vaccinavdelning Marco Cavaleri på fredagens presskonferens.

I och med dagens rekommendation blir Pfizer-Biontechs vaccin det första i EU som blir tillåtet för barn.

EMA ska nu vidarebefordra sin rekommendation till EU-kommissionen, som fattar det slutgiltiga beslutet i ärendet. Cavaleri påpekar att det ändå är EU-länderna själva som bestämmer om och när de ger den här åldersgruppen vaccinet.

Liknande eller rentav starkare skydd

Användningen i den här åldersgruppen ska enligt EMA vara liknande som för de äldre grupperna, alltså en person ska få två doser minst tre veckor isär.

Enligt Cavaleri har tester i en grupp på kring 2 000 unga visat att vaccinet ger dem ett liknande skydd mot covid-19 som äldre personer, eller ett rentav ännu starkare skydd. Ingen av testpersonerna som faktiskt fick vaccinet, och alltså inte hörde till kontrollgruppen, insjuknade i covid-19.

Biverkningarna hos personerna mellan 12 och 15 år var enligt Cavaleri liknande som biverkningarna hos unga vuxna, och gav inget skäl för oro. Cavaleri tillägger ändå att man i vanlig ordning följer med vaccinets säkerhet med fortsatta studier och myndighetsövervakning.

Nya mediciner på kommande

EMA-direktören Cavaleri gick också igenom några detaljer kring vaccinerandet samt eventuella mediciner mot covid-19. Cavaleri påminde om att EMA nyligen godkände att Pfizer-Biontech-vaccinet får förvaras i upp till 31 dagar i vanlig kylskåpstemperatur, vilket kommer att underlätta logistiken och minska på svinnet.

Pfizer-Biontech-vaccinet ska normalt förvaras i -70 grader, vilket orsakar stora logistiska utmaningar.

Cavaleri uppgav också att EMA för samtal med vaccintillverkare om nya virusvarianter och ett eventuellt behov av en tredje vaccindos. Enligt Cavaleri behöver man i nuläget inte brådska med att förse folk med en tredje dos.

Enligt Cavaleri granskar man kontinuerligt olika alternativ för medicin mot covid-19, och hoppas kunna godkänna preparat inom 2021. Det finns tre till fyra olika antikroppspreparat som är aktuella och som man hoppas kunna godkänna i slutet av året, säger Cavaleri.