Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Anna-Maja Henriksson: Skattehöjningar ska vara det absolut sista alternativet, också i kommunerna

Från 2021
Uppdaterad 29.05.2021 16:08.
Anna-Maja Henriksson fotograferad underifrån. Hon tittar in i kameran och ler.
Bildtext Svenska folkpartiets partiordförande Anna-Maja Henriksson.
Bild: Silja Viitala / Yle

Svenska folkpartiets partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson tar starkt ställning emot skattehöjningar. Enligt Henriksson är skatter ett medel, inte ett självändamål.

– Låt mig säga det högt. Skattehöjningar ska vara det absolut sista alternativet, också i kommunerna, sa Henriksson i sitt öppningstal på SFP:s partidag på lördagen.

Henriksson säger nej till alla tankar om att öka progressiviteten i beskattningen. Hon vill vidare se över företagsbeskattningen.

– Vinster som investeras tillbaka i verksamheten borde beskattas med en lägre samfundsskatt, till exempel 15 procent.

Henriksson vill befria startupföretag från att betala samfundsskatt under sina två eller tre första verksamhetsår.

Social- och hälsovårdsministeriets ansvar att se över orättvisa restriktioner

Kultur-, idrotts- och evenemangsbranschens kris har upprört många. Regeringen och SFP försöker sitt bästa, sa Henriksson och hänvisade till det senaste stödpaketet som regeringen fattat beslut om.

En del av begränsningarna har ansetts vara ologiska och orättvisa.

– I stället för att ha ett fastställt personantal på tio personer för evenemang, så tycker jag faktiskt att vi kunde gå inför ett liknande system som för restaurangerna, det vill säga att man i områden med ett sämre smittoläge kunde ta in 50 eller 75 procent av kapaciteten på biografer, teatrar, konserter och så vidare.

Enligt Henriksson ligger frågan på Social- och hälsovårdsministeriets bord.

"Då blir nog många tomater och gurkor oplockade"

Enligt Henriksson behöver Finland mer utländsk arbetskraft.

Alla som tagit en högskoleexamen i Finland borde enlig SFP automatiskt få uppehållstillstånd i Finland.

Sannfinländarnas partiordförande Jussi Halla-aho sa i sitt tal på Sannfinländarnas partifullmäktigemöte på lördagen att man borde tjäna minst 3 000 euro i månaden för att beviljas uppehållstillstånd på grund av arbete.

– Då blir nog många tomater och gurkor oplockade i landet och bussar och annat stannar, kommenterade Henriksson.

Henriksson förespråkade i sitt tal också större användning av den privata hälsovården och tredje sektorn för att underlätta trycket på den offentliga vården.

En möjlighet är att öka användningen av servicesedlar i kommunerna och sjukvårdsdistrikten.

Tomater i växthus.
Bildtext Enligt Henriksson kommer tomaterna att förbli oplockade om man följer Sannfinländarnas partiordförande Jussi Halla-ahos förslag om att tjäna minst 3 000 euro i månaden för att beviljas uppehållstillstånd på grund av arbete.
Bild: Jarkko Heikkinen/Yle

Vårdreformen och landskapsskatten debatterades

Skattepolitiken och vårdreformen var på tapeten under den allmänpolitiska debatten.

Patrik Karlsson, som sitter i Vanda stadsfullmäktige, vädjade till ministrarna för att kostnadsberäkningarna ännu ska ses över. Karlsson befarar nedskärningar i hemstaden om inget görs.

Åbo stadsfullmäktiges vice ordförande Ulla Achrén vill genom en motion väcka debatt om landskapsskatten.

– Riskerar vi att skapa en stat i staten, ett landskap som självständigt får besluta om sina utgifter och den vägen en skatt som igen ska betalas av invånarna?

Anna-Maja Henriksson sa att man måste se till att välfärdsområdena har verktyg att styra sin verksamhet, så att makten och pengarna går hand i hand.

– Man skulle kunna ta ut en lite lägre landskapsskatt eller välfärdsskatt i fall att området själv så tycker, men som skulle ha ett tak. Man ska inte kunna ta hur mycket som helst.

Inga dramatiska personval att vänta

SFP:s partidag pågår fram till söndag eftermiddag, då val av partiordförande, viceordförande och partifullmäktige äger rum.

Partiordförande Anna-Maja Henriksson har inga utmanare.

Artikeln uppdaterad klockan 16:08 med den allmänpolitiska debatten och kommentar till Halla-aho.

Diskussion om artikeln