Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Över 50 000 vill trygga textutbudet på Yles sidor – medborgarinitiativet går till riksdagen för behandling

Från 2021
En person håller i en telefon där man kan se Svenska Yles webbplats. I bakgrunden syns en dator.
Bildtext Ett medborgarinitiativ om Yles textinnehåll på webben går till riksdagen för behandling.
Bild: Yle / Märta Nummenmaa

Yles webbinnehåll i textform har varit föremål för diskussion på senaste – flera aktörer anser att Yle främst borde fokusera på ljud och video. Över 50 000 finländare anser däremot att textinnehållet inte ska begränsas.

Regeringen kom i fjol med ett förslag om en ändring av lagen om Rundradion som innebär att Yles webbinnehåll i textform i högre grad ska vara kopplat till innehåll som innehåller ljud eller rörlig bild.

Medieförbundet, som är intressebevakare för de kommersiella medierna, har också lämnat in en klagan om saken till EU-kommissionen.

Över 50 000 finländare har däremot skrivit under medborgarinitiativet Tieto on meidän, ungefär Informationen är vår på svenska. De som skrivit under initiativet vill inte att Yles textinnehåll på webben begränsas.

Initiativtagarna vill skydda press- och yttrandefriheten och se till att alla har samma tillgång till information.

Medieförbundet motiverar sin klagan till EU-kommissionen med att Yles textinnehåll på webben försvårar verksamhetsvillkoren för de kommersiella medierna.

En annan klagan har gjorts om Yle Arenan

I veckan blev det klart att mediehuset Sanoma har lämnat in en klagan till EU-kommissionen som gäller strömningstjänsten Yle Arenan.

Sanomakoncernen efterlyser klarare regler för public service.

– I klagan ifrågasätter man finländarnas älskade och högt uppskattade Yle Arenan, dess framtid och sättet på vilket Yle publicerar innehåll där, sa Yles vd Merja Ylä-Anttila i samband med nyheten.

Frågan om att begränsa Yle Arenan har skapat häftig debatt.

– Betydelsen av traditionella tv- och radiokanaler i mediekonsumtionen minskar och de digitala plattformarna blir allt viktigare. Tjänster såsom Yle Arenan är nödvändiga för att människor ska ha lika möjligheter att använda Yles innehåll. En kraftig reduktion skulle försämra Arenans funktionsförmåga på ett avgörande sätt och de kommersiella aktörerna erbjuder inte alltid alternativa innehåll, säger Yles styrelseordförande Matti Apunen i ett pressmeddelande.

Diskussion om artikeln