Hoppa till huvudinnehåll

Kommunalvalet 2021

Lokalpolitiken lockar sittande EU-parlamentariker – så här motiverar de beslutet att kandidera i kommunalvalet

Från 2021
EU-parlamentin istuntosali.
Bild: AOP

Är arbetet som EU-parlamentariker förenligt med kommunala förtroendeuppdrag? Frågan är aktuell inför kommunvalet om två veckor där flera sittande EU-parlamentariker kandiderar.

BRYSSEL Att vara EU-parlamentariker är ett heltidsjobb som under normala omständigheter förutsätter regelbunden närvaro i parlamentets högsäten i Bryssel och Strasbourg samt i hemlandet.

Förutom att delta i plenum som ordnas med några veckors mellanrum sitter parlamentarikerna också vanligen i ett eller fler utskott där lagstiftningen bereds.

Ändå väljer många sittande parlamentariker att ställa upp i kommunalvalet som ordnas om två veckor.

Är arbetet som EU-parlamentariker förenligt med kommunala förtroendeuppdrag? Och hur prioriterar parlamentarikerna om parlamentsjobbet krockar med det kommunala förtroendeuppdraget.

Svenska Yle ställde frågan till sex EU-parlamentariker som vill kandiderar för en plats i kommunfullmäktige.

Ville Niinistö: Unikt EU-kunnande gynnar Åbo

Gröna Europaparlamentarikern Ville Niinistö blev invald i Europaparlamentet år 2019. Sedan 2017 har han också suttit med i Åbofullmäktige.

Niinistö säger att han vill fortsätta i lokalpolitiken för att bibehålla kontakten till finländarnas vardag. Han tror också att kontakterna på EU-nivå kan vara till nytta för hemstaden.

- Många av de frågor jag jobbar med i EU-parlamentet, som exempelvis energireformen, klimatåtgärder och miljöskyddet har en koppling till den lokala nivån.

Många frågor jag jobbar med i parlamentet har en koppling till den lokala nivån

― Ville Niinistö

Niinistö tar inte direkt ställning till hur han prioriterar om jobbet som parlamentariker och krockar med de kommunala förtroendeuppdragen. Men han säger att de frågor han valt att fokusera på i Åbo är en prioritering.

Det handlar till exempel om utbildning, miljöfrågor och utvecklandet av Åbo hamn.

- Jag ser till att jag är med då de här besluten fattas.

Vad fullmäktigemötena beträffar så räknar Niinistö med att kunna vara närvarande vid två tredjedelar av mötena.

- Men såklart finns det ibland svårigheter med att delta.

Ville Niinistö i talarstolen i Europaparlamentet.
Bild: © European Union 2021 - Source : EP

Henna Virkkunen: Vill främja grön omställning och digitalisering

Samlingspartiets Henna Virkkunen är Europaparlamentariker sedan 2014 och tidigare långvarig lokalpolitiker i Jyväskylä.

Inför det föregående kommunalvalet bestämde sig Virkkunen för att lämna lokalpolitiken för att rikta fokus på jobbet i EU-parlamentariker.

Men nu lockar kommunpolitiken igen.

- Det känns som att jag har insikter och synvinklar från det europeiska forumet som jag vill ta med mig till beslutsfattandet i Jyväskylä.

Europarlamentaarikko Henna Virkkunen.
Bild: Benjamin Suomela / Yle

EU:s satsningar på en grön omställning och digitalisering är frågor som har en stor inverkan på kommunerna, konstaterar Virkkunen.

- Hur förnyar vi byggandet och trafiken samtidigt som vi främjar cirkulär ekonomi? Det här har inverkningar på hur EU når målsättningarna.

Virkkunen räknar med att kunna vara närvarande vid fullmäktiges möten om hon blir invald. Blir det krockar i kalendern så har heltidsjobbet som EU-parlamentariker ändå förtur.

- Att vara ledamot är ett förtroendeuppdrag och det är klart att alla någon gång får förhinder som har med arbetet eller privatlivet att göra. Därför har vi suppleanter.

Europarlamentaarikko Elsi Katainen
Bildtext Elsi Katainen
Bild: Petteri Sopanen / Yle

Elsi Katainen: Distansjobbandet är här för att stanna

Centerns Elsi Katainen verkar som EU-parlamentariker sedan 2018. Samtidigt har hon suttit som ledamot i fullmäktige i Pielavesi.

Nu kandiderar Katainen för en plats i Kuopio stadsfullmäktige. Hon är nöjd med de flexibla arbetsformer som vunnit mark i sviterna av coronapandemin.

Det har bland annat gjort det möjligt att delta i plenum och utskottsmöten på distans, utan ett krav på att resa till Bryssel.

Jag har hållit i förhandlingarna om ett lagpaket på distans

― Elsi Katainen

- Allt har fungerat bra på distans. Jag har till och med hållit i förhandlingarna om ett mer omfattande lagpaket på distans.

Katainen tror att de flexibla arbetsformerna är här för att stanna också då det blir möjligt att lätta på restriktionerna vad fysiska sammanträden beträffar. Det här gäller såväl EU-parlamentet som det nationella beslutsfattandet.

- Det känns naturligt och bra att EU-parlamentariker, ministrar och riksdagsledamöter nu bättre kan delta i beslutsfattandet i den egna kommunen.

Nils Torvalds
Bildtext Nils Torvalds
Bild: © European Union 2018 - Source : EP

Nils Torvalds: Ställer jag upp så är jag närvarande

Efter en paus på sju år siktar Nils Torvalds (SFP) på en comeback i Helsingforspolitiken.

Då han gick ut med sin kandidatur i februari sa han att han vill använda sin erfarenhet till att förankra de europeiska miljö- och klimatbesluten i Helsingfors.

Hur går uppdraget som Europaparlamentariker att kombinera med uppdraget som stadsfullmäktigeledamot?

- Den frågan ställde jag själv till Svenska Folkpartiet när jag ombads ställa upp och sa att jag inte kan ställa upp om jag inte samtidigt kan försäkra mig om att jag också är närvarande på fullmäktiges möten.

Att vara Europaparlamentariker är tidskrävande, precis som uppdraget som fullmäktigeledamot. Hurdan blir arbetsbördan?

- Det är en fråga som jag också funderat på ganska mycket. Inom teamet överväger vi på vilket sätt vi över huvud taget ska få arbetsbördan att vara mänsklig.

- Med det sommarpaket vi får med alla tänkbara lagförslag kommer arbetsbördan att vara stor och därför är vi tvungna att fundera på vad vi klarar av och vad vi inte klarar av. Och i den matematiken finns naturligtvis fullmäktige med.

Alviina Alametsä: Viktigt med lokala beröringspunkter

Alviina Alametsä tog plats i EU-parlamentet i februari i fjol då Finland tilldelades ett fjortonde mandat efter Storbritanniens utträde. Sedan 2017 sitter hon med i Helsingfors stadsfullmäktige.

I EU-parlamentet har Alametsä suttit med i arbetsgrupper som funderat på hur distansarbetet borde utvecklas i fortsättningen. Hon ser positivt på möjligheten att medverka i parlamentets sammanträden på distans.

Alviina Alametsä tittar rakt in i kameran och ler. I bakgrunden syns ett kontor.
Bildtext Alviina Alametsä
Bild: Yle / Rikhard Husu

- Om det går att rösta och hålla anföranden utan att vara närvarande på ort och ställe så blir det lättare att förena olika uppdrag.

Hon ser det kommunpolitiska engagemanget som en resurs med tanke på arbetet som Europaparlamentariker.

- Att driva frågor som är viktiga för finländare är lättare då man har beröringspunkter till det som händer här.

Teuvo Hakkarainen: Vill knäppa regeringen på näsan

Sannfinländaren Teuvo Hakkarainen hann redan meddela att han drar tillbaka sin kandidatur i hemkommunen Viitasaari då han kom på andra tankar.

Han säger att beslutet att kandidera mognade då han följde med regeringens förhandlingar om rambudgeten.

- Regeringen kör ned landsbygden. Jag tänkte att jag måste spjärna emot lite för egen del.

Under coronapandemin har Hakkarainen i likhet med sina kollegor skött jobbet i EU-parlamentet på distans. Men då arbetet i parlamentet återgår till det normala lär motsvarande arrangemang inte längre vara möjligt.

- Om jag är i Bryssel kan jag inte vara i fullmäktige samtidigt. Då får suppleanten vara på plats.

Teuvo Hakkarainen.
Bildtext Teuvo Hakkarainen
Bild: Jarno Kuusinen

Diskussion om artikeln