Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Valkompassen: SFP villigast att stänga byskolor i Raseborg när barnen blir färre

Från 2021
Uppdaterad 02.06.2021 13:14.
Bromarv skolas leklpalts
Bildtext Raseborg har flera byskolor som utåt ser idylliska ut men som lider av elevbrist. Också här i Bromarv finns det få barn. Avståndet till närmaste andra skola är rätt långt.
Bild: YLE / Linus Westerlund

Svenska folkpartiets kandidater är mest benägna att gallra i skolnätet i Raseborg när barnen blir färre.

Yles valkompass visar att det är just maktpartiet SFP som starkast anser att alla byskolor inte kan bevaras. Ju mindre makt ett parti har i Raseborg, desto mer villigt är partiet att bevara alla skolor.

Ett diagram som visar hur kommunalvalskandidater  2021 i Raseborg tänker om byskolornas framtid.
Bild: Yle

Ett påstående i Yles valkompass lyder: "Alla små byskolor ska bevaras även om antalet barn blir färre i kommunen."

Av SFP:s kandidater håller 42 procent helt eller delvis med om påståendet. Det innebär att cirka 58 procent av SFP:s kandidater i kommunalvalet kan tänka sig stänga byskolor när barnen blir färre.

SFP har för närvarande egen majoritet i Raseborgs stadsfullmäktige. De har 22 av fullmäktiges 43 platser.

Snappertuna skola.
Bildtext Också Snappertuna skolas öde har diskuterats under den gångna fullmäktigeperioden. Hur det går för skolan är fortfarande oklart.
Bild: Yle/Minna Almark

SFP är så stort i Raseborg att åsikterna i partiet ibland kan vara helt motsatta inom partiet. Det har tidigare diskussioner och beslut om skolnätets framtid visat.

Fenomenet syns också i valkompassen. Där anser till exempel stadsstyrelsens andra viceordförande Anita Westerholm att alla skolor absolut inte kan bevaras i Raseborg. Men partikamraten och ordföranden för bildningsnämnden Maj-Britt Malmén kan inte tänka sig stänga en enda byskola.

SDP och De gröna säger inte absolut nej till att stänga

SDP:s och De grönas kandidater kan också tänka sig stänga byskolor men deras åsikt är inte lika tydlig som SFP:s.

SDP har länge varit det näst största partiet i Raseborg och De gröna är för närvarande tredje störst.

SDP har 15 platser i stadsfullmäktige i dag och De gröna har fyra.

De minsta vill ha kvar alla byskolor oberoende

De som däremot vill bevara alla byskolor oberoende av barnmängden är partier som inte har många platser i dagens fullmäktige: Samlingspartiet, Sannfinländarna och Vänsterförbundet.

Samlingspartiet har två platser i fullmäktige.

Sannfinländarnas enda invalda 2017 var Petri Palin men han hör inte längre till partiet.

Vänsterförbundet har en plats i Raseborgs stadsfullmäktige.

"Byskolorna är viktiga, men..."

Här kommer några exempel på svar av makthavare och raseborgare som var röstmagneter i kommunalvalet 2017. Påståendet i valkompassen lyder alltså: "Alla små byskolor ska bevaras även om antalet barn blir färre i kommunen."

Thomas Blomqvist (SFP)

Röstmagnet 2017, riksdagsman, tidigare långvarig fullmäktigeordförande: Delvis av annan åsikt.

Kommentar: "Byskolorna är viktiga, men när elevantalet blir för litet kan man inte upprätthålla en tillräckligt god undervisning."

Anders Walls (SFP)

Långvarig och nuvarande stadsstyrelseordförande: Delvis av annan åsikt. Ingen kommentar.

Maj-Britt Malmén (SFP)

Ordförande för bildningsnämnden 2017-2021: Helt av samma åsikt. Ingen kommentar.

Anita Westerholm (SFP)

Andra viceordföranden i stadsstyrelsen: Helt av annan åsikt.

Kommentar: "För mig är det viktigaste att eleverna mår bra och att eleverna och elevernas växande, utveckling och lärande står i fokus. Vi ska hellre satsa på kvalitativ undervisning i goda utrymmen än på att ha många skolbyggnader. Vi kan inte ha kvar samma antal skolor, och därmed utgifter för skolbyggnader, om antalet elever är betydligt färre, utan vårt servicenät måste anpassas efter vad det finns behov för. När resurserna är begränsade måste de användas så väl som möjligt."

Linnea Henriksson (SFP)

Nuvarande fullmäktigeordförande: Delvis av samma åsikt. Ingen kommentar.

Maj-Britt Malmén, en kvinna med rött, kort hår och glasögon står utomhus med ett grönt träd och en brunaktig byggnad i bakgrunden.
Bild: Anna Hellberg/Yle
Anita Westerholm.
Bildtext Maj-Britt Malmén (överst) och Anita Westerholm representerar båda maktpartiet SFP i Raseborg. Men de har helt olika uppfattning om byskolornas framtid visar Yles valkompass.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Johan Kvarnström (SDP)

Riksdagsman: Delvis av annan åsikt.

Kommentar: "Servicenätet ska givetvis anpassas till efterfrågan. I många fall görs detta bäst i samband med investeringar, så att mottagande enheterna faktiskt har tillräckligt med plats. Barnets bästa måste förstås beaktas i alla beslut, och exempelvis skolresornas längd spelar en roll."

Ulf Heimberg (SDP)

Första viceordförande i nuvarande fullmäktige: Delvis av samma åsikt.

Kommentar: "Byskolorna har sin roll. Byskolorna har sina förespråkare och de skall man lyssna på. Det finns många goda fördelar med mindre skolor."

Oskari Sundström (Grön)

Av kandidater som nu är uppställda fick han flest gröna röster i valet 2017: Delvis av samma åsikt.

Kommentar på finska, översatt av redaktören: "Så länge det är vettigt att upprätthålla skolorna och de lokala invånarna anser att det är viktigt att ha en skola. Skolan betyder ofta också andra saker för en by än undervisning, till exempel när det gäller motionshobbyer. Skolorna bör behandlas jämlikt."

Harry Yltävä (Vf)

Flest Vf-röster 2017: Delvis av samma åsikt.

Kommentar översatt av redaktören: "I princip av samma åsikt. Byskolorna utgör en del av bevarandet av byarnas livskraft. Det gäller att fatta välplanerade beslut om skolornas framtid och besluten ska bygga på befolkningsprognoser, det ska inte vara till exempel språkpolitisk taktikering såsom det gick när beslutet att stänga Klinkbackaskolan."

Petri Palin (nu SDP, tidigare Sannf)

Flest sannfinländarröster i valet 2017, ställer nu upp på socialdemokraternas lista: Helt av samma åsikt.

Kommentar översatt av redaktören: "En attraktionsfaktor, kan ge inflyttningsvinst jämfört med andra kommuner. En idyllisk boendemiljö och service för barnfamiljer på rimligt avstånd från huvudstadsregionen."

Med i den här artikeln finns uppgifter om de partier som i kommunalvalet 2017 fick en eller flera platser i Raseborgs stadsfullmäktige.

Så här flitigt svarade Raseborgskandidater på frågan i Yles valkompass

Här kan du se hur många kandidater som svarade på frågorna i valkompassen. Med på listan finns de partier som fick en eller fler invalda i kommunalvalet 2017.

  • SFP: 41 av partiets 63 kandidater svarade.

  • SDP: 30 av partiets 50 kandidater svarade.

  • De gröna: 14 av partiets 18 kandidater svarade.

  • Samlingspartiet: 2 av partiets 11 kandidater svarade.

  • Vänsterförbundet: 13 av partiets 19 kandidater svarade.

  • Sannfinländarna: 4 av partiets 9 kandidater svarade.