Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Skypo känner inte till amerikanskt spionage mot finländare – dansk professor om spionskandalen: "Vi betalar ett högt pris för den här sortens vänskap"

Från 2021
Uppdaterad 31.05.2021 22:30.
Emblem för NSA:s  underrättelseverksamhet
Bildtext Emblem för den amerikanska underrättelseverksamheten.
Bild: Nicolas Armer / AOP

Trine Bramsen, Danmarks försvarsminister, säger i ett skriftligt uttalande att systematisk övervakning av nära allierade är oacceptabelt. Den danska professorn Jens Ringmose konstaterar att tyskar, svenskar och fransmän – vilka det än är som det har spionerats på – offentligt är tvungna att säga att "vänner inte spionerar på vänner", men att de nog vet att vänner gör det.

Kommentarerna följer på avslöjandet om att den amerikanska underrättelsetjänsten NSA under åren 2012–2014 har spionerat på USA:s allierade med hjälp av den danska underrättelsetjänsten.

NSA har med dansk hjälp spionerat på högt uppsatta tjänstemän och politiker i Tyskland, Sverige, Norge och Frankrike.

Bland annat norska och svenska politikers e-post och telefonsamtal har avlyssnats via danska datakablar. Det nu aktuella avslöjandet handlar om spionage under åren 2012–2014.

I Danmark är det många som beskriver avlyssningsskandalen som den värsta i sitt slag i Danmark.

Pernille Boye Koch, chef för det danska institutet för mänskliga rättigheter, påpekar att den här sortens spionage står i konflikt med principerna för underrättelseverksamhet i västländer.

- Den allmänna principen är att politisk verksamhet inte avlyssnas.


Jens Ringmose, professor vid Syddansk Universitet påpekar att USA hör till supermakterna då det gäller underrättelseverksamhet och att Danmark har stort intresse av att hålla sig nära USA – men att det handlar om ett komplicerat spel mellan allierade.

- Danmark har hamnat i en svår sits, mitt emellan.

Ska vänner spionera på vänner?

Thomas Wegener Friis, professor vid Syddansk Universitet, anser att det här är "ett exempel på att vi betalar ett mycket högt pris för den här sortens vänskap".

Friis konstaterar att problemet är att utrikespolitiken är underordnad Utrikesministeriet men att det uppenbarligen också finns en "skuggutrikespolitik" som utövas inom ett annat system.

- Vi kunde ju fråga oss hur mycket folket och parlamentet faktiskt känner till om vad som egentligen pågår där.

Jens Ringmose konstaterar att tyskar, svenskar och fransmän – vilka det än är som det har spionerats på – offentligt är tvungna att säga att "vänner inte spionerar på vänner", men att de nog vet att vänner gör det.

Frågan om huruvida Danmarks utlandsunderrättelsetjänst FE (Forsvarets Efterretningstjeneste) kan förhindra terrorism och om inte det är en god orsak till att samarbeta med amerikanerna besvaras av Thomas Wegener Friis så här:

- Danmarks intressen är ändå större och handlar om mer än kampen mot terrorism. Danmark har varit medlem i EU i många år. Nu är det stora politiska och ekonomiska intressen som står på spel.

Finland: "Vi känner inte till amerikanskt spionage mot finländska politiker eller tjänstemän"

I Finland kan avslöjandena från Danmark väcka politisk debatt om det visar sig att spionaget också har riktats mot finländare eller finländska intressen.

Försvarsministeriet höll på måndagen låg profil i ärendet och hänvisade förfrågningar från pressen till Skyddspolisen som ansvarar för kontraspionaget.

I ett skriftligt uttalande säger försvarsminister Antti Kaikkonen (C) att Försvarsministeriet följer diskussionen om saken, "men i det här skedet finns inget att kommentera".

Inte heller Skyddspolisen ville svara på några detaljerade frågor om vad avslöjandena kan betyda för Finland eller hur övervakningen går till.

Den operativa verksamheten och det internationella samarbetet är hemligstämplat. Därför kan inga svar ges om det.

På ett allmänt plan konstaterar Skyddspolisens talesperson att man inte har kännedom om amerikanskt spionage mot finländska politiker eller tjänstemän.

Spionage är olagligt – och det är Skyddspolisens uppgift att förhindra det, oberoende av vilken stat som står för det.

Socialdemokraternas tidigare utrikesminister Erkki Tuomioja, nu medlem i riksdagens utrikesutskott och försvarsutskott, är inne på samma linje.

- Jag är inte alltför överraskad om det här är sant. Många har varit allt för naiva och blåögda inför den här typen av spionage som pågår hela tiden, säger Tuomioja. 

Kina och Ryssland utpekas som de största bovarna, med all rätt. Men det gäller inte enbart dem. Vi har vetat att amerikanerna gör det samma.

Redan för några år sedan fick vi information om att de hade avlyssnat förbundskansler Merkels telefonsamtal, noterar Tuomioja.

"Nu behövs förklaring, ursäkt – och garanti för att det inte sker igen"

Det att Danmark är med överraskar tyvärr inte heller, säger Tuomioja.

Han väntar ännu på bekräftelser på nyheten. Sen behövs förklaringar och ursäkter från Danmark och USA, och garantier för att det inte sker igen.

- Det här är mycket allvarliga beskyllningar och allvarlig information, helt oacceptabelt. Och det är alltså lika kriminellt om Danmark och USA gör det, som om Kina och Ryssland gör det.

Tuomioja säger sig hoppas på en offentlig behandling, publiken har rätt få insyn. I slutet av juni möts Nordiska rådet till en temasession om bland annat cybersäkerhet.

Det är klart att det här kommer upp i samma diskussion. Vi måste vara ärliga och öppna i alla riktningar, säger Erkki Tuomioja. 

- Vi vill inte att våra vänskapsländer och dem vi är allierade med i EU eller nordiska sammanhang ska spionera på varandra. Det skulle vara klarast om de nordiska länderna gör det klart tillsammans att det är oacceptabelt att spionera på andra länder, säger Erkki Tuomioja.

"Det här vill man inte avhandla i telefon"

Tuomioja får medhåll av en annan politisk veteran, Ilkka Kanerva. Han är Samlingspartiets man i ledningen för riksdagens försvarsutskott och tidigare minister på olika poster. 

Kanerva har kört runt i Egentliga Finland på valmöten, och känner därför inte frågan i detalj.

Det beror på att han inte har velat använda sin telefon för att kontrollera nyheterna eller diskutera så här känsliga ärenden via nätet, säger han. 

Men uppgifterna i nordisk press kan mycket väl vara sanna. Om Sverige och Norge kräver svar offentligt av Danmark får vi utgå ifrån att det här är sant, säger Kanerva. Och det är mycket underligt att Danmark har gett efter för USA.

I den nordiska konstellationen är det här mycket märkligt, säger Kanerva. Han pekar på att de nordiska länderna visserligen har olika försvarspolitisk inställning.

Men i det här fallet skulle det betyda att Natolandet USA, via Natolandet Danmark, har spionerat på Natoländerna Norge och Tyskland.

Det är eventuellt ännu större än spionage på de övriga nordiska länderna som traditionellt också har haft goda relationer till USA.

Redan tidigare har det kommit beskyllningar om amerikanskt spionage mot bland annat den svenska jaktplansleverantören Saab.

Det är en allvarlig konkurrent till de amerikanska kandidaterna när Finland köper jaktplan från världen.

Inget känt spionage mot Finland - men "inte oväntat från NSA och Danmark"

4:12

Diskussion om artikeln