Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Valkompassen: SDP och SFP på olika sidor av mittlinjen i frågan om bränslemackar och grundvattenskydd i Hangö

Från 2021
En långtradare med texten Kaukokiito på släpet i en korsning i Hangö.
Bildtext Den tunga trafiken till och från hamnen och industrierna är viktig för Hangö stad. Men rent grundvatten är också viktigt. Debatten om placeringen av bränslemackarna har pågått i flera år samtidigt som lov och besvär cirkulerat i domstolarna.
Bild: Yle / Maria Wasström

Socialdemokraterna i Hangö tycker att miljöbestämmelserna inte ska få hindra etablerandet av bränslestationer för den tunga trafiken i staden. SFP är lite mer tveksamt.

Majoriteten av de socialdemokratiska kandidaterna i Hangö tycker att miljöbestämmelserna inte ska få hindra etablerandet av bränslestationer för den tunga trafiken i staden.

Det andra stora partiet i Hangö, SFP, är lite mer tveksamt. Det visar Yles valkompass.

I Hangö har bränsledistributionen varit en utmaning eftersom en stor del av staden är grundvattenområde. Numera är det inte tillåtet att distribuera bränsle på grundvattenområde eftersom verksamheten anses kunna smutsa ned grundvattnet. Flera av mackarna i Hangö har därför tvingats stänga.

Den tunga trafiken till och från hamnen och industrierna är viktig för Hangö stad. Men rent grundvatten är också viktigt. Debatten om placeringen av bränslemackarna har pågått i flera år samtidigt som lov och besvär cirkulerat i domstolarna.

Ett diagram som visar hur partierna och kommunalvalskandidater 2021 i Hangö tänker om bränsledistributions visavi grundvattenskydd.

Ett av påståendena i Yles valkompass lyder: "Hangö behöver en bränslestation för tung trafik - det ska miljöbestämmelserna inte hindra." På bilden syns hur riksdagspartiernas kandidater i Hangö har svarat; därför syns också Kristdemokraternas svar fast de inte har någon plats i Hangös stadsfullmäktige nu.

Samlingspartiets kandidater i Hangö är allra mest redo att hålla med och tillåta bränslestationer för tunga fordon oberoende av vad miljöbestämmelserna säger. Över 80 (83) procent av samlingspartister som svarade var helt eller delvis av samma mening.

SDP-kandidaterna är på samma linje men ändå lite mer tveksamma. 70 procent av sossarna höll helt eller delvis med om påståendet. Sossarna är för närvarande näststörst av partierna i Hangö.

Sannfinländarna delade 50-50

Sannfinländarna är delade fast de brukar försvara privatbilism och motsätta sig miljömotiverade begränsningar. Hälften av de sannfinländska kandidaterna är redo att förbise miljöbestämmelserna här. Men å andra sidan tycker lika många, 50 procent, att man inte kan strunta i miljöbestämmelserna.

SFP, partiet som för närvarande är den största gruppen i Hangö, tänker i den här frågan ungefär som de sannfinländska kandidaterna i staden. Men snäppet över hälften (55 procent) av SFP-kandidaterna tänker ändå att miljöbestämmelserna inte kan förbises.

Också Vänsterförbundets kandidater har liknande svar. Men de anser liksom SFP att miljön ändå väger tyngre. Av Vänsterförbundets kandidater i Hangö har drygt hälften (57 procent) helt eller delvis annan åsikt än i påståendet.

Den enda gröna kandidaten som svarat på valkompassen i Hangö tycker föga överraskande att miljöbestämmelserna inte kan förbises.

Få Hangökandidater svarade på valkompassen

Endast under hälften av Hangökandidaterna har svarat på valkompassen. De partier och grupper som har platser i nuvarande stadsfullmäktige har allt som allt ställt upp över 90 kandidater i årets kommunalval. Av dem har under 40 svarat på frågorna i Yles valkompass. Det är därför svårt att veta hur väl svaren beskriver partiernas ståndpunkter.

Varken Eero Koli eller Rolf Nyström, som tillsammans bildar kandidattruppen för den obundna gruppen Hangö 2016, har svarat på frågorna i valkompassen.

Av De grönas nio kandidater svarade endast en på frågorna i Yles valkompass.

Hangös största grupp just nu är SFP. Av deras 28 kandidater svarade elva på frågorna i Yles valkompass.

Den näst största gruppen i Hangö just nu, SDP, har 29 kandidater i valet och tio av dem svarade.

Största andelen svar gav Vänsterförbundets kandidater: sju av åtta kandidater svarade. Av Samlingspartiets åtta kandidater svarade sex på frågorna i kompassen.

Diskussion om artikeln