Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Valkompassen: SFP vill absolut inte höja fastighetsskatten i Ingå

Helikopterbild av Ingå gästhamn
Bildtext Det är så här många ser Ingå, en liten havsnära kommun som lever upp om somrarna, här 2019. Men också Ingå hoppas på inflyttning och nya invånare. Frågan är om det sker med högre skattesatser som kan ge bättre service eller om skatterna borde sänkas.

De som har betydande fastighetsegendom i Ingå behöver inte oroa sig över stigande fastighetsskatt om inte maktförhållandena ändrar radikalt i kommunalvalet.

Den absoluta majoriteten av kommunens stora makthavare vill inte höja skatten. Det visar svaren i Yles valkompass.

Ett av påståendena i valkompassen lyder så här: "Fastighetsskatten i Ingå har under de tio senaste åren stigit med över 60 procent. Den kan höjas ytterligare för att kommunen ska klara av kostnaderna som uppstår på grund av coronapandemin."

En grafik som visar hur de politiska partiernas kandidater i Ingå 2021 svarade på en fråga om fastighetsskatten.
Bildtext Grafiken visar hur Ingåkandidater ur riksdagspartierna har svarat på frågan om fastighetsskatten. Därför syns också andra partier här än de fyra som för närvarande har platser i Ingå kommunfullmäktige, det vill säga SFP, Saml, SDP och De gröna.

SFP-kandidaterna svarar till 94 procent att de helt eller delvis av annan åsikt.

Samlingspartiet kommer som tvåa fast de brukar vara starkast emot att höja skatter och dessutom nu har lovat att de inte höjer skatterna i kommunerna. Två av tre samlingspartiska kandidater i Ingå tycker fastighetsskatten inte ska höjas för att täcka kostnaderna som pandemin orsakat.

De gröna och Vänsterbundets kandidater i Ingå är delade när det gäller att höja fastighetsskattesatserna. I båda grupperna svarar hälften att de kan tänka sig höja dem och andra halvan att de motsätter sig.

Socialdemokraterna är mest positiva till en höjning av fastighetsskatten men också här är många tveksamma. Fyra av tio tycker att höjningen inte är en god idé.

Ingås fastighetsskatter inte höga i västnyländsk jämförelse

Fastighetsskatten i Ingå avviker inte märkbart från grannkommunernas skattesatser. Den allmänna fastighetsskatten är 1,1 procent (2021) - i Västnyland har endast Lojo en lägre skattesats (1,03 procent).

Fastighetsskatten för permanent bostad i Ingå är 0,65 procent. Det är mer än i grannkommunerna där skattesatsen ligger på mellan 0,41 och 0,50 procent.

Fastighetsskatten för annan är permanent bostad i Ingå ligger på 1,55 procent. Det är varken lägst eller högst i Västnyland. Lojo och Sjundeå har en lägre skattesats (1,05 i Lojo och 1,2 i Sjundeå). Men en fritidsbostadsägare i Hangö betalar mera -1,6 procent - och i Raseborg 1,8 procent i fastighetsskatt.

I huvudstadsregionen är alla skattesatser lägre

Jämför man Ingås skattesatser med kommunerna i huvudstadsregionen ser läget däremot annorlunda ut. Helsingfors, Esbo och Kyrkslätt har alla lägre fastighetsskattesatser och dessutom betydligt lägre kommunalskatt än Ingå.

Man borde undvika skattehöjningar så att vår konkurrenskraft behålls" men "Ingå kan också skjuta fram investeringar för att hålla ekonomin i styr

― SFP-kommentar i valkompassen

Här har vi samlat några kommentarer av politiker som har varit starka i Ingå under den gångna perioden.

Påståendet i valkompassen som kandidaterna skulle ta ställning till var alltså:

"Fastighetsskatten i Ingå har under de tio senaste åren stigit med över 60 procent. Den kan höjas ytterligare för att kommunen ska klara av kostnaderna som uppstår på grund av coronapandemin."

Henrik Wickström (SFP)

Överlägsen röstmagnet 2017, ordförande för kommunstyrelsen: Delvis av annan åsikt.

Kommentar: "Jag upplever att man borde undvika skattehöjningar så att vår konkurrenskraft i jämförelse med andra kommuner i Nyland behålls."

Robert Lemström (SFP)

Fick tredje mest röster i valet 2017, fullmäktigeordförande: Helt av annan åsikt.

Kommentar: "Fastighetsskatten ska inte användas till coronakostnader, den har en annan uppgift."

Två höga skorstenar höjer sig ovanför fyra industriella byggnader. Blå himmel. Grönt gräs och vita byggnader skymtar i förgrunden.
Bildtext Kolkraftverket i Joddböle i Ingå var en betydande källa till fastighetsskatteintäker för Ingå kommun. Nu är kraftverket borta men Ingå hoppas att en framtida datacentral i Joddböle kunde generera nya inkomster. Bilden är från 2017.

Pekka Kiho (Saml)

Flest röster inom Samlingspartiet i Ingå 2017: Delvis av annan åsikt. Ingen kommentar.

Katja Posio (SDP)

Flest SDP-röster 2017 av dem som svarat på frågorna i valkompassen, första viceordförande i kommunfullmäktige: Delvis av annan åsikt.

Kommentar på finska översatt av redaktören:

"För närvarande finns det inte behov att höja. Allt måste övervägas ordentligt och ur olika synvinklar."

Elina Ahde (Grön)

Flest gröna röster 2017 av dem som svarat på frågorna i valkompassen, ordförande för tekniska nämnden: Delvis av samma åsikt.

Kommentar:

"Fastighetsskatten har inte höjts under den gångna fullmäktigeperioden, men det ska inte vara kategoriskt uteslutet att höja den. Det är ändå viktigt att förstå storleksklasserna: i årets budget uppskattas intäkterna från fastighetsskatten till 2,9 miljoner euro, samfundsskatten 1,6 miljoner euro och kommunalskatten 22,4 miljoner euro - Ingå har också möjlighet att begränsa eller skjuta fram investeringar och på det viset hålla ekonomin i styr."

Drygt hälften av Ingåkandidaterna svarade

Partierna som har platser i kommunfullmäktige i Ingå har ställt upp 66 kandidater i kommunalvalet den 13 juni. Av dem svarade lite över hälften, 37 kandidater, på frågorna i Yles valkompass.

Ivrigast var Samlingspartiets kandidater: tre av fyra lämnade in sina svar. Det största partiets kandidater kom tvåa: över hälften av SFP-kandidaterna svarade. Av SDP:s kandidater svarade exakt hälften och av De grönas endast fyra av elva.