Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Utsläppen av växthusgaser har minskat i de östnyländska kommunerna - mest utsläpp från trafik och lantbruk

Bilar på Mannerheimgatans bro
Bildtext Den största delen av växthusgasutsläppen i Borgå kommer från vägtrafiken.

Mest har utsläppen minskat i de största kommunerna Borgå, Lovisa och Sibbo. Vägtrafiken och lantbruket står för de största utsläppen i de östnyländska kommunerna.

Finlands miljöcentral har publicerat resultaten av en beräkning av växthusgasutsläppen 2019 för alla landets kommuner och städer.

Du kan själv gå in på Finlands miljöcentrals utsläppsdatatjänst och välja vilken kommun eller stad du vill titta närmare på.

Mindre utsläpp från värme och el i Borgå

Borgås totala utsläpp minskade med fyra procent mellan 2018 och 2019. De totala utsläppen var cirka 253 tusen ton koldioxidekvivalenter 2019.

Koldioxidekvivalent är ett mått på växthusgasutsläpp, genom vilket man uttrycker den gemensamma effekten av olika växthusgaser.

”Mest minskade utsläppen från fjärrvärme, eluppvärmning och konsumtionsel”, skriver stadens expert på hållbar utveckling, Sanna Päivärinta, i ett pressmeddelande.

Utsläppen från fjärrvärme minskade med hela 52 procent, medan eluppvärmning och konsumtionsel stod för en minskning på 20 respektive 19 procent.

En närmare genomgång visar att utsläppen ökade inom vissa sektorer.

”Den största ökningen sågs inom sjötrafik, spårbunden trafik och jordbruk”, skriver Päivärinta.

Inom sjötrafiken ökade utsläppen med hela 64 procent. Inom den spårbundna trafiken ökade utsläppen med 14 procent och inom jordbruket med sju procent från 2018 till 2019.

De östnyländska kommunernas utsläpp av växthusgaser 2019Totalt (ton koldioxidekvivalenter)Per invånare (ton koldioxidekvivalenter)
Borgå252 9005
Sibbo134 0006,3
Lovisa112 5007,6
Lappträsk45 00017,3
Pyttis36 2007
Mörskom22 00011,7

Den som botaniserar i utsläppssiffrorna via Finlands miljöcentrals utsläppsdatatjänst kan välja 2005, 2007 eller 2018 som referensår att jämföra de nyaste siffrorna med.

Mellan 2005 och 2019 sjönk växthusgasutsläppen i Borgå med totalt 21 procent.

Minskningen av utsläppen har inte varit helt jämn och år 2007 var Borgås och vissa andra kommuners utsläpp lite högre än 2005.

Om man jämför hur mycket utsläppen minskat mellan 2007 och 2019 får man därför en siffra på 31 procent mindre växthugasutsläpp. Räknat per invånare har Borgås utsläpp av växthusgaser minskat med 34 procent, alltså över en tredjedel, mellan 2007 och 2019.

En motorbåt i skärgården.
Bildtext Inom sjötrafiken ökade utsläppen med över hälften från 2018 till 2019.

Beräkningsmetoden som Finlands miljöcentral använder för att följa upp kommunernas klimatmål inkluderar varken bränsleanvändning på de industrianläggningar som omfattas av utsläppshandeln, industriell elkonsumtion, industriella utsläpp vid avfallshantering eller genomfartstrafik med bussar, last- och paketbilar.

I datatjänsten går det ändå att också se utsläppsinformation som beräknats med andra metoder.

Vägtrafiken största utsläppskällan

På nationell nivå minskade utsläppen med cirka sex procent från 2018 till 2019.

Uppvärmningen, trafiken, jordbruket och elförbrukningen var i genomsnitt de största utsläppskällorna i Finlands kommuner och städer.

I Borgå orsakade trafiken de största utsläppen år 2019, sammanlagt 48 procent. Efter trafiken var de största utsläppskällorna uppvärmning samt konsumtionsel.

Också i Lovisa kom den största delen av utsläppen 2019 från vägtrafiken, lite på 27 procent. Näst mest växthusgasutsläpp, 16 procent, kom från lantbruket. I Lovisa minskade utsläppen med sex procent mellan 2018 och 2019. Räknat från 2005 minskade utsläppen med totalt 27 procent och räknat från 2007 minskade de med totalt 31 procent.

En traktor drar en såmaskin på en åker.
Bildtext I de mindre kommunerna kom de största utsläppen från lantbruket.

Också i Sibbo var vägtrafiken den största boven och stod för cirka 32 procent av växthusgasutsläppen. Mellan 2005 och 2019 minskade utsläppen med 17 procent. Räknat från 2007 minskade utsläppen med 28 procent. Mellan 2018 och 2019 sänktes Sibbos utsläpp med fyra procent.

I Lappträsk och Mörskom kom den överlägset största delen av utsläppen 2019 från lantbruket. I båda kommunerna stod lantbruket för nästan hälften av växthusgasutsläppen.

Också i Pyttis har lantbruket en viktig roll, men där gav ändå vägtrafiken upphov till mest utsläpp.

I de små kommunerna Lappträsk och Mörskom har utsläppsmängderna hållits på en ganska jämn nivå.

Mellan 2007 och 2019 minskade utsläppen i Lappträsk med totalt 14 procent och i Mörskom med totalt 16 procent. Väljer man 2005 som referensår så är minskningen nio respektive tio procent. Mellan 2018 och 2019 minskade växthusgasutsläppen i Lappträsk med tre procent och i Mörskom med två procent.

I Pyttis minskade utsläppen med 17 procent mellan 2005 och 2019. Mellan 2007 och 2019 är siffran 26 procent. Mellan 2018 och 2019 minskade Pyttis utsläpp med sju procent.

Påverka med hållbara val

På många håll ger alltså vägtrafiken upphov till de största utsläppen, men för den som bor på landet och inte har tillgång till bra bussförbindelser kan det vara omöjligt att ta sig till jobbet eller affären utan bil.

Var och en kan ändå påverka utsläppsmängderna genom små hållbara val i vardagen. Bara coronapandemin lugnar sig kanske det går att samåka med grannen ibland?

”Att göra hållbara val måste vara både lockande och lätt för invånarna. På webbplatsen Klimatgärningarnas Borgå, som upprätthålls av staden, finns exempel på stadens klimatgärningar, men även tips på klimatgärningar i vardagen”, berättar Päivärinta.

Hon tipsar också om att man med hjälp av koldioxidavtryckstester på nätet kan ta reda på hur ens egen livsstil påverkar klimatet.

Borgå stads tips på hur du kan minska din egen klimatpåverkan:

  • Ta dig fram på ett hållbart sätt. Cykling och gång förbättrar också det egna välbefinnandet.

  • Sänk temperaturen hemma. Att sänka temperaturen med en grad minskar uppvärmningskostnaderna med cirka fem procent.

  • Ät mer vegetariskt. Genom att äta sunt tar du också hand om dig själv.

Diskussion om artikeln