Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Valkompassen: Sjundeås maktpartier vill inte fokusera allt byggande till centrum

Sjundeå centrum från luften
Bildtext Sjundeå kommuncentrum för ett år sedan. Det finns ännu gott om plats här, nära järnvägen och kommunal service. Men många vill bo annanstans, inte minst i södra Sjundeå. Politikerna måste välja var kommunen ska satsa.

Var kan Sjundeås kommunalvalskandidater tänka sig att det byggs hus i framtiden?

De två största partiernas kandidater tycker det är okej att bygga bostadsområden också utanför kommuncentrum i Sjundeå. Det visar Yles valkompass.

En grafik som visar hur partiernas kandidater i kommunalvalet 2021 tänker om Sjundeås markpolitik: Ska bostadsområden planeras också utanför centrum?
Bildtext På bilden syns riksdagspartierna så också Centern är med fast partiet för närvarande inte har någon plats i Sjundeå kommunfullmäktige.

Frågan har varit aktuell i Sjundeå i flera år. Kommunen gick för länge sedan in för en politik där kommuncentrum skulle bli Sjundeås hjärta. Tanken var då bland annat att locka nya invånare till centrum för att trygga tågtrafikens, i praktiken Y-tågens, framtid. Sedan beslutade dåvarande kommunikationsministern Anne Berner (C) att lägga ner Y-tågstrafiken.

Nu har Sjundeå kommun gått med i Huvudstadsregionens trafik HRT och tågen går igen - men det betalar Sjundeå delvis ur egen ficka. Kommunen hoppas förstås att det finns tillräckligt med invånare i centrum som vill använda tåget för att pendla till jobbet och betala skatt till Sjundeå.

Under senare år har kommunens beslutsfattare funderat mycket på frågan om bostadsområdena i södra Sjundeå, bland annat i Störsvik och nära Pickala golf- och fritidscentrum.

Bostadsstiftelsen Asuntosäätiö säljer tomteri Störsvik-Pickala.
Bildtext Asuntosäätiö köpte i tiderna hundratals hektar mark i södra Sjundeå. Planerna att bebygga delar av området är återigen aktuella.

Risken här är att lilla Sjundeå får två centrum, ingetdera är riktigt livskraftigt men båda kräver ändå att kommunen ordnar service som daghem, skola och fungerande trafiklösningar.

Sjundeå centrum med sin tågstation och sina nybyggda skolcentrum och vårdfastigheter kanske inte blir tillräckligt lockande medan bilburna södra Sjundeå också försvårar kommunens möjligheter att uppnå sina klimatmål. Men samtidigt tackar många i kommunen ja till välbärgade skattebetalare som vill slå ner bopålarna i de södra, mer havsnära delarna av kommunen.

De gröna och SDP vill satsa på centrum

För att få reda på hur kandidaterna i kommunalvalet tänker om saken fanns det ett påstående i Yles valkompass:

"Sjundeå kommun borde planera nya bostadsområden också utanför centrum."

Samlingspartiet och SFP har mest makt i Sjundeå just nu; båda har åtta platser i fullmäktige. Båda förespråkar kraftigt bostadsområden också utanför centrum. Nio av tio svarare håller helt eller delvis med om påståendet.

Också sju av tio sannfinländarkandidater tycker att det är bra med bostadsområden på annat håll än i centrum. Sannfinländarna är för närvarande inte någon stor maktfaktor i Sjundeå, de har endast en plats i kommunfullmäktige.

Vinden vänder när man tittar på Socialdemokraternas och De grönas svar. Av sossekandidaterna tycker endast fyra av tio att Sjundeå kommun borde planera nya bostadsområden också utanför centrum. Och De gröna är helt emot, ingen av kandidaterna håller med om påståendet.

De gröna är med sina fem fullmäktigeplatser den tredje största gruppen i Sjundeå just nu. SDP har tre platser.

"Sjundeå centrum ska sträcka sig från kyrkbyn till Störsvik och Pickala"

Vi har tittat på hur tre röstmagneter i valet 2017 svarade på påståendet i årets valkompass. Påståendet lydde alltså: "Sjundeå kommun borde planera nya bostadsområden också utanför centrum."

Merja Laaksonen (SFP)

Kommunens röstdrottning i valet 2017, ordförande för kommunstyrelsen i Sjundeå: Helt av samma åsikt.

Kommentar: "Kommunen bör kunna erbjuda alternativa områden. Människorna måste kunna välja var de vill bo, vilka områden tilltalar just dem."

Arja Alho (SDP)

Näst mest röster i Sjundeå 2017, har fungerat bland annat som fullmäktigeordförande: Delvis av annan åsikt.

Kommentar översatt av redaktören:

"Vi har redan tre centrum: stationsområdet, kyrkbyn och Pickala-Störsvik".

Marko Linnala (Saml)

Flest samlingspartistiska röster i valet 2017: Helt av samma åsikt. Ingen kommentar i samband med frågan men i sina vallöften i kompassen nämner Linnala frågan (översatt av redaktören): "Sjundeå stationsområde och Pickala ska utvecklas och bindas samman med en cykelväg. Vi ska bygga ett starkt Sjundeå centrum som sträcker sig från kyrkbyn till Störsvik och Pickala."

Varannan kandidat i Sjundeå med i valkompassen

Hälften av kandidaterna i Sjundeå är med i valkompassen

Ett 90-tal kandidater är uppställda i kommunalvalet i Sjundeå i år. Av dem har ungefär hälften svarat på frågorna i Yles valkompass.

Vänsterförbundets kandidater har inte alls svarat på frågorna.

Diskussion om artikeln