Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Yle-enkät för riksdagsledamöter: Majoriteten skulle inte sänka åldersgränsen för straffrättsligt ansvar

En reflektion av unga personer i asfalten. Personernas skor syns på bilden.
Bildtext Ungas våld har väckt mycket diskusson under året. Regeringspartierna stöder inte en sänkning av åldersgränsen för straffrättsligt ansvar. Bildsättningsbild.

Våld bland ungdomar har skapat rubriker under det senaste året. Regeringspartierna stöder inte en sänkning av åldersgränsen för straffrättsligt ansvar, som nu ligger på 15 år. Det framkommer av en enkät som Yle har gjort. Sannfinländarna är mest villiga att se över åldersgränsen.

I år har våldshandlingar som utförts av ungdomar, bland annat mordet i Forsby och knivdråpet i Vallgård, väckt diskussion i Finland. Majoriteten av riksdagsledamöterna som svarade på Yles enkät vill ändå inte sänka åldersgränsen för straffrättsligt ansvar, som i dag ligger på 15 år.

En person som inte fyllt 15 år kan inte dömas till straff, men personen är ändå skadeståndsskyldig.

Många riksdagsledamöter som svarade på enkäten anser att det är bättre att tackla ungas våldshandlingar med andra åtgärder, helst genom förebyggande åtgärder.

92 av de riksdagsledamöter som svarade på Yles enkät stöder inte en sänkning i åldersgränsen för straffrättsligt ansvar. 37 riksdagsledamöter skulle vara färdiga att sänka åldersgränsen, medan 6 riksdagsledamöter svarar "kan inte säga".

Sammanlagt 135 av riksdagens 200 riksdagsledamöter svarade på Yles enkät. Enkäten gjordes mellan 19 och 27 maj 2021.

Ett pajdiagram med svar från riksdagsledamöter. Frågan lyder " Borde åldersgränsen för straffrättsligt ansvar sänkas från nuvarande 15 år?" och 92 riksdagsledamöter svarar nej, 6 kan inte säga och 37 svarar ja.

"Barn behöver stöd av samhället och vuxna"

SDP:s riksdagsledamot Eveliina Heinäluoma beskriver ungas våldsdåd som allvarliga.

"Barn som utför våldshandlingar behöver stöd av samhället och av oss vuxna. Orsakerna till våldet varierar och de måste utredas. Jag stöder ändå inte en sänkning av åldersgränsen för det straffrättsliga ansvaret. Att bära straffrättsligt ansvar som väldigt ung leder ofta till att man hamnar i en kedja av olika anstalter, och det här har en stor inverkan på barnets framtid", skriver hon i sitt enkätsvar.

De Grönas riksdagsledamot Sofia Virta anser att samhället redan är för sent ute då en ung person beter sig våldsamt. Hon skulle satsa på att förebygga det våldsamma beteendet i stället för att sänka åldersgränsen för straffrättsligt ansvar. Som åtgärder nämner hon satsningar på service för barn och unga och satsningar i mentalvården.

"Jag har jobbat med unga vars illamående tagit sig uttryck i våld och det som är centralt är att alla unga kan se en framtid som är på lagens sida".

En graf där man ser hur regerings- och oppositionspartierna svarat på en fråga om huruvida det straffrättsliga ansvarets åldersgräns borde sänkas.

Majoriteten av Centerns riksdagsledamöter som svarade på enkäten skulle inte heller sänka åldersgränsen.

"Enligt undersökningar förebygger strängare straff inte brott. Det måste finnas andra sätt att ta itu med minderårigas problem. Fenomenet är oroväckande, men alla unga ska inte stämplas på grund av att en del beter sig problematiskt", skriver centerledamoten Hannakaisa Heikkinen i sitt enkätsvar.

Sannfinländarna ser att det kan vara befogat att sänka åldersgränsen

Sannfinländarna utgör den enda riksdagsgruppen som i likhet med Hjallis Harkimos Rörelse Nu och Ano Turtiainen [AT i grafiken, red.anm] tydligt och klart stöder en sänkning av åldersgränsen för straffrättsligt ansvar.

Majoriteten av sannfinländarna som svarade på enkäten är för att åldersgränsen sänks. Partiets riksdagsledamöter motiverar sin åsikt bland annat med att man måste ta ansvar för sina handlingar.

"Situationen är ohållbar, i synnerhet när det gäller allvarliga brott mot liv och hälsa, om den unga gärningspersonen inte får verkliga konsekvenser för sitt agerande. Ett alternativ kunde vara att utreda den unga personens utvecklingsnivå genom en sinnesundersökning och att straffansvaret skulle bestämmas utifrån det, till exempel om det gäller en 12-årig gärningsperson", motiverar Leena Meri (Sannf) sitt enkätsvar.

Meri lyfter också fram en idé om att den unga skulle frihetsberövas under en kort tid, till exempel i en anstalt som specifikt grundats för det här syftet.

"Det är beklagligt att allt yngre personer som utför våld vet exakt vad de gör och det här stöder behovet att sänka åldersgränsen. Rätten borde ha mer mångsidiga möjligheter att överväga straffrättsligt ansvar för den unga", skriver Antero Laukkanen (KD).

Majoriteten av samlingspartisterna som svarade på enkäten skulle låta åldersgränsen vara som den är. Sju av partiets riksdagsledamöter är ändå av annan åsikt.

"Unga som anammat en kriminell livsstil sjunker allt djupare in i en kriminell spiral då åtgärder inom barnskyddet är den enda konsekvensen för en person som inte fyllt 15 år om man begår brott. Det är viktigt att ungdomar som inte fyllt 15 får ett straff för sitt brott, så att samhället visar att handlingen inte kan accepteras", säger riksdagsledamoten Kalle Jokinen (Saml) som har en bakgrund som polis.

Vänsterförbundet och SFP vill inte sänka åldersgränsen

Ingen av Vänsterförbundets riksdagsledamöter som svarade på enkäten ville sänka åldersgränsen. SFP-ledamöterna var också ovilliga att sänka gränsen.

Endast hälften av Vänsterförbundets riksdagsledamöter svarade på enkäten och lite över hälften av SFP:s ledamöter.

"Även om åldersgränsen skulle sänkas och straffen göras hårdare, försvinner inte orsakerna till våldet", skriver riksdagsledamot Markus Mustajärvi (VF).

SFP:s riksdagsledamot Eva Biaudet skriver i sitt enkätsvar att bakgrunden till alla fall där unga utför våldshandlingar måste utredas.

"Allvarliga problem ligger bakom brott som begås av barn, problemen borde ha uppmärksammats tidigare eller så kan det vara så att ingen aktör har vidtagit tillräckliga åtgärder för att lösa problemen när de kommit fram", skriver hon.

Artikeln är en bearbetad och något förkortad översättning av Yle Uutisets artikel "Ylen kysely kansanedustajille: Suurin osa vastaajista ei laskisi nuorten rikosvastuun ikärajaa – "Eivät väkivallan syyt poistu sillä"" skriven av Anne Orjala. Översättningen gjordes av Saga Mannila.