Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Valkompassen: Ska staden betala när staten bygger bättre vägar? De flesta partierna i Lojo säger ja

Från 2021
Vägbygge i Lojo.
Bildtext Lojo betalade en del av notan när en planskild korsning byggdes vid Tynnismalmen på riksväg 25. Utan Lojos pengar skulle bygget inte ha blivit av. Frågan är om kommunen också framöver ska delta i liknande projekt för bättre trafiksäkerhet.
Bild: Yle/Christoffer Westerlund

Sannfinländarna säger oftast nej och De gröna säger ja till att använda kommunala pengar för statliga vägbyggen som förbättrar trafiksäkerheten i Lojo. Men de två största partierna i Lojo är försiktigt eniga: staden bör delta.

Majoriteten i de flesta politiska grupperna i Lojo tycker att staden kan betala en del av kostnaderna när riksväg 25 görs tryggare för trafiken.

Sannfinländarna och KD är minst ivriga att använda kommunala pengar för trafiksäkerheten på statliga vägar medan De gröna och SFP tycker staden definitivt ska delta med egna pengar.

Det visar Lojokandidaternas svar i Yles valkompass. Påståendet i kompassen var formulerat så här: "Säkerheten på riksväg 25 måste förbättras. Lojo bör delta i kostnaderna."

En grafik som visar hur de politiska partiernas kommunalvalskandidater i Lojo svarat på en fråga om vem som ska betala när trafiksäkerheten på riksväg 25 förbättras.
Bildtext Så här tänkte kandidaterna i Lojo. Med i grafiken finns också Kristallpartiet och Djurrättspartiet som för närvarande inte har några platser i Lojo stadsfullmäktige.

Det har blivit vardag att kommunen betalar också för statliga vägar

Lojo deltog med egna pengar redan när den stora planskilda korsningen vid Tynnismalmen byggdes. Utan Lojos andel skulle korsningen inte ha blivit av.

Småningom blir det aktuellt att bygga en ny planskild korsning också längre österut, vid vattentornet, nära anslutningen till motorvägen. Där förutspår man att trafiken kommer öka märkbart på grund av den nya tågförbindelsen och stationsområdets nya bostads- och arbetsplatsområden.

Staten föreslog nyss att Lojo och staten till en början delar på planeringskostnaderna 50-50. Lojos andel uppskattades till 140-150 000 euro. Stadsstyrelsen i Lojo beslutade att delta med högst 120 000 euro.

När korsningen sedan ska byggas om handlar det om summor i en helt annan storleksklass. De summorna kan de nya förtroendevalda få ta ställning till under den kommande perioden.

De största i Lojo tycker rätt lika

De största grupperna i Lojo, Socialdemokraterna och Samlingspartiet, anser båda att staden bör delta i kostnaderna. Över 60 procent av både Socialdemokraternas och Samlingspartiets kandidater håller helt eller delvis med om påståendet i kompassen.

SDP är det största partiet i Lojo. De har tolv av fullmäktiges 51 platser. Näst störst är Samlingspartiet med tio platser.

Vänsterförbundet, Centern och den obundna gruppen Meidän Lohja tänker i samma banor: omkring 60 procent av deras kandidater håller helt eller delvis med om påståendet.

Vänsterförbundet har för närvarande sex platser i Lojofullmäktige, Centern har fem platser i Lojo och Meidän Lohja tre.

Gröna och SFP mest positiva till kommunpengar för statliga vägbyggen

Allra starkast är stödet för kommunpengar till statliga vägbyggen bland De grönas kandidater där nästan 80 (79) procent tycker att Lojo ska delta i kostnaderna när trafiksäkerheten på riksväg 25 förbättras.

De gröna har för närvarande sju platser i Lojos stadsfullmäktige.

Likadant svarade kandidaterna från SFP. Svenska folkpartiet är ett miniparti i Lojo med endast en plats i fullmäktige.

Minst ivriga att använda kommunala pengar är Sannfinländarna och Kristdemokraterna. Endast 40 (43) procent av kandidaterna i de här grupperna håller med om påståendet.

Sannfinländarna har sex platser i Lojofullmäktige medan KD endast har en.

Få Lojokandidater med i valkompassen

Valkompassen har inte lockat allför många Lojokandidater. Av 400 uppställda kandidater har endast lite över 170 svarat på frågorna i Yle valkompass.

Ivrigast svarade Meidän Lohja och SFP. Över 60 procent av deras kandidater finns med i valkompassen.

Minsta andelen svar kom från Vänsterförbundets kandidater där endast var fjärde kandidat nu kan hittas i valkompassen.