Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgå populärt bland inflyttare under coronaåret – nya invånare överraskas av att allt är bättre än väntat

Från 2021
Uppdaterad 01.06.2021 17:19.
Flygbild över Borgå.
Bildtext Borgå lockar nya invånare.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Under coronaåret 2020 fördubblades Borgås befolkningsökning jämfört med de fem tidigare åren.

Största delen av inflyttningen kommer från Helsingforsregionen, och det är också dit folk söker sig då de flyttar bort från staden.

Nu då distansarbete blivit allt vanligare påverkar arbetsplatsen inte längre valet av bostadsort lika mycket som tidigare. Istället lockar trivsamma bostadsområden, tillgång till bra basservice och en fungerande vardag. Många som flyttar till Borgå har sedan tidigare ett band till staden, ofta i form av släkt eller vänner.

Bland annat det här framgår ur två färska utredningar om befolkningsutvecklingen och flyttningsrörelsen som gjorts av konsultbyråerna Aluekehittämisen toimisto MDI och Innolink för Borgå stad.

- Resultaten i båda undersökningarna visar att det går bra för Borgå för tillfället. Vi har en befolkningsökning vilket är bra, och det verkar som att de som flyttat hit är nöjda och trivs, säger Borgås biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz.

Biträdande stadsdirektören i Borgå, Fredrick von Schoultz
Bildtext Borgås biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz är nöjd med resultatet från utredningarna, men ser att det ännu finns arbete att göra.
Bild: Yle/Stefan Härus

Han tror att Borgås geografiska läge är grunden för allt.

- Vi ligger nära huvudstadsregionen. Vi är en riktig stad och kan erbjuda olika typer av boende: centrumboende mycket nära service, vi har småhusområden nära centrum och längre bort, vi har attraktiva byar och så har vi en landsbygd och skärgård. Vi kan i princip erbjuda hurdant boende som helst. Vidare har vi en bra service både gällande barn, ungdomar, vuxna och äldre, säger von Schoultz.

Utredningen som gjorts av Aluekehittämisen toimisto MDI baserar sig på statistik från Statistikcentralen och redogör för hur befolkningsutvecklingen och flyttningsrörelsen förändrats i Borgå jämfört med andra kommuner.

Innolinks studie bygger på intervjuer med personer som flyttat till eller från Borgå och handlar om vilka faktorer som fått dem att byta bostadsort.

Staden redogjorde för resultaten under ett presstillfälle på tisdagen.

Unga vuxna vill bo i Borgå

År 2020 steg Borgås invånarantal med 254 personer, vilken är en fördubbling i befolkningstillväxten jämfört med den genomsnittliga nivån under åren 2015–2019.

Under de första fyra månaderna i år har redan 77 nya Borgåbor flyttat in, så den positiva trenden ser ut att fortsätta. På basis av det här listar MDI Borgå som landets nittonde mest attraktiva kommun för inflyttare.

Inom staden koncentreras flyttrörelsen främst till området närmast centrum.

Då Borgå tidigare förlorade invånare till Helsingforsregionen kommer nu största delen av de nyinflyttade just därifrån.

- Beroendet av Helsingforsregionen är stor, säger ledande sakkunnig Timo Aro från konsultbyrån MDI.

Jonasbackens skog i Borgå
Bildtext I Borgå finns både natur och service nära. Den här inbjudande sandvägen finns i Jonasbackens skog nära centrum.
Bild: Yle/Sune Bergström

Av dem som flyttar bort från Borgå söker sig fortfarande de allra flesta till Helsingforsregionen.

Unga Borgåbor flyttar ofta bort för att studera, men allt fler unga vuxna i åldern 25-44 flyttar in i staden.

Även om alla nya Borgåbor är välkomna så är de unga vuxna en viktig nyckelgrupp eftersom de ofta är i ett skede av livet då de kanske vill hitta en mer permanent boningsort och skaffa familj, alltså sätta fler Borgåbor till världen.

Överlag går det att se flera olika nationella trender i flyttningsrörelsen under coronaåret. För det första så söker sig många bort från storstäderna och ut på landet istället. Samtidigt lockar också storstäderna nya invånare. Också tillväxtområden liksom Borgå, där det finns service och småhusområden men också egen ro, lockar.

Allt överraskade positivt

Det är oftast många olika aspekter som inverkar när vi väljer var vi vill bo. Enligt Innolinks utredning har de som flyttat till Borgå valt staden främst tack vare en trevlig boendemiljö, en smidig vardag, god basservice och möjlighet till friluftsliv och motion.

Av dem som svarat säger många att de gillar naturen och att servicen finns nära. 95 procent säger dessutom att de hittat en boendelösning som helt eller i stort sett motsvarar önskemålen.

De nyinflyttade ansåg det vara en god sak att bostäderna bevarar sitt värde, men samtidigt tyckte många att bostadspriserna är för höga. Annat som kan förbättras är till exempel trafikförbindelserna till huvudstadsregionen och livskraften i centrum.

Emsalö byaboden i Borgå.
Bildtext Även om många väljer att flytta till centrum av Borgå så finns det också livskraftiga byar för den som hellre bor längre ut på landet. Här byaboden i Emsalö.
Bild: Yle / Stefan Paavola

Av dem som flyttat bort från Borgå sade 63 procent att de säkert eller ganska säkert kan tänka sig att någon gång flytta tillbaks.

Många av dem som flyttar till staden har sedan tidigare släkt eller vänner där. Också för dem som flyttar bort från staden är en vanlig orsak att det egna skyddsnätet finns på annan ort.

På frågan om vad som överraskade positivt i staden svarade många ”allt”. De som flyttat bort säger sig sakna bland annat omgivningen, vännerna, naturen och det att allt ligger nära i en liten stad.

Måste satsa på framtiden

Att det går bra för Borgå just nu betyder inte att stadens ämbetsmän kan luta sig tillbaka och ta det lugnt. Biträdande stadsdirektören Fredrick von Schoultz anser att man fortsättningsvis måste satsa på stadsutvecklingen.

Han nämner fyra olika saker som han tycker är särskilt viktiga.

- Vi måste kunna erbjuda tomter av olika typ som passar olika människor i olika livssituationer. Det måste finnas resurser för planläggning och för att bygga och underhålla infrastruktur, alltså allmänna områden och gator.

En annan viktig sak när det gäller Borgås attraktivitet är centrum, som man vill få attraktivare.

- Vi måste satsa på att utveckla centrum. Vi har ju på gång uppdaterandet av torget och det bör satsas på att få ett trivsamt och fungerande torgområde.

Framtidsvision av Borgå torg, sett från luften
Bildtext Borgå torg ska förnyas. Det här är en skiss över hur det kan komma att se ut.
Bild: Borgå stad/ ALA Arkkitehdit

Enligt von Schoultz är det också viktigt att satsa på stadens grönområden och parker.

Även om arbetsplatsens läge inte spelar riktigt lika stor roll längre, så tycker von Schoultz det är viktigt att Borgåborna kan jobba i den egna staden om de vill.

- Vår arbetsplatssufficiens är över 90 procent. Det är en sak vi måste satsa på också i fortsättningen, att se till att vi har bra med arbetsplatser. Det betyder en aktiv näringslivspolitik.

Ytterligare en viktig sak är att kollektivtrafiken fungerar, särskilt mot huvudstadsregionen.

- På sikt är det en stor sak att säkerställa byggandet av spårvägen till Borgå. Det skulle säkert ännu öka Borgås attraktivitet.