Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Forskning: Majoritet av försöksdeltagarna nöjda med gemensamma stugor

Från 2021
En kvinnlig beväring i armén.
Bildtext Gemensamma stugor får tummen upp av deltagare, men övriga utrymmen vill de inte dela.
Bild: Jyrki Lyytikkä / Yle

Försöket med gemensamma stugor för kvinnor och män visar lovande resultat. Enligt forskning från Försvarshögskolan är majoriteten av deltagarna nöjda med sin stuga och ger dessutom högre betyg för gruppandan än snittet.

Forskare har i höstas frågat 1 627 beväringar vid brigaderna i Karelen och Kajanaland om de gemensamma stugorna, men rapporten omfattar också upplevelser om mobbning och trakasserier och ingår i det större TUPA-projektet vid Försvarshögskolan.

Av dem som svarade på enkäten var 213 deltagare i försöket med gemensamma stugor. En majoritet av dem uppgav att deras upplevelse varit rätt så positiv eller väldigt positiv.

Beväringarna i de gemensamma stugorna gav också högre betyg för gruppandan än övriga beväringar, men den nivån var överlag också hög. Minst två tredjedelar av alla beväringar ansåg att de är del av gruppen (i stugan), får stöd och har en bra gruppanda.

Önskan att komma med i gänget

Av de 1 627 som svarade på enkäten hade 67 procent varit frivilliga att delta i försöket med gemensamma stugor.

Kvinnorna ville delta i hopp om bättre gruppbildning och gruppanda, och smidigare samverkan med den egna gruppen. De kvinnor som avböjde motiverade det med ovisshet om vardagen i militären och att pröva på något nytt. En stuga med kvinnor sågs som ett lättare alternativ, åtminstone till en början.

De män som var frivilliga till försöket, uppgav att det inte spelade någon större roll för dem. Många som avböjde sa däremot att de ville ha en traditionell militärupplevelse, och att de inte trodde sig få det i en gemensam stuga.

Positivt för gemensam stuga, men inte desto mer

Deltagarna i enkäten fick, förutom att berätta om sina egna erfarenheter, också ta ställning till om upplägget borde tas i bruk permanent för alla.

Av alla kvinnliga respondenter var 80 procent positivt eller rätt så positivt inställda till det, medan 71 procent av alla som deltog i försöket var inställda på samma vis.

Att göra andra utrymmen gemensamma fick däremot ett njuggt mottagande.

Under en tredjedel av alla respondenter var positivt inställda till att toalett-, dusch- och omklädningsutrymmen skulle göras gemensamma för män och kvinnor.

De som deltog i stugförsöket var rentav mer negativt inställda till gemensamma bastuturer och gemensamma toalett- och duschutrymmen än övriga beväringar.

Diskussion om artikeln