Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Många besvär och överklaganden ger extra jobb i Hangö – kanslichefen får ersättning i ledig tid

Från 2021
Flygbild över Hangö där man ser Fabriksudden, Östra hamnen och kustlinjen österut.
Bildtext Planerna för Fabriksudden i Hangö hör till saker som genererat många rättelseyrkanden och besvär. Det är i regel stadens jurist, kanslichefen, som formulerar stadens svar till förvaltningsdomstolen och andra instanser som behandlar besvären.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Den kommunala besvärsrätten genererar en hel del övertidsarbete i Hangö. Staden har nu beslutat om ersättning till kanslichefen för allt extra jobb.

Hangö ersätter sin kanslichef för allt extra jobb som olika besvär och överklaganden ger honom. Kanslichefen får ledig tid i stället.

Det beslutade stadsstyrelsen i måndags (31.5).

Kanslichefen och Hangö stads jurist Lasse Tallqvist ansökte i mars om ersättning för allt kvälls- och veckoslutsjobb som olika besvär, överklaganden och polisanmälningar ger honom.

Han berättade i sin ansökan att ärendena kräver noggrant juridiskt arbete som han inte hinner utföra under sin arbetstid. Tallqvists arbetstid är enligt avtalet 36,25 timmar i veckan.

Podiet i Hangöfullmäktige.
Bildtext Kanslichefens huvudsakliga uppgift är att ansvara för stadsstyrelsens och stadsfullmäktiges föredragningslistor och för verkställandet av besluten, påminner Lasse Tallqvist i sin ansökan. Arkivbild från ett fullmäktigemöte i Hangö 2017. Tallqvist bredvid dataskärmen till höger.
Bild: Yle/Tove Virta

Besvärsrätten

Besvärsrätten är en del av den demokratiska beslutsprocessen.

Om man är missnöjd med något kommunalt beslut eller tycker att beslutet har fattats på fel sätt, kan man kräva att kommunen rättar till beslutet.

Om kommunen inte ändrar beslutet, kan den missnöjda antingen nöja sig eller också ta saken vidare, till exempel till en förvaltningsdomstol.

Till processen hör då att båda parterna, alltså kommunen och den klagande parten, under behandlingens gång får komma med svar och utlåtanden till varandras förklaringar. Det är de här texterna som enligt Lasse Tallqvist har gett honom extra mycket jobb.

Stadsstyrelsen: Ok med ersättning men allt ska redovisas

Stadsstyrelsen har nu funderat på saken och kommit fram till att Tallqvist kan få ersättning för arbetet.

Tallqvist ansökte om ersättning enligt tjänsteavtalet antingen i pengar eller i ledig tid retroaktivt, från och med 1.2.2021.

Stadsstyrelsen beslutade att han kan få ledig tid för de bemötanden och utlåtanden han skriver till rättelseyrkanden och besvärsskrifter.

Ersättningen beviljas enligt principen en extra timme jobb ger en extra timme ledigt. Arrangemanget gäller inte bakåt i tiden utan det tas i bruk 1.6.2021.

Stadsstyrelsen förutsätter dessutom att kanslichefen ger en skriftlig utredning till stadsdirektören över det utförda extra arbetet. Utredningen ska innehålla både vad Tallqvist har gjort, när han har gjort det och hur många timmar det tagit.

Diskussion om artikeln