Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Haddom skolas öde remitterades – nu undersöks om eleverna kan flytta in i textilhuset vid Kuggom traditionscentrum

Från 2021
haddom skola
Bildtext Det gamla skolhuset har levt ut sina dagar. Arkivbild.
Bild: Yle/Stefan Härus

På onsdagskvällen behandlade nämnden för fostran och bildnings svenskspråkiga utbildningssektion ärendet om ifall Haddom skola i Lovisa ska läggas ner eller inte.

Beslutsförslaget var att Haddom skola läggs ner från och med augusti och att eleverna söder om Hopomvägens korsning flyttar till Generalshagens skola medan eleverna norr om Hopomvägens korsning skulle flytta till Sävträsk skola.

Sektionen diskuterade saken länge men beslöt enhälligt remittera ärendet, berättar ordförande Marina Bäcklund (SFP).

- Ärendet remitterades för att få ett utlåtande om traditionscentrets textilhus skulle vara lämpligt för Haddom skola för läsåret 2021–2022. Det medkommer att vi behöver ett utlåtande från miljöhälsovården om att lokalerna kan användas som undervisningslokaler. Det väntar vi på och efter det kommer det ett nytt möte, säger Bäcklund.

Efter att svenska utbildningssektionen tagit ställning till ärendet igen ska det ännu behandlas i både stadsstyrelsen och stadsfullmäktige.

En orsak till remitteringen är också att tiden för att ta ett beslut om att stänga skolan var helt för kort, enligt Bäcklund.

- Man kan inte ta sådana beslut utan att få mer tilläggsuppgifter. I Talludden, Kuggom gamla daghem, fanns ganska många saker som måste åtgärdas innan skolan kan flytta in, och det skulle ha fört med sig otroliga kostnader. Därför tog vi beslutet att remittera ärendet för att få en kvalitativ lösning på det här, säger Bäcklund.

Enligt Bäcklund diskuterades ärendet i positiv anda.

På torsdagen ska staden kontakta miljöhälsovården för att höra när de har tid att undersöka textilhuset vid Kuggom traditionscenter.

- Efter det får vi reda på när vi har följande möte, men det kommer att vara så snabbt som möjligt.

Svårt hitta ersättande lokaler

Det gamla skolhuset har inneluftproblem och sedan hösten 2020 har Haddom skolas elever undervisats i baracker i centrum av Lovisa.

En renovering uppskattas bli så pass dyr att nämnden för näringsliv och infrastruktur redan tidigare fattat beslut om att inte renovera skolhuset.

Det här betyder att Haddom skola måste flytta till andra lokaler eller läggas ner. Skolan kan inte stanna i barackerna längre eftersom de bara är till för tillfälligt bruk.

bild på baracker
Bildtext Barackerna vid Gamla strand i centrum av Lovisa har stått så länge på samma plats att de nu måste flyttas eftersom det är frågan om tillfälliga lokaler. Arkivbild.
Bild: Sandra Crawford/Yle

Enligt Bäcklund ska barackerna troligen flyttas närmare Generalshagens skola och tas i bruk av Villekulla daghem vars egna byggnad också har inneluftproblem.

Som alternativ till att stänga Haddom skola har man undersökt om det går att flytta skolan till Kuggom traditionscentrum eller till Talluddens lokaler där Kuggom daghem tidigare hållit till.

Talluddens fastighet skulle lämpa sig bäst för långvarig undervisningsverksamhet, medan Kuggom traditionscentrum kunde utnyttjas för undervisning i konst- och färdighetsämnen. Det skulle också gå att ordna skollunchen där.

Problemet är att Talludden bara skulle ge en tillfällig respit innan skolan skulle vara tvungen att flytta ut igen, antingen tillfälligt eller permanent. För att byggnaden ska fås i sådant skick att skolbarnen kan flytta in skulle det krävas reparationer för omkring 162 500 euro. Traditionscentrets hyra och ordnandet av måltider skulle öka kostnaderna ytterligare.

Dessutom behöver de gamla daghemslokalerna en grundläggande renovering om skolan ska kunna stanna där i mer än några år. En sådan renovering av Talludden beräknas kosta mellan 516 000–645 000 euro.

I det här skedet går det ännu inte att säga någonting om hur nästa höst ser ut för Haddom skolas elever.

- Vi hoppas ju förstås att traditionscentrets textilhus skulle vara i ett sådant skick att barnen kan börja där. Går inte det så måste vi ta ställning till det här på nytt, och då blir det styrelse- och fullmäktigeärende efter det. Remitteringen är en lösning som ger tid åt beslutsfattarna, säger Bäcklund.

Skriftligt hörande om skolans stängande

Även om sektionen beslöt remittera ärendet så har staden skickat ut en inbjudan till ett skriftligt hörande om en eventuell skolstängning. Det här kan verka förvirrande, men hörandet måste för säkerhets skull göras nu eftersom det kräver en viss tid.

Hörandet ordnas eftersom invånare har rätt att få information om och komma till tals i ärenden som direkt berör dem. Skriftliga åsikter i ärendet ska inlämnas senast torsdagen den 10 juni klockan 15. Det går att skicka in sin åsikt antingen via e-post till kaupunki@loviisa.fi eller per brev till addressen Lovisa stad, Mannerheimgatan 4, 07900 LOVISA.

Diskussion om artikeln