Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Villekulla daghem och Muminhuset i Lovisa föreslås säljas: "Det här med nytt daghem i centrum är inget nytt påhitt"

Villekulla daghem i Lovisa.
Bildtext Villekulla daghem på Karlskronabulevarden är byggt i början av 1900-talet.

Villekulla daghems verksamhet föreslås flytta till baracker. Daghemmet är gammalt och drabbat av fuktskador. Staden föreslår att huset säljs och att ett nytt daghem byggs i centrum.

Det svenska daghemmet Villekulla daghem i Lovisa lider av dålig inneluft. Byggnadens skick har undersökts 2020 och 2021.

Då upptäcktes skador av olika grad i bland annat bottenbjälklagets och ytterväggarnas konstruktioner.

Reparationerna beräknas uppgå till 635 000 euro och skulle ta cirka ett år att genomföra. En dyr räkning för staden.

Därför föreslår stadsstyrelsen i Lovisa stad att Villekulla daghem och Muminhuset intill inte repareras utan säljs.

Daghemmet fyller dessutom inte längre de krav som dagens småbarnspedagogik ställer på verksamheten.

Förslaget är att verksamheten i sin helhet förflyttas till tillfälliga ersättande lokaler på hösten tills ett nytt daghem är byggt.

Ett område på Drottninggatan intill Generalshagens skola uppfyller kriterierna. 

Daghemmet kommer upp till behandling måndag den 7 juni.

Sofia Hoff.
Bildtext Det behövs ett nytt daghem i centrum, säger Sofia Hoff.

Chef för småbarnspedagogik i Lovisa, Sofia Hoff betonar att de långsiktiga planerna på ett nytt daghem är den främsta orsaken till att beredningen föreslår att bygganden inte renoveras, utan säljs.

- Det här med nytt daghem i centrum är inget nytt påhitt utan har hängt med i planerna flera år. Det har dock skjutits på av fullmäktige, men för närvarande finns pengen i investeringsplanen för 2022, säger Hoff.

Processen med att hitta lämplig tomt bör nu inledas så fort som möjligt.

- Så långt är vi inte i våra planer, vi har reserverat pengar för projektplaneringen i vår investeringsplan för nästa år, så senast då måste platsen vara definierad, säger Hoff.

I januari 2019 konstaterades en omfattande vattenskada i Muminhuset.

En av grupperna, Råddjuren, flyttade i början av 2021 till barackerna på Gamla Strand, vilka fungerar som tillfälliga lokaler.

Sofia Hoff har ingen klar uppfattning i vilket skick karaktärsbyggnaden är just nu, men konstaterar att daghemmet oberonde inte längre är funktionellt för de krav som dagens småbarnspedagogik ställer.

- Villekulla daghem har i tiderna inte byggts för daghemsverksamhet. Det kan vi nog märka idag och vi tar fasta på i beredningen. Ur funktionalitetssynpunkt är där många brister med tanke på dagens verksamhet.

Röd träbyggnad
Bildtext Omfattande fuktskador i Muminhuset vid Villekulla daghem upptäcktes redan 2019.

Villekulla daghem är gammalt med små lokaler, smala korridorer och mycket vinklar och vrår, vilket ger utmaningar när man planerar verksamheten och bildar grupper.

- Varför vi har sedan flera år tillbaka haft planer på ett nytt daghem i centrum beror endast och just på det att de här gamla byggnaderna börjar ha nått sitt slut, säger Hoff.

Oturligt nog leder inneluftsproblemen till att också Villekullas verksamhet måste flytta till tillfälliga lokaler. Den ursprungliga tanken var att barnen hade kunnat vara i Villekulla tills det nya daghemmet är klart.

Om stadsstyrelsen godkänner arrangemangen på sitt möte börjar arbetet med att flytta och bygga barackerna omedelbart.

Barackerna uppskattas då vara klara att användas den 1 oktober.

Konditionsundersökningsrapporterna för Villekulla daghem hittar du på stadens webbsida för inomhusluftsärenden