Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Nya råd gäller nu för de personer som har vaccinerats mot covid-19 två gånger

Människor som skålar vid ett matbord
Bildtext Nu kan allt fler samlas tryggt kring ett gemensamt matbord.

Nya råd gäller för de personer som har vaccinerats mot covid-19 två gånger. Råden gäller både bruket av munskydd och avstånd mellan personer. Det är ändå fortfarande viktigt att skydda ovaccinerade personer och de som befinner sig i någon riskgrupp.

De som är helt vaccinerade (två gånger) kan enligt Institutet för hälsa och välfärd (THL) i vissa sammanhang relativt tryggt träffa andra människor i hemmen utan att använda munskydd och utan att hålla långt avstånd till dem.

Det rekommenderas ändå fortfarande att man använder munskydd bland annat på offentliga platser och i kollektivtrafiken. Det rådet gäller både vaccinerade och ovaccinerade personer. 

I Finland är man "helt vaccinerad" då man fått två vaccindoser

Med "helt vaccinerad" avses en person som har fått två doser vaccin mot covid-19.

Det måste dock ha förlöpt minst en vecka sedan den andra dosen för att den skyddande effekten ska ha hunnit utvecklas till fullo. 

Råden gäller också personer som enligt laboratorietest har insjuknat i covid-19 och som efter det fått minst en vaccindos. Här gäller också regeln om att en vecka ska ha förflutit efter vaccineringen så att en skyddande effekt uppnås.  

Om du är helt vaccinerad kan du träffa andra människor relativt tryggt utan munskydd och avståndstagande – om:

  •  du träffar andra människor i privata utrymmen inomhus, till exempel hemma, i en sommarstuga eller på en båt, och de andra också är fullt vaccinerade. Smittrisken är då mycket liten.

  • du inomhus träffar ovaccinerade människor som alla ingår i samma hushåll, till exempel hemma hos en familj. En förutsättning då är att ingen av de närvarande ovaccinerade personerna tillhör en grupp som riskerar att insjukna allvarligt. Både din och de andras risk för att smittas är då liten. 

Informationen om vaccineringar och riskgrupper är viktig

Ovannämnda råd innebär i vardagen att till exempel en person som är fullt vaccinerad kan bjuda hem andra fullt vaccinerade personer på middag utan att någon behöver använda munskydd eller iaktta ett speciellt avstånd.

Äldre människor kan träffa sina ovaccinerade – och friska – barn och barnbarn, förutsatt att de inte hör till en sådan riskgrupp som kan insjukna allvarligt i covid-19. 

Det viktiga är att man träffas bara i små grupper och att man känner de människor man kommer  att träffa. Då vet man för det mesta om alla har fått två vaccindoser eller om någon i sällskapet hör till en riskgrupp

― Otto Helve, överläkare vid THL

Överläkare Otto Helve vid THL säger att man ändå alltid ska minnas att så länge viruset cirkulerar allmänt bland befolkningen så finns det inga riskfria möten. Ingen är heller skyldig att informera andra om sina vaccineringar eller sjukdomar. Om man inte är säker på att andra är vaccinerade eller att de inte tillhör någon riskgrupp är det alltid bäst att använda munskydd och hålla avstånd.

 Den som uppvisar symptom ska gå på test och låta bli att träffa andra - oavsett vaccineringar. Också coronablinkern - varningsappen på mobilen - är bra att fortsättningsvis ha i bruk. 

Också en vaccinerad person kan i vissa fall smitta andra

De nya råden bygger på forskning om coronavacciner. Forskningsresultaten har visat att vacciner mot covid-19 minskar utevcklingen av viruset betydligt, och att viruset förhindras att sprida sig från människa till människa.

Det är viktigt att ta båda vaccindoserna eftersom det är den andra som ger effekt och förstärker den första dosens skydd.

Otto Helve påpekar ändå att man bör minnas att vaccinerna inte skyddar helt och hållet från smitta.

- Därför är det viktigt att även den som är vaccinerad använder munskydd och håller avstånd till andra som inte har det skydd som en vaccinerad person har. Vaccinets effekt kan också försvagas av sjukdomar eller mediciner som kraftigt försämrar immunförsvaret.

Övriga rekommendationer om användning av munskydd de samma som tidigare

THL:s allmänna rekommendationer om munskydd är fortfarande i kraft och gäller både vaccinerade och ovaccinerade personer som rör sig till exempel på allmänna platser, i kollektivtrafiken och skolor.

- Munskydd behövs eftersom smittrisken finns. Det uppstår fortfarande smittkluster på olika håll. Men smittspridningen håller på att minska nu, och det är skäl att försöka hålla fast vid den trenden, säger Helve.

Bild på den danske konstnären Peder Severin Krøyers tavla "Hip, hip, hurra! Kunstnerfest på Skagen".
Bildtext Den danska konstnären Peder Severin Krøyers målning som föreställer trevlig samvaro kring ett bord. Målningen heter "Hip, hip, hurra! Kunstnerfest på Skagen".