Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Tjeckiska kvinnor kan få könsneutrala släktnamn

Från 2021
Prag
Bildtext Vägvisare i Prag.
Bild: Berislav Jurišić / Yle

I Tjeckien ska namnskicket genomgå en radikal ändring. En majoritet i parlamentet vill ge tjeckiskorna möjlighet att välja mellan kvinnliga och könsneutrala former av släktnamn. Suffixet "-ová" ska inte mer vara obligatoriskt.

På onsdag antog det tjeckiska parlamentets underhus, deputeradekammeren, en lag om könsneutrala namn. Nu ska även överhuset, senaten, rösta om lagen.

I tjeckiska språket får varje kvinna ett "-ová" som tillägg till släktnamnet. Herr Novaks dotter och fru heter således Novaková.

Endast kvinnor tillhörande nationella minoriteter är undantagna från förfarandet. Inte heller tjeckiska kvinnor som gifter sig med utlänningar behöver foga något ová till makens namn.

Däremot så återges utländska kvinnonamn konsekvent med tillägget. Finlands statsminister heter alltså Sanna Marinová, och Sveriges mest berömda barnboksförfattare är känd som Astrid Lindgrenová.

Och utländska kvinnor som gifter sig med tjecker får också en ová-försedd variant av sitt nya namn. Ett för finländare känt exempel var den berömda journalisten Lieko Leino, som flyttade till Tjeckoslovakien, gifte sig med Marcel Zachoval, och rapporterade för Yle som Lieko Zachovalová.

Nej till könsneutrala id-kort

Kritiken mot det här namnskicket har tilltagit de senaste åren. I synnerhet Tjeckiens förra justitieminister Helena Válková har kallat de separata kvinnliga släktnamnen ett tecken på ojämlikhet, som kan leda till absurda situationer.

En tjeckisk kvinna som bosätter sig i grannlandet Slovakien – som fram till 1993 var en del av samma statsbildning – kan lagenligt ändra sitt släktnamn. Men när hon återvänder till Tjeckien måste hon använda sitt gamla namn.

På onsdag röstade 91 av deputeradekammarens ledamöter för att låta kvinnorna själva avgöra vilken namnform de vill begagna. 33 ledamöter motsatte sig ändringen.

Däremot fick inte Piratpartiet tillräckligt stöd för sitt förslag att göra alla personliga dokument könsneutrala.

Enligt Radio Prague International verkar de flesta språkvetare i Tjeckien förorda det traditionella namnskicket. De anser att den kvinnliga ändelsen är viktig av grammatiska skäl, och att ett slopande kan orsaka förvirring.

Källor: BBC, Zeit.de

Diskussion om artikeln