Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nästan 20 nya anställda sökes – Villa Pentby i Karis bytte namn men personalbristen är inte över

Från 2021
Uppdaterad 04.06.2021 05:37.
Villa Pentbys exteriör.
Bildtext Villa Pentby heter nu Brukets vårdhem. Boendet ligger i Pentby, på gränsen mellan tidigare Karis och Pojo som bägge numera hör till staden Raseborg.
Bild: Yle/Taisto Lapila

En del av Attendos anställda sade upp sig innan Raseborgs stad tog över vid Attendos kritiserade boende i Pentby i Karis. Uppfyller staden nu personalkravet? "Ribban darrar", svarar stadens äldrevårdschef.

Personalläget vid äldreboendet i Pentby i Karis är utmanande.

Flera av Attendos anställda lämnade boendet innan Raseborgs stad tog över.

Staden söker som bäst nästan 20 nya anställda till boendet. Raseborg kan betala bättre lön än Attendo. För sommaren finns det också planer att betala ännu mer, uppger äldrevårdschefen vid Raseborgs stad Kirsi Ala-Jaakkola.

Kirsi Ala-Jaakkola.
Bildtext Kirsi Ala-Jaakkola ansvarar för äldrevården i Raseborg. Hon berömmer personalen och ser en ljus framtid för boendet i Pentby.
Bild: Yle/Malin Valtonen

Boendet har också fått nytt namn. Staden har döpt om Villa Pentby till Brukets vårdhem. Och framtiden ser trots allt ljus ut, säger Ala-Jaakkola som besökt boendet nästan dagligen sedan staden tog över.

Flera sade upp sig innan Attendo gav över

Tidigare var det vårdbolaget Attendo som skötte boendet. Både staden och de övervakande statliga myndigheterna kom med hård kritik mot Attendo för allvarliga brister som uppdagades på boendet. Myndigheterna krävde bland annat betydligt mer personal på dåvarande Villa Pentby.

Attendo godkände inte kraven och gick senare med på att ge över boendet till Raseborgs stad.

De anställda kunde flytta över till staden som så kallade gamla arbetstagare, alltså med tidigare villkor och bibehållen semesterrätt.

Men flera valde ändå att säga från Attendos tjänst. Kirsi Ala-Jaakkola uppger att hon inte har några exakta siffror.

– Vi vet att det finns sådana som har sagt upp sig. Men vi vet inte exakt hur många de är. De sade upp sig från Attendo.

En ingång till en byggnad. På en skylt vid sidan om ingången står det Attendo Villa Pentby.
Bildtext Vårdbolaget Attendos tid på boendet är över.
Bild: Malin Valtonen / Yle

Yle Västnyland lyckades på torsdagen inte nå Attendo för en kommentar om uppsägningarna.

"Det fattas folk"

Hur många är det som för närvarande jobbar på Brukets vårdhem, Kirsi Ala-Jaakkola?

– Den siffran har jag inte just nu.

Hur skulle du beskriva personalsituationen, är ni tillräckligt många?

– Nej. Det fattas folk. Vi har ledigförklarat vakanser: åtta närvårdare, sex vårdbiträden, tre sjukskötare samt en tjänst som boendeenhetschef.

Staden söker med andra ord 18 personer till boendet.

"Det går tack vare personalen som ställer upp"

Kirsi Ala-Jaakkola påminner att alla de 18 som nu söks för jobb på boendet kommer behövas i det skedet när huset är fyllt med klienter igen. Boendet i Pentby har 60 platser och för närvarande är endast cirka 40 av dem i bruk.

Just nu fungerar boendet med den personal som finns, med vikarier som har anställts och med inhoppare som staden kommer anställa.

– Allra viktigast är den personal som blev kvar. Vi har blivit väldigt väl mottagna och gänget där ställer upp och vill göra allt de kan för att det ska rulla på, säger Ala-Jaakkola.

Personalen jobbar med andra ord extra för att vardagen på boendet ska löpa.

– Tack vare att de ställer upp går det riktigt bra. Mycket jobb har de men allt sker frivilligt. Ingen har tvingats utan man har fått säga om man vill ta extra turer.

Vi tog emot en enhet där personalsituationen var kaotisk och inga sommarvikarier var anställda

― Kirsi Ala-Jaakkola, Raseborgs stad

Personalen förstår enligt Ala-Jaakkola att läget är exceptionellt.

Hon har besökt boendet nästan varje dag sedan staden tog över (24.5) och hon ser en riktigt ljus framtid för boendet.

– Jo det fattas personal, men läget är positivt. Folk ställer upp. Det är ett bra hem. Vi gör allt som står i vår makt för att personalen ska ha det bra. Och för att våra äldre som bor där ska ha ett bra liv. Vi tror till hundra på att det kommer bli så!

"Ribban darrar"

Regionförvaltningsverket ställde krav på Attendo om ökad personalstyrka. Ala-Jaakkola medger att också staden just nu har svårt att uppfylla den personaldimensioneringen.

– Just nu går det "rimaa hipoen" som man säger på finska (ribban darrar på svenska, redaktörens anmärkning). Vi tog emot en enhet där personalsituationen var kaotisk och inga sommarvikarier var anställda.

Vår målsättning är att vi under sommaren kan betala extra till dem som jobbar på de mest drabbade enheterna.

Därför har en av stadens anställda sedan övergången jobbat på heltid för att lappa brister i arbetspasslistorna.

Mera lön

Rekryteringen av vårdpersonal är ett stort samhälleligt problem och Ala-Jaakkola betonar att social- och hälsovården i Raseborg inte kan lösa det problemet.

Staden gör ändå det som är möjligt. För sommaren planeras ett tillägg.

– Vi har under arbete ett lokalt avtal där vår målsättning är att vi under sommaren kan betala extra till dem som jobbar på de mest drabbade enheterna.

Hur mycket extra?

– Avtalet är ännu inte undertecknat så det får vi återkomma till.

De vanliga, uppgiftsrelaterade, lönerna kommer däremot inte att höjas, säger Ala-Jaakkola.

En rullstol i en sjukhuskorridor.
Bildtext Lönen i det kommunala kollektivavtalet är högre än på privata sektorn säger Ala-Jaakkola. För sommaren planeras också ett extra tillägg för de enheter inom staden där personalläget är allra svårast. Bilden är inte från boendet i Pentby.
Bild: Karoliina Simoinen / Yle

Förutom sommartillägget planeras också att personalen byter avtal så de får högre lön.

Staden betalar högre uppgiftsrelaterade löner än Attendo påminner Kirsi Ala-Jaakkola. Det beror på att personalen vid Attendos Villa Pentby lydde under ett annat kollektivavtal än stadens egen personal.

– Vid övertagande av affärsverksamhet ska personalen egentligen lyda under det gamla avtalet. Men vi förhandlar nu om att personalen ska kunna flytta över till det kommunala kollektivavtalet och då får de samma uppgiftsrelaterade lön som stadens nuvarande personal.

För en närvårdare handlar skillnaden om ungefär hundra euro mer i månadslön, uppskattar Kirsi Ala-Jaakkola.

3.6.2021 klockan 21.26: Rubriken kompletterades med uppgiften att staden söker nästan 20 nya anställda. Samtidigt förtydligades ingressen med att en del av Attendos anställda sade upp sig innan staden tog över.

Diskussion om artikeln