Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kandidatbilder på serviceboende blev fråga för centralvalnämnden i Närpes

Uppdaterad 05.06.2021 19:52.
Alvinahemmet i Övermark
Bildtext Alvinahemmet i Övermark i Närpes.

Boende på Alvinahemmet i Närpes bad om att få se bilder på SFP:s kandidater när förhandsröstning skulle hållas. Inget som strider mot vallagen har inträffat, säger centralvalnämndens ordförande.

Enligt ett anonymt tips till Svenska Yle ska några kandidater ha delat ut sin valreklam på Alvinahemmet strax innan valtidpunkten.

Men enligt Anna Pått, som är chef på Alvinahemmet, var det följande som hände:

En lista med namn och nummer på alla som ställer upp i valet i Närpes fanns på boendet flera dagar före själva röstningsdagen.

Men på röstningsdagen ville flera boende också se bilder på kandidaterna, och uttryckligen på SFP:s kandidater.

– De sa: "Vi ser ju ingenting, det är ju inga bilder". Vi frågade flera gånger om de också ville se de andra partierna men de sa nej, de ska rösta på SFP. De som kunde rösta hade det på det klara vem och vilket parti de skulle rösta på.

En av de boende hade fått SFP:s tidning per post och personalen gjorde en kopia av den.

– Det är ju gamla människor och vi är där för att hjälpa. Det här var på deras begäran.

– Ingen har uppfattat att det skulle vara något galet med det här, säger Pått.

Förbjudet med valreklam

Hanna Stenholm är ordförande för centralvalnämnden i Närpes.

– Genast valbestyrelsen kom dit och såg vad som hade hänt tog de bort tidningen. Det får inte finnas valreklam i en röstningslokal, säger Stenholm.

Hanna Stenholm, ordförande för centralvalnämnden i Närpes.
Bildtext Hanna Stenholm är centralvalnämndens ordförande.

Hela ärendet kom centralvalnämnden till kännedom genom att en person ringde till centralvalnämndens sekreterare Mikaela Liljedal i onsdags.

– Då började vi reda ut vad som hade hänt och vad som bör göras, säger Hanna Stenholm.

Mikaela Liljedal meddelade justitieministeriet om vad som inträffat och fick rådet att fortsätta med röstningen och att valbestyrelsen kunde anteckna händelsen i protokollet.

Anställd ställer upp i valet

I det anonyma tipset till Svenska Yle sägs det också att en person som är uppställd i valet ska ha jobbat på Alvinahemmet vid själva röstningstillfället.

Det här är inget som låter konstigt i Hanna Stenholms öron.

– Det är helt tillåtet för någon ur personalen att ställa upp i valet, säger Stenholm.

Anna Pått säger att det finns en i personalen som ställer upp i valet, men att hen inte på något sätt försökt påverka de boende.

– Hen har inte informerat dem om att hen är uppställd, utan bara upplyst om dag och tid för förhandsröstningen, säger Pått.

– Det finns inget som tyder på att den anställda skulle ha försökt påverka röstandet på något sätt, säger å sin sida Hanna Stenholm.

Inga följder

Ärendet är utagerat vad centralvalnämnden beträffar.

– Inget har inträffat som skulle strida mot vallagen, säger Stenholm.

Stenholm motiverar den ståndpunkten med att tidningen togs bort innan röstandet inleddes.

- Man måste också komma ihåg att det är klienternas hem det handlar om. Att en tidning ligger på ett bord innan röstningen inleds kan inte anses bryta mot vallagen.

Texten uppdaterad 5.6. kl. 19.52 med Stenholms motivering till varför det skedda inte anses bryta mot vallagen.

Så här säger vallagen:

På ett förhandsröstningsställe eller i dess omedelbara närhet får inte under röstningstiden hållas tal, uppsättas anslag eller utdelas tryckta eller skrivna upprop, och de röstandes valfrihet får inte heller på något annat sätt utsättas för påverkan eller försök därtill.