Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Vildsvinsbeståndet växer i Finland – ökar risk för afrikansk svinpest

Från 2021
Närbild, vildsvin.
Bildtext Det hemlighetsfulla djuret delar åsikter, men är sällan farligt för människan.
Bild: Viktor Cap 2013

Vildsvinsflockarna lämnar efter sig förstörda trädgårdar, uppätna vetefält och risken för svinpest ökar. Samtidigt upplevs det skygga, kloka djuret som ett trevligt tillägg till Finlands fauna och viltstammar.

Naturresursinstitutet rapporterar att vildsvinsstammen i Finland ökat från föregående år. 

Det går inte att exakt säga hur många vildsvin som finns i Finland, men Naturresursinstitutet uppskattar att stammen bestod av omkring 3400 djur i januari 2021. Det är en ökning på cirka 470 djur från föregående år.

Vildsvinens ökning beror på varma vintrar, matning av flockarna och att vildsvinen förökar sig väldigt snabbt. 

Mest vildsvin i Östnyland och Sydöstra Finland

Vildsvinen är vanligast i Östnyland och Sydöstra Finland. Men även här kan det vara svårt att få syn på det blyga nattdjuret som helst inte ställer sig i rampljuset.

– Vissa tider av året kan man höra att folk sett vildsvin eller märkt att de gjort någonting på åkern. Eller i skogen har man sett spår, kanske har de bökat i mossan. Men för någon som inte jagar är det inte varje år man får syn på ett svin, berättar Patrik Lindfors vid Lovisa jaktvårdsförening. 

Han har jagat sen år 1996, men vildsvinen kom inte in i bilden förrän år 2010 då djuren började bli vanligare i regionen. 

Vildsvinsungar.
Bildtext Vildsvin får jagas året om, men suggor som har kultingar är fridlysta.
Bild: EPA/Ptarick Pleul

Vildsvinet är ingen lätt motståndare att ta sig an.

– Vildsvinen är fiffiga och sluga, samtidigt som de är hemskt försiktiga. Om de märker att det är någonting extra nära matplatsen eller känner lukten av människan, så är det säkert att de inte visar sig.

Dessutom kan man inte hejvilt skjuta vilket svin som helst. Vildsvinen lever nämligen i matriarkat, alltså följer flocken en ledarsugga. Jägare ska inte ge sig på ledarsuggan.

– Annars kan det bli ovisshet i flocken. De vet inte ut eller in, medan de andra suggorna kan bli betäckta, vilket leder till att populationen kan växa, förklarar Lindfors. 

Utöver det är suggor med kultingar under ett år fridlysta. 

Sällan farlig för människan

Lindfors förstår att man kan bli rädd om man stöter på ett vildsvin ute i naturen, men enligt honom är det i undantagsfall som vildsvinet kan utgöra en fara för människan.

Oftast blir vildsvinet minst lika rädd vid ett möte med människan och försöker dra sig undan.

Även en sugga som har kultingar är snarare försiktig än farlig. 

– Jag har varit väldigt nära en sugga som haft kultingar. Den har nog grymtat och visat sin åsikt om att den inte är glad över min närvaro. Men den gjorde inte något utfall mot mig, utan tog sitt pick och pack och drog åt andra hållet.

Men om man råkar köra över ett vildsvin lönar det sig att vara försiktig, varnar Lindfors.

– Jag rekommenderar inte att man går ut ur bilen för att se hur det gick. Det är en ny situation för svinet och det har skadats. Då kan den rusa upp och råkar man stå på fel sida kan man bli omkullsprungen. Sitt hellre kvar i bilen och ring 112.

Ökar risk för svinpest 

Den växande vildsvinsstammen kan ge huvudbry på grund av de skador som djuren orsakar. Flockarna bökar gärna runt i trädgårdar, odlingar och åkrar. 

Dessutom finns risken för att den afrikanska svinpesten sprids i Finland, berättar specialsakkunnig Janne Pitkänen vid Jord- och skogsbruksministeriet.

– Det finns anledning att oroa sig över vildsvinens ökning. Den afrikanska svinpesten har spridits i den naturligt förekommande vildsvinsstammen i Central- och Östeuropa. Som tur har sjukdomen ännu inte kommit till Finland.

Sjukdomen är ofarlig för människan, men kan däremot drabba tamgrisar. Den förebyggs genom att stoppa olagliga, utländska livsmedel vid gränsen.

Jakten på vildsvin är också tänkt att minska risken för spridning av sjukdomen. Därför får vildsvinen jagas året om utan kvot, men ändå har vildsvinen blivit fler.

– Jakten på vildsvin har ökat märkvärdigt under de senaste åren, men inte tillräckligt, konstaterar Pitkänen.

Ett stort problem i Sverige

Även om vildsvinen ökar i Finland, så är situationen ingalunda lik den i Sverige. Där blomstrar vildsvinspopulationen okontrollerat med cirka 300 000 djur.

– Sverige är geografiskt lite mer söderut och närmare Mellaneuropa. Klimatet i södra Sverige är säkert mer fördelaktigt för vildsvinet, förklarar Pitkänen.

Man har länge tänkt att vildsvinet inte klarar sig i Finlands hårda vintrar, men i södra Finland har vintrarna blivit varmare på grund av klimatförändringen.

– Men här finns en aktiv och organiserad jägarkår som är ivrig att jaga vildsvin. Jag tror nog att den finska vildsvinsstammen hålls under kontroll.

Diskussion om artikeln