Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Helsingfors polisinrättning tillrättavisade för övervakning av romer – ändå inte etnisk profilering, bedömer Polisstyrelsen

En polis är fotograferad underifrån. I bilden syns en manlig polis ryggtavla. På jackan står det "poliisi".

Polisstyrelsen har gett förebråelser åt Helsingfors polisinrättningen i ärendet gällande övervakning av romer.

Förebråelserna gäller en operation vid Helsingfors polisinrättning på 2010-talet, där målet var att samla information om romer i mitten av 2010-talet.

När Polisstyrelsen fick kännedom om saken inledde de en utredning över operationens laglighets. Syftet var att utreda om projektet lett till etnisk profilering.

Enligt Polisstyrelsen var de operationens interna instruktioner problematiska.

– Förfarande mot en specifik befolkningsgrupp kan inte ingå i normal polisverksamhet. Verksamheter som detta måste alltid vara informationsbaserad, basera sig på konkreta fenomen och aktuella undersökningar. En persons rättigheter kan aldrig påverkas enbart på grundval av dennas etniska bakgrund, säger polisöverinspektör Pekka-Matias Väisänen från Polisstyrelsen.

Polisstyrelsen bedömer nu att instruktionerna var problematiska och att ett sådant här förfarande mot en specifik befolkningsgrupp inte kan ingå i normal polisverksamhet. De bedömer ändå inte att något brott har begåtts.

Inte etnisk profilering

– Verksamheten har alltså baserats på lagen, eftersom den i princip har haft ett godtagbart mål och polismännens medel för att uppnå målet verkar ha varit proportionerliga, säger Väisänen.

Väisänen anser att det inte finns anledning att misstänka att förfarandet innebar diskriminering på grund av etniskt ursprung.

– Även om operationen påverkades av misstänkta personernas antagna etniska ursprung, var det inte det enda eller avgörande kriteriet för åtgärderna.

Polisstyrelsen har i sitt beslut begärt Helsingfors polisinrättning att ta i beaktande aspekter som rör diskriminering och förbudet mot etnisk profilering i all polisverksamhet.

Oroligheter mellan romska släkter

Enligt den förklaring som Helsingfors polisinrättning gett var det fråga om en operation under 2013-2015, som gällde oroligheterna mellan romska släkter.

Operationen baserades på information polisen fått inom en kort tidsavsnitt om ett stort antal allvarliga brott mot liv och hälsa, som finländska romska familjer begått mot varandra.

Brotten hade karaktäriserats av att man använt skjutvapen. Skjutningarna och andra våldshandlingar ägde ofta rum på en offentlig plats, så att också utomståendes liv och hälsa äventyrades.