Hoppa till huvudinnehåll

Tro

Då polletten trillade ner – Anna Maria Böckerman reflekterar kring dopet, gudstjänsten och kyrkan i Andrum

Från 2021
Uppdaterad 28.06.2021 12:07.
en molnformation som ett hjärta mot blå himmel
Bildtext "Kyrkans drivande kraft är kärlek, eftersom Gud är kärlek." Andrum om den kristna gemenskapen i Yle Vega.
Bild: Unsplash

I en tredelad serie Andrum i Yle Vega delar Anna Maria Böckerman, Helsingfors, några insikter hon kommit till då hon funderat över dopet, gudstjänsten och kyrkan.

Anna Maria Böckerman är kantor i Johannes församling i Helsingfors.

- Mina polletter kommer av det, att jag har haft ett eget behov av att tänka igenom centrala begrepp inom vår tro för att ordna upp lite för mig själv.

Andra har gjort det här under århundradenas gång, konstaterar Böckerman, och då läses det som dogmatik. Hon ser en vardagssystematik som något mycket positivt, det är att känna till vad vi tror på.

- Och så tänkte jag, att om jag kunde dela med mig av mina aha-upplevelser på det här området, så kanske det är till uppbyggelse för någon annan också. 

Fokus på dopet, gudstjänsten och kyrkan

Anna Maria Böckerman berättar att hon i sina andakter ville ta fasta på livet i dopet, gudstjänsten och kyrkan.

För att de alla handlar om Kyrkan, om att vara Kyrka. Det finns säkert en hel del andra polletter som man kunde fortsätta med, men det kändes ganska naturligt att börja här, förklarar hon.

porträttbild av kvinna med ljust hår och glasögon
Bildtext Anna Maria Böckerman talar i Andrum i juni och juli. Till vardags är hon kantor i Johannes församling i Helsingfors.
Bild: Linda Jordas

- Dopet är något som vi har med oss för all framtid. Det är något som ger oss en grundtrygghet och som, när vi funderar lite kring det, gör att vi kan ha glädjen och kärleken som grund för vår livshållning. Det är här jag ser polletten.

Hon talar om hur vi människor erbjuds dopets gåva, ett liv i evangelium och nåd utan egen prestation. Dessutom rakt av utan att först ha blivit värdig gåvan på något sätt. Gud kommer emot människan hela vägen.

Vi blir inte lovade ett okomplicerat liv, men får en grundtrygghet att bottna i.

Gudstjänst är gemenskap

Anna Maria Böckerman plockar upp en annan pollett som handlar om gudstjänsten.

Hon påminner om att de som kommer till gudstjänsten har gemenskap med varandra, också om de inte känner varandra.

Och att de som samlas i den lokala kyrkan har del i den världsvida kyrkans gemenskap.

Men gemenskapen går ännu djupare och bredare än så.

- Gemenskapen med Kristus, i det att han har lovat att vara med oss alla dagar, och vara närvarande där vi samlas i hans namn, betyder därför helt konkret att vi också i gudstjänstgemenskapen får vara med i Guds dimension, alltså i himlen.

Hans dimension är inte beroende av tid och rum, men skapelsens är. Gemenskapen i Kristus är därför också gemenskapen mellan det skapades dimension och Guds.

Kyrkan ska finnas mitt i världen

Den tredje polletten handlar om kyrkan.

- Vad är kyrkan? En eller flera byggnader? En organisation med många anställda? En grupp av folk med liknande åsikter och värderingar? En organisation med speciella regler? En producent för religiösa riter och upplevelser?

Anna Maria ställer frågorna men konstaterar också att kyrkan inte är vad utan vilka. Kyrkan är ”de heligas samfund”, de som samlas kring Ordet och sakramenten.

- Kyrkan finns där människor kommer samman, där evangeliet förkunnas genom ord och i handling, där Anden verkar. Det kan ske i ett kyrkorum, men likaväl i vardagslivet.

Kyrkan är inte ett alternativ till världen, utan den ska finnas mitt i världen. Brokig och färgsprakande och med kärleken som sin drivande kraft.

- De här polletterna är något som jag nog egentligen vet, men som jag behöver påminna mig om, och åter glädjas över, säger Anna Maria Böckerman.

Psalmernas betydelse

Som kyrkomusiker vet Böckerman hur viktig musikens roll är i gudstjänsten.

Det är någonting hon kommer att beröra i en fristående andakt.

Psalmers funktion har Anna Maria Böckerman jobbat en del med, genom arbetet med psalmbokstillägget.

- En psalm eller verser ur en psalm kan förmedla olika budskap beroende på omgivningen där den används, säger hon.

Det behöver man tänka igenom då man sätter samman en samling psalmer, men också när man använder psalmer i gudstjänster av olika slag.

Evangeliet är ingen slätstruken hissmusik som passerar oförmärkt. Evangeliet ska sätta spår.

Anna Maria Böckerman

När innehåll och funktion stöder varandra i liturgin känns det för den som deltar som om delarna blir en helhet, och den egna insatsen som enskild deltagare blir en gemensam upplevelse med de andras.

- Psalmvalet är alltså inte en bisak eller extra utsmyckning för gudstjänsten. Psalmer är dessutom väldigt äkta uttryck för tro, poängterar Anna Maria Böckerman.

I en andakt talar hon om hur en psalm också kan vara bärare av evangeliet, och då ska man reagera på den.

- Evangeliet är ingen slätstruken hissmusik som passerar oförmärkt. Evangeliet ska sätta spår. Det framkallar något hos människan som tar emot det. Till och med ett skrattbubbel.

Anna Maria Böckerman talar i Andrum 7.6, 14.6, 28.6 och 5.7

Andrum 6.54 och 9.54 i Yle Vega och på Arenan.