Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Regeringen vill införa begränsningar på bostadslån – möjligt att ditt lån begränsas till fem gånger din årslön

Från 2021
Uppdaterad 07.06.2021 14:18.
Ett skyltfönster med bostadsannonser. I bakgrunden ses en man som håller handen på ett cyklande barns axel.
Bildtext Regeringen vill begränsa finländarnas skuldsättning, men skuldbegränsningarna blir knappast lika stränga som i Finansministeriets första förslag.
Bild: Jorge Gonzalez / Yle

Enligt regeringens planer skulle hushållens skuldkvotstak begränsas till 500 procent. Det betyder att maxgränsen för vad ett hushåll får låna skulle vara fem gånger hushållets totala bruttoinkomst.

Finlands Bank varnade i maj att allt fler av dem som beviljas bostadslån redan är rejält skuldsatta i relation till möjligheterna att sköta lånen. Samtidigt har lånetiderna förlängts och folk beviljas bostadslån på allt lösare grunder.

Skuldkvoten bland hushållen som tagit nya bostadslån har ökat under senaste två åren, enligt Pauli Kariniemi som är avdelningschef för finansmarknadsavdelningen vid Finansministeriet.

– Finlands Banks beräkningar visar att skuldkvotstaket skulle behöva sänkas till ungefär 500 procent av lönen för att effekterna av den här trenden ska hållas små, säger han.

Enligt ny statistik från Finansministeriet och Finlands bank hade cirka 21 procent av hushållen som beviljats sitt första bostadslån en skuldkvot på 500 procent, alltså fem gånger deras årliga inkomster. Ungefär 28 procent hade en skuldkvot på 450 procent. I medeltal hade förstagångsköpare en skuldkvot på 368 procent.

Var gränsen på lånesummor ska ligga utvärderas ännu

Frågan har varit på tapeten sedan hösten 2019 då en arbetsgrupp vid Finansministeriet föreslog att maximibeloppet för alla nya lån till hushåll inte skulle överstiga 4,5 gånger hushållets årliga bruttoinkomst. Återbetalningstiden skulle inte heller få överstiga 25 år.

Ett politiskt beslut har ännu inte fattats, regeringens förslag skickas på utlåtanderunda i sommar.

Enligt STT skulle skuldkvotstaket ligga på 500 procent i stället för de 450 procent som ministeriet har föreslagit. Lagen träder troligen i kraft nästa år.

Gränssummorna skulle ändå inte vara absoluta. I den föreslagna modellen skulle långivaren kunna vara flexibel i en enskild låntagares situation. Den som beviljar ett lån ska granska hur stora lån ett hushåll redan har då hushållet ansöker om ett nytt lån.

Enligt Ville Voutilainen som är ekonom på Finlands Bank skulle lagen mest påverka de som har höga skulder sedan tidigare. Den skulle alltså inte drabba förstagångsköpare lika kraftigt.

– Speciellt de som köper sin första lägenhet i stora städer har stora bostadslån, men deras övriga skulder är ofta mindre än andra förstagångsköpares, säger han.

Artikeln uppdaterades 7.6.2021 klockan 14.18 med att förslaget skickas på utlåtanderunda i sommar.

Källa: STT

Diskussion om artikeln