Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Coronavacciner testas på allt yngre – Finland utreder hur vacciner lämpar sig för barn

Från 2021
Uppdaterad 07.06.2021 18:52.
Injektionssprutor med coronavaccin redo att användas.
Bild: Petteri Bülow / Yle

I Helsingfors söker man efter barn under fem år, som kunde delta test av coronavacciner. I Tammerfors prövar man vaccin på barn upp till 12 år. Och nästa år kanske även regelrätta vaccineringar av barn kan inledas.

I maj rekommenderade Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA att coronavaccinet Comirnaty, utvecklat av Pfizer och BionTech, också kunde börja ges till barn mellan 12 och 15 år. Det slutliga tillståndet att vaccinera barn utfärdades av EU-kommissionen.

Men samtidigt har forskarvärlden övergått till att testa vacciner på ännu yngre grupper. Totalt 4 500 barn under 12 år deltar just nu i en global studie, som vaccintillverkaren Pfizer planerar och bekostar. Önskan är att även några hundra finländska barn kunde medverka.

I Finland bedrivs forskningen vid Mejlans vaccinforskningscentrum, MeVac, samt i Tammerfors. Vid MeVac studeras vaccinets inverkningar på femåringar och yngre. I Tammerfors är deltagarna barn i intervallet mellan sex månader och 12 år.

Ansvarig för hela projektet är Mika Rämet, professor i pediatrik och chef för vaccinforskningscentret vid Tammerfors universitet.

En tredjedel får placebovaccin

Vid MeVac söker man som bäst efter barn under fem års ålder, som kunde delta i studien. Varje barn ska få två injektioner med tre veckors mellanrum.

Två barn av tre vaccineras med Pfizers coronavaccin Comirnaty. För den återstående tredjedelen utgörs injektionerna av en placeboprodukt, i praktiken fysiologisk saltlösning.

Anu Kantele, som är direktör för MeVac, säger att det inte finns några kända risker med undersökningen.

– Det här vaccinet har redan getts i stora mängder, både ute i världen och i Finland, och det har varit fullkomligt tryggt. Vi har inte sett några oroande tecken, då vi övergått från äldre till yngre åldersgrupper. Jag förväntar mig att också de yngre grupperna ska tåla vaccinet väl, säger Kantele.

– Genast efter vaccineringen följer vi noga med läget i sju dagar, och ser om vaccinet har några skadliga effekter. Vi tar blodprov för att få reda på immunreaktionerna. Och förstås ser vi om de vaccinerade barnen blir smittade, tillägger Kantele.

Sex månader efter injektionerna får föräldrarna veta om deras barn fått av den placeboprodukt. Om så är fallet, erbjuds barnen riktig vaccinering mot corona.

Barn blir sällan coronasjuka men kan sprida smittan

De nya testerna väntas också bringa klarhet i frågan om det alls är värt att vaccinera barn mot covid-19. De experter som Yle talat med framhåller att coronaviruset allmänt taget inte är farligt för barn. Men det finns undantag.

– I en del lyckligtvis sällsynta fall har barn fått svåra hyperinflammatoriska problem, och ute i världen har också dödsfall skett. Så när det gäller enskilda barn kan sjukdomen vara mycket allvarlig, säger Anu Kantele.

Insjuknade barn kan överföra smittan till andra barn eller vuxna. Ännu är det oklart hur stor betydelse barnen har för uppnående av flockimmunitet.

– Det är skäl att påminna att barnen fått lida av coronarestriktionerna. Tänk på distansundervisningen, på den begränsade tillgången på fritidssysslor och sociala kontakter, säger Mika Rämet, chef för vaccinforskningscentret vid Tammerfors universitet.

Rämet påminner om att det i världen finns cirka två miljarder barn och ungdomar under 15 år.

– Vill vi uppnå flockimmunitet på ett globalt plan, då måste vi också överväga att vaccinera barnen. Och vaccinering av barnen kräver att vi har pålitlig forskning om hur vaccinet fungerar i olika åldersgrupper.

"Fara att vi senare ångrar oss bittert"

Ifall testresultaten tyder på att vaccinering av barn är säkert och effektivt, kan läkemedelsmyndigheten bevilja tillstånd att sälja vaccinet också till yngre åldersgrupper.

Men att utvidga vaccinationerna till barn under 12 år är en alltför stor fråga för att hälsomyndigheten THL ensamt ska förmå besluta om den. Hanna Nohynek, överläkare vid THL, säger att det behövs både ett avgörande från Social- och hälsovårdsministeriet och en ändring av statrådets förordning.

– Alltid då det rör sig om en ny målgrupp eller nytt vaccin, utser THL en expertgrupp som gör grundarbetet, säger Nohynek.

– Sedan behandlas frågan av den nationella vaccinexpertgruppen, som ger THL sin rekommendation. Därefter lämnar THL sitt eget förslag till social- och hälsovårdsministeriet, som vid behov för saken vidare.

Hanna Nohynek säger att man i Finland just nu funderar på vaccinering av 12- till 15-åringar. För deras del finns alltså redan ett försäljningstillstånd. THL:s egen arbetsgrupp försöker bli klar med sitt betänkande under juni månad.

– Men då det gäller yngre barn än så, dröjer det nog ett tag innan ett tillstånd finns, tror Nohynek.

Mika Rämet bedömer att vaccineringen av barn under 12 år tidigast kunde börja vid årsskiftet 2021-2022. Och senast nästa vår borde testresultaten för fyraåringar och yngre stå klara, förmodar Anu Kantele.

Expertisen anser att forskningsarbetet är av vital betydelse, eftersom det ännu är helt oklart hur coronaviruset och dess olika varianter fortsätter spridas.

– Om vi i det här skedet väljer att strunta i allt och inte bedriva forskning, är det fara att vi senare ångrar oss bittert, säger Kantele.