Hoppa till huvudinnehåll

Natur

Släck lampan och hjälp lysmaskarna att återfå sitt sexliv

Från 2021
Uppdaterad 01.07.2021 12:44.
Kvinna står i arbetsrum.
Bildtext Christina Elgert forskar i lysmaskar och förbereder sommarens fältundersökningar vid Tvärminne zoologiska station på Hangö udd.
Bild: Ilse Klockars / Yle

Har du sett lysande gröna små prickar på grässtrån i sommarnatten? Det handlar om en skalbagge, en lysmask, som med hjälp av det lilla gröna ljuset försöker locka till sig en hane för att para sig. Nu är det dessvärre kämpigt med sexlivet för lysmasken.

Lysmasken, liksom många andra arter, lider av att vi människor tänder så många lampor. Mängden artificiellt ljus ökar ständigt, det är bland annat väg-, reklam- och fordonsbelysningar som lyser upp vår värld.

Det naturliga mörket är viktigt för den naturliga dygnsrytmen och den inre klockan hos allt levande. Nuförtiden är det artificiella ljuset är så omfattande att vi talar om ljusföroreningar, som stör arternas naturliga beteende.

En lysmask i närbild.
Bildtext Lysmaskhonan kan inte flyga. Hon tänder sitt ljus och sitter och väntar på att en flygande hanen ska hitta henne.
Bild: Jouni Valkeenniemi

Lysmasken minskar i världen

Christina Elgert forskar i lysmaskar vid Helsingfors universitet. Enligt henne trivs lysmaskarna trivs bäst i halvöppna landskap, där gräs eller vägrenar övergår i ängar.

När lysmaskens hona lyser i mörkret (bioluminicens) lockar hon till sig den flygande hannen. Men om det är för ljust hittar hanen kanske inte honan, eller i vissa fall kan honan låta blir att lysa om hon känner att det är för ljust. Detta leder till att ingen hane hittar honan och värsta fall blir det inga nya lysmaskar.

Kvinna sitter på huk utanför arbetsrum.
Bildtext Christina Elgert forskar i hur lysmaskarnas beteende påverkas av artificiellt ljus för att bättre förstå vad som kan göras för att inte störa arterna i framtiden.
Bild: Ilse Klockars / Yle
Lysmask på kvinnas hand.
Bildtext En lysmasklarv som väntar på att bli vuxen och föröka sig. Den vuxna lysmaskens livstid är mycket kort och honorna har en begränsad förmåga att förflytta sig.
Bild: Ilse Klockars / Yle

Vill du hjälpa lysmasken?

Vill du veta vad du kan göra för att hjälpa lysmasken?

Då ska du lyssna på intervjun med Christina Elgert, där hon berättar om hurdana lampor är bäst för att inte störa lysmaskar och andra djur.

Du kan även gärna skicka in dina egna lysmaskobservationer till Lysmaskollen och på så sätt hjälpa till att öka kunskapen om var lysmasken förekommer i Finland.

Avsnittet om lysmasken ingår i en tiodelad serie om biodiversitet och artglädje. Idag vet vi att alla arter har en viktig plats i naturen. Artdöden kan leda till en kollaps av hela ekosystem. Djur- och växtlivet hotas även hos oss av föroreningar, bekämpningsmedel, skogsskövling, utfiskning och klimatförändringar. Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på planeten - även vårt eget.