Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Granskning: Flera östnyländska kommunalvalskandidater har mörkat sina brottsdomar för partierna

Från 2021
Uppdaterad 08.06.2021 14:34.
Kommunalvalsreklamer på rad.
Bildtext Flera partiers kandidater har låtit bli att berätta sådant de borde ha tagit upp redan i det skedet då de ansökte om att få kandidera för partiet. Bilden är från Helsingfors.
Bild: Ilkka Klemola / Yle

Enligt Svenska Yles granskning har tio östnyländska kommunalvalskandidater dömts för brott under de senaste fem åren. De allra flesta har mörkat saken för det egna partiet trots att mer eller mindre alla partier vill få reda på eventuella domar innan de godkänner någon som kandidat.

Hälften av de dömda kommunalvalskandidaterna ställer upp i Borgå. Fyra av dem är Sannfinländare och en person ställer upp för De Gröna.

I Sibbo hittar vi en kandidat från SDP, en från Rörelse Nu och en från Sannfinländarna med domar från de senaste fem åren.

Förutom dessa har ytterligare två kandidater dömts för brott. Personerna kandiderar för partier med få kandidater på orten, så Svenska Yle skriver inte ut personernas partitillhörighet eller kommunerna de kandiderar i för att de inte ska riskera igenkänning.

Svårt att verifiera att kandidaterna talar sanning

Då Svenska Yle ringer upp Kevin Servin som är ordförande för Sannfinländarna i Borgå har han bara hört om en persons domar, och det eftersom personen nämndes vid namn i Iltalehtis utredning om samma ämne.

Personen i fråga dömdes år 2018 till 100 dagsböter för narkotikabrott och för innehav av föremål eller ämne som lämpar sig för att skada någon annan. År 2019 dömdes hen till 15 dagsböter för snatteri.

Servin berättar att partiet tidigare försökt nå kandidaten för att diskutera saker kring personens valkampanj, men att det inte gått att nå personen på länge.

I det här skedet tror Servin inte att partiet försöker kontakta hen på nytt då man inte är särskilt intresserade av att göra kampanj för personen längre.

Enligt Servin frågar Sannfinländarna alltid om kandidaternas eventuella domar.

- Det här är definitivt en av frågorna som alltid hör till kandidatintervjun, säger han.

Kommunalval 2021, röstningsblankett
Bildtext I det här skedet, då förhandsröstningen snart tar slut och valdagen närmar sig, är det för sent att dra bort kandidater från partiernas listor.
Bild: Jouni Koutonen / Yle

Förutom att fråga om kandidaten har dömts för något brott så vill partiet också veta om det finns någonting annat som partiet borde känna till, exempelvis om någon gjort något men ännu inte blivit åtalad.

- I praktiken har vi ändå inga möjligheter att verifiera att kandidaterna talar sanning. Vi kommer inte åt straffregistret och vi kan inte börja beställa uppgifter om varje kandidat från tingsrätterna, säger Servin.

En annan av de sannfinländska kandidaterna dömdes år 2018 till 40 dagsböter för ordningsförseelse och vållande av personskada.

Servin kommer inte ihåg att kandidaten skilt skulle ha berättat om sin dom, men minns sedan att han nog varit medveten om den sedan förut. Det skrevs nämligen om domen i media då saken var aktuell för några år sedan, så kandidaten kan anta att folk känner till det.

Att en person berättar att hen är dömd för ett brott är i sig inte någonting som automatiskt får partiet att rata kandidaten. Saken avgörs från fall till fall och brottets natur samt hur länge sedan det skett spelar in.

- Hurdant brott det handlar om påverkar mycket. Det jag själv upplever som värst är sexualbrott, särskilt mot barn. Om det handlar om mindre brott, till exempel trafikförseelser, som hänt för många år sedan och där straffet är avtjänat så borde man ge folk en andra chans, säger Servin.

Så gjordes granskningen

Namn på åtalade vid tingsrätterna i Helsingfors, Västra Nyland och Östra Nyland har jämförts med namn på kommunalvalskandidater i de östnyländska kommunerna.

Åtal som har väckts mellan 2017 och 2020 har tagits med i granskningen.

Namnen på de dömda kandidaterna publiceras inte eftersom Svenska Yle bedömer att personerna ifråga inte har en så ansvarsfull ställning i samhället att det kan anses befogat. I det avvägandet stöder vi oss dels på Journalistreglerna, dels på Yles egna etiska regler för program- och innehållsproduktion.

En tredje sannfinländsk kandidat dömdes 2018 till villkorligt fängelse för grovt skattebedrägeri och bokföringsbrott.

- Det hörde jag första gången nu, säger Servin.

Om partiet skulle ha vetat om domen på förhand så skulle man ha gått igenom fallet tillsammans med kandidaten och funderat på hur det inverkar.

- Det kan vara en sak som inte påverkar personens förmåga att agera som beslutsfattare, funderar Servin.

Som beslutsfattare är hen ändå med och fattar beslut om kommunens pengar.

- Kommunfullmäktige har ganska begränsade befogenheter att fatta beslut, där handlar det mer om hur man röstar. Styrelsen i partiets lokalförening bestämmer hur nämndplatser fördelas. Vi kan se till så personen i fråga inte hamnar i beslutande position i någon nämnd, säger Servin.

En fjärde sannfinländsk kandidat dömdes i februari i år till villkorligt fängelse och 20 dagsböter för grovt rattfylleri och grovt äventyrande av trafiken.

- Så klart skulle det här säkert ha inverkat på valet av personen som kandidat om vi skulle ha vetat om det, säger Servin.

Då Svenska Yle ringer upp kandidaten medger hen att partiet inte känner till domen. Enligt personen så skedde brottet efter att hen godkändes som kandidat.

Enligt Servin borde kandidaten ändå ha berättat om saken. I våras skulle det ännu ha varit möjligt att dra bort personen från partiets kandidatlista.

I det här skedet, då kandidatlistorna är inne, går det inte längre att dra bort någon kandidat.

- Det finns inte så mycket vi kan göra nu, säger Servin.

Grön kandidat med misshandelsdom

En av De Grönas kandidater i Borgå dömdes år 2018 till 65 dagsböter för två fall av misshandel.

Också De Gröna vill veta om personerna som önskar kandidera för dem har några domar i bagaget.

- Vi frågar och litar på personens ärlighet. Vi gör upp ett skriftligt kandidatavtal och en av punkterna där, vilket vi också understryker i varje kandidatintervju, är att kandidaten har berättat öppet om sin bakgrund, inklusive tidigare domar, säger Tomi Lassi, ordförande för De Gröna i Borgå.

Då Yle Östnyland var i kontakt med kandidaten, på torsdagen veckan innan den här artikeln publiceras, sa personen att partiet inte vet om saken.

Lassi berättar att kandidaten kontaktat partiet under det gångna veckoslutet och berättat om sin dom då.

- Det är för sent att inhibera kandidaturen. Vi kan inte göra annat än vara mycket ledsna och besvikna över att kandidaten inte varit ärlig mot oss, säger Lassi.

Ett stort hus med glasfönster. Tingsrätten i Borgå.
Bildtext Många av de dömda kandidaterna har fått sina domar i Östra Nylands tingsrätt, men i granskningen finns också domar från Helsingfors tingsrätt och Västra Nylands tingsrätt.
Bild: Petteri Bülow / Yle

Enligt Lassi skulle en sådan här dom mycket sannolikt ha inverkat på partiets val av personen som kandidat, om man skulle ha vetat om saken tidigare.

- De Gröna är kategoriskt emot våld. En våldsdom har väl nästan alltid lett till att vi avböjer oss kandidaten. Våld är en oacceptabel sak, det passar inte vår kandidatur, säger Lassi.

Inte heller hos De Gröna betyder en tidigare dom automatiskt att partiet förkastar kandidaten. Vilken typ av dom det handlar om, hur länge sedan brottet begåtts och personens egen inställning till det skedda inverkar.

- Inte gör det en person ovalbar om hen någon gång fått en dom för någonting, men vad man dömts för har betydelse, säger Lassi.

Det är viktigt att kandidaterna berättar om tidigare domar då de blir tillfrågade. Det är svårt för partiet att ha förtroende för en kandidat som mörkat saker.

Dömda Sibbokandidater i tre partier

I Sibbo hittar vi dömda kandidater i tre partier.

En person som kandiderar för Rörelse Nu dömdes år 2020 till 45 dagsböter för grovt äventyrande av trafiksäkerheten.

Rörelse Nu frågar också sina aspirerande kandidater om de har några tidigare domar.

- Utgångspunkten är att de inte borde ha sådana. Vi har också bett tingsrätterna om att få uppgifter om kandidaterna, men har inte fått sådana om alla, säger Timo Rope, ordförande för Rörelse Nu i Sibbo.

Han visste inte om att kandidaten i fråga har en dom och säger att det troligen skulle ha inverkat på valet av personen som kandidat.

En av Sannfinländarnas kandidater i Sibbo dömdes till 120 timmar samhällstjänst för grovt rattfylleri 2018.

Ilkka Sillanpää som är ordförande för Sannfinländarna i Sibbo säger att man frågar kandidaterna om eventuella domar.

- Jag kan inte utesluta att det har blivit ofrågat, men det har nog varit meningen, säger Sillanpää.

Dessutom nämns saken i Sannfinländarnas kandidatavtal.

Sillanpää har ändå inte hört om kandidatens dom.

- Det här har inte kommit fram.

Så många har dömts för brott

Så här många kommunalvalskandidater i Östnyland har dömts för brott inom de senaste fem åren enligt Svenska Yles granskning:

Borgå: 5 kandidater (4 Sannf, 1 Gröna)

Sibbo: 3 kandidater (1 SDP, 1 Sannf, 1 Rörelse Nu)

Förutom dessa finns det ytterligare två dömda vars parti eller kommun vi inte skriver ut eftersom det annars kunde vara risk för att personerna känns igen.

Om partiet skulle ha fått veta om domen tidigare så skulle det ha varit en central sak att ta i beaktande.

Om man trots det skulle ha beslutat godkänna personen som kandidat så anser Sillanpää att SF i Sibbo borde ha gått ut med informationen om kandidatens bakgrund.

- Nu hade vi inte möjlighet att ta det i beaktande, säger Sillanpää.

Kandidaten själv säger att hen först ställt upp för Sannfinländarna i en annan kommun och då kanske berättat om domen för lokalföreningen där.

Sedan flyttade personen till Sibbo och blev kandidat där i stället. För lokalföreningen i Sibbo har personen inte berättat om domen.

Enligt Sillanpää har man intervjuat alla sina kandidater, det går inte att bara automatiskt flytta över från en lista till en annan. Alltså borde saken ha kommit fram, men så gick det inte.

Härnäst kommer Sannfinländarna i Sibbo att kontakta kandidaten och diskutera saken med personen.

Enligt Sillanpää kan det också bli aktuellt att offentliggöra vilken kandidat det är som domen gäller, men styrelsen måste ta ställning till det.

- Personligen anser jag att det är en sak vi borde informera öppet om, säger Sillanpää.

En Sibbokandidat var öppen om sin bakgrund med partiet

En av SDP:s kandidater i Sibbo dömdes år 2017 till 40 dagsböter för rattfylleri och straffbart bruk av narkotika.

År 2019 dömdes hen till 35 dagsböter för narkotikabrott samt igen senare samma år till 35 dagsböter för rattfylleri och straffbart bruk av narkotika.

Den här personen var öppen om sina domar med partiet.

Tapio Virtanen, ordförande i Sibbo socialdemokrater, säger att man inte alltid frågar muntligt om en kandidats domar eftersom det ofta handlar om personer som redan är välbekanta för partiet.

Däremot ska alla kandidater fylla i en blankett där man lovar att man berättat öppet om allt som kan påverka en kandidatur, så som domar.

Virtanen berättar att personens förflutna kommit fram i diskussioner med partiet, och att man noga avvägt om det är ett hinder för en kandidatur eller inte.

- Saken har diskuterats både i lokalavdelningens styrelse och med partiet. Vi har enhälligt kommit fram till att personen lämpar sig som kandidat, säger Virtanen.

Närbild på SDP:s röda valballonger.
Bildtext Enligt Virtanen har SDP i Sibbo diskuterat mycket kring den dömda personens kandidatur.
Bild: Yle/Nora Engström

Enligt Virtanen har lokalavdelningen och kandidaten uppnått ett ömsesidigt förtroende och de senaste två åren har personen levt ett annorlunda liv.

- Vi litar på att personen agerar ansvarsfullt. Min personliga tanke är att personen tvärtom kan fungera som en bra förebild för unga gällande hur det lönar sig att agera i livet och de bra saker det kan föra med sig. Hen är en helt suverän person, mycket aktiv och har många synpunkter, säger Virtanen.

Han säger också att man inte skilt skrävlat om saken, men att man nog förstått att saken kan komma fram.

Förutom kandidaterna som redan behandlats i den här artikeln finns det ytterligare två kandidater som dömts för brott under de senaste fem åren. För att undvika att personerna känns igen nämner vi inte vilket partis lista de finns på eller kommunen de är uppställda i.

Den ena av dem dömdes år 2018 till 40 dagsböter för skjutvapenbrott. Personen hade förvarat sina vapen på fel sätt.

Den andra kandidaten dömdes år 2018 till 60 dagsböter för två narkotikabrott. Personen hade försökt beställa hem droger via nätet, men de fastnade i tullen.

Partierna på vars listor kandidaterna är uppställda säger att personerna inte berättat om sina domar trots att de blivit tillfrågade.

Diskussion om artikeln